Aleppo Centrale Gevangenis

 

934089_665632433463039_1646672455_n

Operatie: Aleppo Centrale Gevangenis

-Naam gevangenis: Aleppo Centrale Gevangenis.
-Locatie: Aleppo, Syrië.
-Het doel: Bevrijden van 5000 tot 8000 gevangenen.
-Bestaande uit: Islamitische gevangenen, politieke gevangenen, demonstranten en vrouwen.
-Profiel van de vijand: Rond de 400 soldaten, bewapend met zware artillerie.

De Aleppo Centrale Gevangenis is een zwaar bewaakt gebouwcomplex dat 5000 tot 8000 Moslim gevangenen bevat, waaronder vrouwen. De gevangenis wordt bewaakt door 400 lakeien van Assad. Het gaat vooral om politieke gevangen, Islamitische predikers, demonstranten en andere onschuldige gevangenen die door het tirannieke regime worden gezien als een doorn in het oog.

De gevangenen leven in erbarmelijke omstandigheden en lijden onder een zware hongersnood, omdat zij worden ontnomen van basisbehoeften, waaronder voedsel. Zij leven op dit moment vrijwel slechts van water. Ook worden ze fysiek en psychologisch gemarteld. De gevangenen worden daarnaast ook gebruikt als menselijk schild door de handlangers van Bashar. Vanwege deze bittere crisissituatie waarin de gevangenen leven hebben de Mujahideen geprobeerd om tot een dialoog en onderhandelingen te komen met de handlangers van Bashar, en hun de optie gegeven om zonder gevaar voor leven terug te trekken. Maar het regime blijft standvastig in haar onrecht, en is trouw aan de tiran Bashar. Ze willen niet onderhandelen en vertrouwen op de valse beloften van hun leiders dat zij ondersteuning zullen krijgen.

Het leger van Bashar is gestopt met de aanvoer van voedsel en munitie naar hun soldaten; vaak kwamen de pakketjes uit vliegtuigen en helikopters in de handen van de Mujahideen terecht, doordat ze verkeerd werden gedropt. De gebouwen rond de gevangenis zijn al allemaal overgenomen door de Mujahideen. Dus de soldaten van Bashar zijn omsingeld door de Mujahideen, en wij doen al een paar maanden Ribaat (grensbewaking) rondom de gevangenis. Een aantal broeders uit Nederland hebben ook de gunst gekregen om Ribaat te doen bij de gevangenis, en hebben ook al in meerdere operaties meegedaan om het te bevrijden. Wanneer de volgende poging weer wordt gewaagd weten we niet, maar we vertrouwen op Allah en daarna op onze Amirs, dat ze met een goede tactiek zullen komen om de gevangenis te bevrijden.

Dit is een van de moeilijkste operaties in heel Syrië, want de soldaten gebruiken de gevangenen als menselijk schild. De Mujahideen hebben een aantal keer aangevallen maar waren steeds genoodzaakt om terug te trekken zodat de levens van de gevangenen niet in gevaar werden gebracht. De belangrijkste vraag die gesteld moet worden is of de Mujahideen de gevangenen nog levend aan zullen treffen..

Wij vragen de broeders en zusters in Nederland om de Moslim gevangenen in deze gevangenis, in Aleppo, en alle andere gevangenen over de wereld, niet te vergeten in jullie smeekbeden. De gevangenen hebben net als de zieken en de armen een groot recht tegenover de Ummah, wij moeten dit recht niet verwaarlozen, de Mujahideen proberen hen te bevrijden en zijn hier al maanden mee bezig, het minste wat jullie kunnen doen is smeekbeden verrichten voor de Moslim gevangenen. Maar er zijn ook genoeg andere initiatieven die men kan bedenken om gevangenen bij te staan, zoals brieven-, geld of kleding sturen, maaltijden organiseren tijdens Islamitische feestdagen, enzovoorts. Neem eventueel contact op met hulporganisaties en instanties die hierbij kunnen helpen, en probeer iets te doen waarmee je een bewijs voor jezelf zult hebben bij Allah. Moge Allah het voor ons vergemakkelijken.

We zien dat de Ummah op dit moment door vele beproevingen wordt getroffen, het is hierbij niet de bedoeling dat we de mentaliteit hebben van “Wanneer zullen deze beproevingen verdwijnen zodat de Ummah uit kan rusten.” De vraag die je eigenlijk zou moeten stellen is “Wat is de rol die ik kan aannemen in het genezen en herstellen van de Ummah, met de kwaliteiten en de mogelijkheden die ik heb gekregen van Allah?” Men moet zich niet vergissen en denken dat we nu slechts machteloos toe kunnen kijken totdat het weer beter wordt. Integendeel, Allah heeft de Moslim Ummah nu talloze vrije vacatures gegeven om een rol te spelen in het herstellen van deze geweldige Ummah, en in het weder oprichten van de Islamitische staat. Al is het maar meehelpen met het verspreiden van de bewustwording, hierbij begint het zelfs.

Deze wereld is Daar Al-Ibtilaa (de plek van beproevingen). Het is zwoegen vanaf de wieg tot en met het graf, ongeacht in welke periode we leven. Dacht men dat de Moslims stil zaten toen zij onder een Islamitische staat leefden? Integendeel, dat was de periode waarin de Ummah zich juist het meest inspande. Dus de gedachte “We kunnen niets anders doen dan afwachten totdat de Ummah verlost wordt zodat we kunnen uitrusten” is verre van wat de Islam ons leert. De Islam is proactief en spoort aan tot inzet, zelfs al zijn de middelen gebrekkig en de getallen klein. En de biografie van de Profeet, SalAllahu alayhi wa selam, is hierin het beste voorbeeld. Lees de Profetische biografie, en vooral de Medina periode. En zie hoe de Ummah zich keihard inspande, zelfs toen zij leefden onder een Islamitische staat, of eerder gezegd, juist toen zij onder een Islamitische staat leefden. Dus blijf vooral niet wachten op die periode dat de Ummah kan uitrusten, want uitrusten doen de Moslims in het Paradijs.

O Allah, de Eeuwig Levende, de Onafhankelijke! Bezitter van alle Glorie en Eer! Ik vraag U bij Uw Barmhartigheid en Macht de Moslim gevangenen over heel de wereld te bevrijden, hun pijn te verzachten, hen met hun kinderen, familie en geliefden te verenigen. En dat U met hen bent in hun eenzaamheid, en hen standvastig houdt, en rust in harten neer zend, en wraak neemt op de onderdrukkers en hun lakeien. Laat ons Uw Tekenen zien in hoe U met hen afhandelt, U bent Alhorend, Nabij, en Verhorend!

Jullie broeders vanuit Bilaad As-Shaam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s