Abu Abdelrahmaan – Soufian

1381857_655368664508198_2103193092_n

Download PDF: Abu Abdelrahmaan

Bismilaahi Rahmaani Raheem,

Alle lof is aan Allah die ons heeft gezegend met de Jihad op Zijn Pad.

Onze geliefde broeder Abu Abdelrahmaan (Soufian) uit Den Haag is InshaAllah Saheed gevallen in het gezegende Shaam. Deze jonge Nobele broeder van 19 jaar had een speciale plek in onze harten. Hij was erg geliefd, zowel bij de Muhajireen als bij de Ansaar. Deze broeder kreeg ook meteen een aparte plek in het hart wanneer je hem zou ontmoeten. Ik herinner mij het gouden advies nog goed, dat hij ons gaf toen hij hier net nieuw aankwam. Hij zei tegen een broeder “Waarom al deze luxe broeder, waarom moeten we gebruiken maken van airco in huis? Waarom slapen we niet gewoon op de grond in plaats van bedden? Dit zijn niet de karaktereigenschappen van een Mujahid..”

De dag voordat Abu Abdelrahmaan het Martelaarschap kreeg inshaAllah was hij met een goede vriend van hem uit Nederland, en zei nog tegen hem “Vraag aan iedereen vergiffenis voor mij.” Hij zei ook altijd tegen de broeders hier in Syrië, dat hij het gevoel dat hij snel Shaheed zou vallen. Hij had een voorgevoel die veel broeders hier ook hadden voordat ze het Martelaarschap kregen.

Abu Abdelrahmaan doet echt denken aan Metgezellen zoals Usama ibn Zayd, die op achttien jarige leeftijd als legeraanvoerder werd aangesteld, door de Profeet, over drieduizend man. Er is ook een bekende overlevering waarin de Profeet zou hebben gezegd: “Ik ben door de jeugd gesteund terwijl de ouderen mij de rug toe keerden.” Deze Hadeeth heeft geen bron, maar de geleerden zijn het er wel over eens dat de inhoud klopt. De meerderheid die de Profeet heeft gesteund, betond inderdaad uit de jeugd. Terwijl de ouderen, die vastgeroest zaten in hun oude tradities, zich tegen de Profeet hadden gekeerd. Moge Abu Abdelrahmaan dus opgewekt en verzameld worden met de jeugd die naast de Profeet stond –zonder hun inspanningen en opofferingen had de Islam ons niet bereikt.

فالنصر يا قوم لن تهنى سحـــائبه *** الا بجيل عظـــــيم البــــــــذل مغوارى
Wat betreft de overwinning, oh mijn volk, haar wolken zullen niet verwelken.
Behalve door een geweldige generatie, met gedurfde opofferingen.

هبوا ولبوا فما فى البؤس من رغد *** فالــــــــجذع من مكة والغصن انصارى
Sta op en bereid jullie voor! Want in ellendigheid schuilt geen bloei.
De boomstam is van Mekka en de takken van de Ansaar.

ولم تزل راية التوحيد خــــــــــافقة *** ومرهب الحــــــــد مسنون على النار
De vlag van Tawheed zal blijven wapperen.
Zolang de scherpe spies in het strijdvuur fakkelt.

De meest belangrijke bron van deze Ummah is de jeugd. Dat het parasitaire kapitalisme en de tirannieke marionettenregimes onze natuurlijke bronnen en rijkdommen plunderen valt nog te verteren. Maar dat onze meest geliefde bron, de jeugd, verwaarloosd of verloren gaat, is iets wat het hart van een Moslim nauwelijks kan verdragen. De landen die nu met een vergrijzing te kampen hebben kunnen getuigen over de grote waarde van de jeugd. Het is de effectieve bron waarmee imperiums worden gebouwd, is het huidige Europa niet gebouwd op de naoorlogse babyboom?

De meerderheid van onze Ummah bestaat momenteel uit jeugdigen. Maar hoe worden hun potenties, ambities en talenten echter benut? En nog belangrijker is de vraag, wie benut ze? Meer dan 50% in de Arabisch-Islamitisch wereld bestaat uit jeugdigen, jonger dan 25 jaar, maar een grote meerderheid van hen wenst allemaal te emigreren naar het westen! Deze Ummah lijdt nu al decennialang aan een enorme braindrain, het jeugdige intellect en mankracht van deze Ummah emigreert massaal naar de vergrijzende westerse landen –die gretig van hun potenties wensen te profiteren. Dit is werkelijk een ramp boven ramp. De Arabisch-Islamitische landen bezitten zo een 66% van de wereld olie reserves –die de technologisch ontwikkelde westerse wereld momenteel vooruit drijven. De Moslims plukken hier echter de vruchten niet van, en onze volkeren behoren ironisch genoeg tot de meest arme bevolkingsgroepen ter wereld. En tel daarboven ook nog bij op, dat onze meest geliefde en belangrijkste bron, de jeugd, aan de ene kant verwaarloosd wordt in onze landen, en aan de andere kant profiteert het westen van hun intellect, mankracht, ambities en potenties.

Jaarlijks wagen tientallenduizenden jeugdige Moslims uit Noord-Afrika het leven om de Straat van Gibraltar over te steken naar het westen. Op zoek naar het menswaardige bestaan dat ze niet in hun eigen leeg geplunderde landen kunnen vinden –omdat hun landen slachtoffers zijn van het kapitalistische neokolonialisme, en corrupte tirannieke marionettenregime het land terroriseren. Velen overleven deze reis niet. Net als de talloze jeugdige Moslims uit de Sub-Sahara en West-Afrika, die met hetzelfde doel en hetzelfde motief, het leven wagen in een lange en levensgevaarlijke reis.

Oh Ummah van Muhammad, SalAllahu Alayhi wa Selam, zijn jullie tevreden over deze situatie? Is het niet beter dat onze jeugd op zoek gaat naar het Paradijs en naar de Tevredenheid van Allah? En het leven waagt om onze Islamitische landen te bevrijden? Om een onafhankelijk, en een rechtvaardige Islamitische staat te stichten, waarin Moslims van menswaardigheid kunnen genieten? Moge Allah ons uit deze toestand redden, en de Moslims verenigen in hun landen. Vrij en onafhankelijk, onder rechtvaardige Islamitische regimes, die onze bronnen beschermen en ontplooien. Dit is de toekomst waarvoor wij nu strijden. Moge velen het voorbeeld van Abu Abdelrahmaan volgen. Een jongeman die verheven aspiraties nastreefde, en zich niet liet afleiden door het conform van deze wereld.

الفجر الباسم قادم *** من خلف الليل الجاثم
De lachende dagenraad komt eraan.
Vanachter de beknellende nacht.

وربيع الأمة آتٍ *** من بعد غياب قاتم
En de lente van hoop komt eraan.
Na een lange afwezigheid.

بشباب صلوا الفجرا *** برجالٍ باعوا العمـرا
Door een jeugd die het Fajr gebed verricht.
En mannen die het leven verkochten.

بشيوخ كانوا شعلاً *** في الليل تشع الفكرة
Door geleerden die een schijnende fakkel waren.
Met inzichten die stralen in de nacht.

Abu Abdelrahmaan had een prachtige stem voor Quran recitaties, hij was degene die het Taraweeh gebed voor de broeders leidde met de Ramadan. Een broeder vertelde dat hij Abu Abdelrahmaan weleens bij hem riep, en aan hem vroeg of hij voor hem kon reciteren. Hij pakte de Quran erbij en reciteerde dan voor. Deze broeder noemde hem voor de grap soms ook “lopende Quran radio”.

Abu Abdelrahmaan was ook vaak bezig met het aansporen tot het goede –ondanks dat hij jonger was dan ons, en wij hem eigenlijk op die manier moesten aansporen. Hij liet ons vaak nadenken over de gunsten van Allah, over de rechten van de Moslims, en onze plichten tegenover hen. Hij motiveerde mensen, en dit is het beste gezelschap dat iemand kan hebben: iemand die je doet denken aan Allah, en je aanzet tot het goede. En dit is hoe wij ook dienen te zijn met onze broeders en zusters, we moeten een positieve invloed zijn in hun leven. Zo pakte hij een keer een jonge Ansaari bij de hand vast en zei tegen hem “Als jij Surat Al-Mulk memoriseert dan krijg je een cadeau van mij.” De jonge Ansaari memoriseerde dit hoofdstuk uit de Quran, dus Abu Abdelrahmaan gaf hem zijn mes cadeau.

Heel vaak wanneer de broeders samen waren, gewoon aan het ontspannen en een lolletje trapten, dan zou Abu Abdelrahmaan ons zelfs in zo een zorgeloze situatie, en ondanks dat hij ook zeker wel van een dolletje hield, doen herinneren aan de toestand van onze onderdrukte en gevangen genomen zusters. Dan zou hij bijvoorbeeld zeggen “SubhanAllah, wij zitten hier, terwijl onze zusters nu vast zitten in Syrië en elders.” Hij zou hun situatie niet vergeten, zelfs op zulke ontspannen momenten waarop men vaak onoplettend is. Dit geeft aan wat voor een sterke karakter hij had. De meeste Moslims hebben wel een hart voor de Ummah, en leven mee met de zwakken en onderdrukten, echter gebeurt dit vaak slechts in een flits. De wereldse afleidingen worden ons teveel. Kijk waar de Ummah momenteel mee wordt beproeft, velen staan er helaas niet eens bij stil of zijn het alweer vergeten. Abu Abdelrahmaan had echter een sterk karakter, en maakte deze fout niet.

En tegen diegenen die nu nog steeds blijven beweren dat jongeren zoals Abu Abulrahmaan, en wij allemaal, geronseld en gehersenspoeld zijn, zeggen wij: Moge Allah diegenen die ons geronseld hebben belonen met het Paradijs! Want indien we werkelijk zijn geronseld, dan zijn wij diegenen erg dankbaar. We zouden hen nooit kunnen terugbetalen voor deze gunst waartoe zij ons hebben gemotiveerd. En indien wij werkelijk geronseld zijn, dan wacht er inshaAllah een grote beloning voor deze ronselaars. Zoals Ali ibn Abi Taleb heeft overlevert: “Degene die zijn broeder aanspoort tot de Jihaad, die krijgt dezelfde beloning als hem. En voor elke stap die de Mujahid neemt krijgt hij (de beloning van) een jaar aanbidding.” Welke Moslim zou zo een vrijgevige beloning niet wensen?

Abu Abdelrahmaan sprak en droomde altijd over de eerste gevechtslinie, hij zei een keer tegen een broeder in Syrië “Ik wil op de eerste linie staan, want ik wil dat Allah naar mij lacht!” En wat voor een mooier doel kan de Moslim hebben in het leven, dan dit unieke doel? Moge Allah tevreden over hem zijn, en hem accepteren als Martelaar onder de Profeten en Metgezellen. Hij heeft ook nooit zijn rug laten zien aan de vijand, hij stond standvastig als een berg op het slagveld.

Een man vroeg: “Welke Martelaar is superieur?” Dus de Profeet antwoordde: “Diegenen die in de gevechtslinie staan en hun gezicht niet weg keren totdat zij gedood worden. Zij zullen rondreizen in de hoogste ruimten van het Paradijs, hun Heer zal naar hun lachen. En wanneer Allah naar iemand lacht, dan is er geen afrekening voor zijn daden op het Dag des Oordeels.” (Targheeb wa Tarheeb)

Het is jammer om te zien dat onze kinderen zelden worden opgevoed met de liefde voor Jihaad. Hoe kan zo een groot en Nobel onderdeel van de Islam, zo onbekend zijn bij vele Moslims? Het is ook jammer om te zien hoeveel jeugdigen onbekend zijn met de biografieën van de Profeten, Metgezellen en Vrome Voorgangers. Terwijl we in een informatietijdperk leven waarin het eenvoudig is om deze geweldige voorbeelden te leren kennen –boeken, websites en lezingen zijn er in overvloed. Helaas wordt onze jeugd hiervan afgeleid met doelloos vermaak en tijdverdrijf. Het is belangrijk dat we onze rolmodellen en helden kennen. We moeten hiermee concurreren tegen de valse, fictieve, en vaak immorele, rolmodellen die aan onze jeugd wordt voorgeschoteld. Het kan toch niet zo zijn dat onze kinderen talloze voetbalspelers uit vele clubs kunnen opsommen, en ons gedetailleerde info over hun kunnen geven, maar niet weten wie de Profeten zijn waarin ze geloven?

En waar zijn de jeugdigen zoals Rafi ibn Khudaij, Sumarah ibn Jundub, Zayd ibn Thabit, Abdullah ibn Umar? En vele andere jonge Metgezellen, niet ouder dan zestien jaar, die de Profeet letterlijk smeekten om mee te mogen participeren in veldslagen zoals Badr en Uhud. Ze wedijverden onderling om uit gekozen te worden, en barstte zelfs in tranen uit toen de Profeet enkele van hen terug stuurde, omdat hij hen te jong vond. Welke Moslim jongeren volgen deze voorbeelden nog?

Gelukkig zien wij ten midden van deze bedroevende realiteit een glinsterende parel zoals Abu Abdelrahmaan. Moge Allah de ouders, die deze heldhaftige jongeman op hebben gevoed, belonen met het hoogste Paradijs! Een broeder die de harten vult met hoop en liefde. Terwijl veel leeftijd genoten verdronken zijn in de verleidingen van deze wereld, en egoïstisch hun verlangens najagen, toont Abu Abdelrahmaan ons dat er nog wel degelijk jongeren bestaan met verheven aspiraties. Woorden schieten werkelijk tekort, het zijn de ogen die slechts met tranen kunnen spreken.

قد نهضنا للمعالي ومضى عنا الجمود *** ورسمناها خطى للعز والنصر تـقود
Wij zijn opgerezen tot verhevenheden en loomheid is verleden tijd.
En wij hebben een pad uitgestippeld dat naar trotst en overwinning leidt.

فتقدم يا أخا الإسلام قد سار الجنود *** ومضوا للمجد إن المجد بالعزم يعود
Ga voort mijn broeders! De krijgsmacht is opgerukt..
En richting glorie vertrokken! Glorie keert slecht terug met vastberadenheid.

Abu Abdelrahmaan is met één van zijn beste vrienden vertrokken naar de veldslag. Ze hebben samen Ribaat gedaan, en hebben inshaAllah ook samen het Martelaarschap verkregen, op bijna hetzelfde moment, en op vrijwel ook dezelfde plek. En zo zijn ook samen naast elkaar begraven.

Tenslotte wil ik nog een prachtige Bushra delen. De dag dat de Mujahideen Abu Abdelrahmaan hebben begraven, waren vele broeders getuige van een bijzondere gebeurtenis. Toen de broeders Abu Abdelrahmaan en twee andere overleden Shuhadaa gingen begraven, zagen ze nog vers bloed uit hun wonden stromen. Maar dit was ruim een dag nadat Abu Abdelrahmaan het martelaarschap had verkregen! Dit is één van de vele tekenen Allah ‘Azza Wajjal. Een gebeurtenis die ons nog lang zal doen herinneren aan onze geliefde broeder. Er is ook van de Profeet overgeleverd: “Bij Degene in Wiens Hand de ziel van Muhammad ligt. Er is niemand die gewond raakt op Het Pad van Allah, behalve dat hij in dezelfde toestand, als toen hij werd verwond, tevoorschijn zal komen op het Dag des Oordeels. De kleur zal dat van bloed zijn, met de geur van Muskus.” (Saheeh Muslim)

Moge Allah onze leeuw Abu Abdelrahmaan accepteren, zijn standvastige familie beschermen, en hen samen met hem in Al-Jannah verzamelen. Allah heeft de Martelaar bemiddeling belooft voor zeventig familieleden, dit is de geliefde positie die hij inshaAllah heeft bereikt. Wij vragen Allah om onze broeder te accepteren als Martelaar. Wij vragen Allah om ons met hem te verzamelen in Al-Jannah. Oh Allah begunstig ons met het Martelaarschap en neem van onze bloed, van onze bezittingen, van onze inspanningen, en van onze opofferingen totdat U tevreden over ons bent.

Jullie broeders uit Bilaad As-Shaam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s