Nieuw boek: De Banier

Cover

Download PDF (151 blz):  De Banier

Bismi Allaahi Rahmaani Raheem,

De titel van dit boek is ‘De Banier’ genoemd in een verwijzing naar de overlevering van de Profeet, SalAllahu alayhi wa selam, waarin hij ons waarschuwt voor het strijden onder een blinde, onbekende vlag. Dat wil zeggen, een vlag zonder een duidelijk Islamitisch agenda. Daarom zullen wij dit agenda uiteenzetten, en de doelstellingen en motieven van de Mujahideen in Syrië verduidelijken. Want helaas wordt deze overlevering vaak misbruikt: men claimt dat er geen duidelijke Islamitische vlag is waar onder gestreden kan worden. Met dit waardeloze excuus verbieden en verwerpen ze de Jihaad in Iraq, Afghanistan, Syrië, en andere landen. Terwijl deze vlag zo duidelijk is als de volle maan. En met dit excuus kan er dus nooit een Jihaad zijn volgens hen, tenzij Washington hier natuurlijk groen licht voor geeft. Daarom hoorde je hen de Jihaad tegen de Russen in Afghanistan goedkeuren, omdat het Witte Huis hier destijds toestemming voor gaf, maar de Jihaad tegen Amerika in Afghanistan en Iraq is echter verboden. Terwijl de scenario’s vanuit Islamitisch perspectief exact hetzelfde zijn.

Wat het fatterige excuus nog waardelozer maakt, is het feit dat een duidelijk Islamitische vlag niet eens een voorwaarde is voor de verdedigende Jihaad. Het geldt voor de offensieve Jihaad, waar nu geen sprake van is. Wanneer iemand jouw deur binnen trapt en met een wapen naar binnenstormt, dan wordt er niet van jou verwacht om eerst een duidelijke vlag te hebben waaronder jij jouw gezin kunt verdedigen. Dat is je reinste onzin. Maar ondanks het feit dat wij een verdedigende Jihaad voeren in Syrië, zullen we niettemin uiteenzetten waarom en waarvoor wij eigenlijk strijden.

Zoals niemand ontgaat, strijden de meeste Mujahideen in Syrië voor een onafhankelijke Islamitische staat –tot grote ergernis van het westen en de tirannieke regimes in de regio. Dus we zullen uitleggen waarom wij voor een Islamitische staat strijden, en niet voor de seculiere liberale democratie. In de volgorde van de Islamitische geloofsgetuigenis (de Shahada), die eerst begint met een ontkenning en daarna een bevestiging. En gezien een behandeling ook altijd begint met een diagnose vorens er medicijnen worden voorgeschreven, zullen wij ook eerst met enige diepgang aangeven wat de kwalen zijn van de huidige wereldorde, met name in de Islamitisch wereld. Gevolgd door de oplossing, en het gezonde toekomstige alternatief. Maar de hoofdstukken zijn in principe zo samengesteld dat het voor de lezer niet uitmaakt naar welk onderwerp hij wenst te springen. De inhoudsopgave is voorzien van hyperlinks, dus men kan gemakkelijk naar een hoofdstuk springen.

Papier is erg geduldig en kan zelfs nietsbetekenende lappen tekst verdragen, maar laat het duidelijk zijn dat slechts de diepgang van het onderwerp de lengte van dit boek noodzakelijk hebben gemaakt.

Wat men moet begrijpen bij het lezen van dit boek is dat de Sharia gelijk staat aan de Islam, de Sharia is de Islam, en vice versa. Er bestaat geen onderscheidt tussen de twee, dus de twee termen zullen ook dooreen gebruikt worden. Het is belangrijk om dit te vermelden want helaas wordt de Sharia voorgesteld als een verouderd onderdeel van de Islam, dat gedemonteerd en vervangen kan worden. Deze omschrijving van de Sharia heeft zelfs vele Moslims een verkeerd beeld geven van wat de Sharia nu eigenlijk is. Zoals Ibn Taymiyah zei in zijn Majmu Al-Fatawa “De Sharia is het Boek van Allah en de Sunnah van Zijn Profeet, en datgene waar de voorgangers van deze Ummah zich op bevonden wat betreft geloofsovertuigingen, aangelegenheden, aanbiddingen, handelingen, politiek, wetgeving, en heerschappij.” Hij zei ook “De Sharia is het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte, hetgeen dat toegestaan en hetgeen dat verboden is, de verplichtingen, de straffen, en de Sunnan.” Kortom de Sharia omvat de Islam als geheel, er kan geen onderscheid zijn tussen de twee.

Moge Allah het accepteren en zegenen.
De Nederlandse Mujahideen in Bilaad As-Shaam.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s