Wie verdient onze goedheid het meest?

Wie verdient onze goedheid het meest?

Veel mensen reserveren hun goede manieren en daden vaak slechts voor de mensen die zij in aanzien houden en diegenen genieten privileges boven anderen die ze minder in aanzien hebben. Zo worden de fouten van een rijke als klein beschouwd en worden deze over het hoofd gezien. Wat de arme betreft, zijn fouten worden als groot en kwalijk beschouwd. Neem een voorbeeld aan de Profeet (SallAllahu Alayhi wa selam), zijn goedheid omvatte zowel de rijken als de armen, de sterke en de zwakken, de vromen en de zondaren. Hij discrimineerde niet en won hier vele harten mee.

Abu Hurairah zei: De boodschapper van Allah (SallAllahu Alayhi wa Selam) zei: “Een man (van onder de mensen vóór jullie) zei: ‘Voorzeker! Ik zal in liefdadigheid uitgeven.’ Dus nam hij zijn Sadaqah (aalmoes) en plaatste het in de hand van een dief. In de ochtend spraken de mensen hierover en zeiden: ‘Sadaqah werd vorige nacht gegeven aan een dief!’ De man zei: ‘O Allah! Lof is aan u. Ik heb Sadaqah aan een dief gegeven. Voorzeker, ik zal in liefdadigheid uitgeven.’ Dus nam hij zijn Sadaqah en plaatste het in de hand van een prostituee. In de ochtend spraken de mensen hierover en zeiden: ‘Sadaqah werd vorige nacht gegeven aan een prostituee!?’ Bij het horen van dit, zei de man: ‘Lof is aan u, O Allah! Ik gaf Sadaqah aan een prostituee. Voorzeker, ik zal in liefdadigheid uitgeven!’ Dus nam hij zijn Sadaqah en plaatste het in de hand van een (onbehoeftige) rijke man. In de ochtend spraken de mensen hierover en zeiden: ‘Sadaqah werd vorige nacht gegeven aan een rijke man!’ De man zei: ‘O Allah! Lof is aan u die mij heeft geholpen bij het geven van liefdadigheid aan een dief, een prostituee en een rijke man.’ Hierna kreeg hij een droom waarin hij verteld werd dat zijn Sadaqah aan de dief, zou kunnen resulteren in zijn onthouding van diefstal. En zijn Sadaqah aan de prostituee haar zou kunnen helpen zich te weerhouden van immoraliteit. En zijn Sadaqah aan de rijke man hem zou kunnen helpen zich bewust te worden van zijn situatie waardoor hij in liefdadigheid zal spenderen van datgene wat Allah hem heeft verleend.” (Overgeleverd door Bukhari en Muslim)

De man uit deze hadeeth bleef zoeken naar iemand die zijn liefdadigheid verdiende maar Allah had voorbeschikt dat zijn liefdadigheid terecht kwam bij mensen die het niet leken te verdienen. Deze hadeeth leert ons in eerste instantie dat goedheid beloond zal worden en prijzenswaardig is ondanks het feit dat men dit soms niet verdient. Het laat ons ook zien dat goedheid niet slechts gereserveerd is voor de vromen, het kan zelfs zo zijn dat een zondaar hier meer behoefte aan heeft. Het is immers de zieke patiënt die behoefte heeft aan medicatie en niet de gezonde persoon. Blijf jouw broeders en zusters daarom dus goed behandelen, zelfs al zijn het zondaren die het niet lijken te verdienen.

Dit advies geldt des te meer voor de Mujahid, vooral wij horen het goede voorbeeld te geven. Wij staan in de spotlights en al onze daden worden onredelijk uitvergroot. Het oppakken van de wapens en het betreden van het slagveld draagt grote verantwoordelijkheden met zich mee. Wij staan op de voorhoede en presenteren de zuivere Manhadj (methodiek) van de Profeet aan de Moslim Ummah en de rest van de wereld. Elke Mujahid moet zich hier bewust van zijn. De fouten die wij maken hebben veel grotere gevolgen dan de fouten die een gemiddelde Moslim maakt, of we dit nu willen of niet. Hetzelfde geldt voor onze goede daden: Deze zullen in sha Allah ook veel grotere gevolgen hebben dan de goede daden van een gemiddelde Moslim. Daarom is het des te belangrijker dat wij goedheid tonen tegenover onze broeders en zusters en zachtaardig tegenover hun zijn.

Het is makkelijker om goedheid te tonen tegenover vrome en goed gemanierde mensen. De Mujahid krijgt echter met veel verschillende soorten mensen te maken. Weet dat de beloning groter is naar mate de goede daad moeilijker wordt. Dus laat dit je niet weerhouden maar juist motiveren!

Jullie broeders vanuit Bilaad As-Shaam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s