De gunst die tegenslagen vernietigd

De gunst die tegenslagen vernietigd

Er leven miljarden mensen op de wereld, en Allah heeft ons uit deze miljarden gekozen en ons begunstigd met Zijn Godsdienst. Er is overgeleverd dat slechts 1 van de 100 mensen het Paradijs zal binnen treden. Wij behoren tot dat zeer kleine aantal, dit is dus een enorme gunst. Hier houdt het echter niet bij op! Het zou al een enorme gunst en eer zijn geweest als Allah ons had begunstigd met het Christendom in de tijd van Jezus of met het Jodendom in de tijd Mozes, vrede zij met hen. We zouden enorm begunstigd zijn indien Allah ons als volgelingen had uitgekozen van een Godsdienst die voor de Quran is geopenbaard. Hij heeft ons echter als volgelingen uitgekozen van Zijn laatste meest complete openbaring, en van zijn meest geëerde Boodschapper! Wij Moslims behoren tot de beste gelovige gemeenschap van onder alle andere gelovige gemeenschappen op de wereld, en volgen de beste Godsdienst van alle geopenbaarde religies.

Bahz ibn Hakim heeft van de Profeet (SallAllahu Alayhi wa Selam) overgeleverd: “Op de Dag der Opstanding zullen wij zeventig naties afronden, waarvan wij de laatste en beste zullen zijn.” In een andere versie: “Waarvan jullie de beste en meest geëerde zijn bij Allah.” (Ibn Madjah, Hassan)

Dit is een gunst boven gunst, een eer boven eer. Allah heeft ons niet naar een willekeurige Godsdienst geleidt, maar naar de beste Godsdienst. Hij heeft ons leven gegeven in dit tijdperk, en ons tot de volgelingen gemaakt van Zijn laatst Openbaring. Hij heeft ons volgelingen gemaakt van Zijn meest geëerde Boodschapper en meest gezegende gemeenschap. Zelfs Profeten hadden deze wens! Laat dit nogmaals inzinken; Zelfs Profeten hadden deze wens! En wij zijn ermee begunstigt..

Abu Musa heeft van de Profeet (SallAllahu Alayhi wa Selam) overgeleverd: “De vergelijking van Moslims, Joden en Christenen is zoals dat van een man die werknemers voor hem in dienst nam, die voor hem zouden werken vanaf de ochtend tot de avond, voor een afgesproken prijs. Zij werkten tot de middag en zeiden: ‘We hebben het geld dat u voor ons heeft vastgesteld niet nodig en het werk dat we hebben verricht mag teniet worden gedaan.’ De werkgever zei tegen hen: ‘Doe dat niet, maak het resterende werk af en neem jullie volledige beloning.’ Maar zei weigerde en gingen weg. De man nam andere werknemers na hen in dienst en zei tegen hen: ‘Maak de rest van deze dag af en jullie zullen de beloning krijgen die ik voor hen had vast gesteld.’ Dus zij werkten tot de tijd van de namiddag en zeiden: ‘Doe hetgeen we verricht hebben teniet, en hou de beloning die je ons hebt beloofd.’ De werkgever zei tegen hen: ‘Maak het resterende werk af, aangezien er nog maar weinig van de dag over blijft.’ Maar zij weigerden. Dus hij nam een andere groep aan om de rest van de dag te werken tot aan de zonsondergang, en zij ontvingen de beloning van de voorafgaande groepen. Dus dit is de vergelijking van deze Leiding die de Moslims hebben geaccepteerd.” (Saheeh Bukhari)

De Joden weigerden te geloven in Jezus, de Messias, zoon van Maria. Dus werd hun geloof teniet gedaan. De Christenen weigerden de Zegel der Profeten Muhammad te accepteren, dus werd hun geloof ook teniet gedaan. De Moslims accepteerden echter het geloof in alle Profeten en in alle openbaringen die Allah heeft neder gezonden. Wij zijn volgelingen van de meest complete Godsdienst. Als we stil zouden staan bij deze ultieme redding die ons is geschonken, dan zouden we nooit meer treuren of klagen over een tegenslag, en Allah dag en nacht dankbaar zijn.

Zoals Abu Firas Al-Hamadani het prachtig heeft verwoord tijdens zijn jarenlange gevangenschap:

ليتك تحلو والحياة مريرة .. وليتك ترضى والأنام غضاب
Zolang U zoet bent mag het leven bitter zijn ..

en zolang U tevreden bent mogen de mensen boos zijn.

وليت الذى بينى وبينك عامر .. وبينى وبين العالمين خراب
Zolang hetgeen tussen mij en U gevuld is met voorspoed ..

mag hetgeen tussen mij en de wereld vernietigd zijn.

ان صح منك الود فالكل هين .. وكل الذى فوق التراب تراب
Als ik Uw liefde heb dan is alles verdraagbaar ..

want alles dat op aarde leeft is niets meer dan aarde

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s