Hoeveel vluchten hebben wij gemist?

Hoeveel vluchten hebben wij gemist?

Dit is een waar gebeurd verhaal waar we veel wijsheid uit kunnen halen. Een Egyptische man was op weg naar Bahrein, toen hij op het vliegveld aankwam bleek dat zijn reisdocument niet in orde was. Hierdoor mocht hij niet meereizen. Deze man was een docent in Bahrein, dit was zijn laatste vlucht om op tijd aanwezig te zijn en met zijn lessen te beginnen. Hij baalde dus enorm want dit kon hem zijn baan kosten. De man bleef smeken om mee te mogen vliegen, hij werd wanhopig en verdrietig toen dit steevast werd geweigerd.

De vlucht vertrok zonder hem. Wij kunnen ons allemaal wel voorstellen hoe deze man zich zou hebben gevoeld. Hij keerde terneergeslagen terug naar huis in Egypte. Hij was droevig, kon niets eten, kon niet slapen en was de hele tijd aan het piekeren over zijn baan in Bahrain. Zijn familieleden probeerden hem nog tevergeefs gerust te stellen en te troosten.

Toen de Egyptische docent de volgende dag wakker werd, zag hij op het nieuws dat zijn gemiste vlucht GF072 van Gulf Air neergestort was in Manama, Bahrain. Niemand had het overleefd. Alle 143 mensen aan boord waren gestorven in dit ongeluk op 23 augustus 2000.

De man ging droevig naar bed vanwege de vlucht die hij had gemist, en werd als de gelukkigste man wakker vanwege diezelfde vlucht die hij had gemist. Wat een einde van zijn baan zou hebben kunnen betekenen, werd uiteindelijk een redding van zijn dood. De man verscheen enkele dagen later op de voorpagina van een Egyptische krant, met een grote glimlach, twee duimen in de lucht en zijn ouders die hem op de wangen kusten.

Hoe vaak zien wij ook een zegening of een gunst van Allah aan voor een tegenslag? Hoe vaak beschouwen wij zaken als obstakels terwijl het een grote bron van voordeel bevat? Hoe vaak wensen wij iets omdat het goed lijkt te zijn, terwijl Allah ons ervan weerhoud omdat het ons schaadt? Stel jezelf eens deze vragen. Beoordeel een tragedie dus niet op het uiterlijk, maar vertrouw op de Goddelijke wijsheid die hierachter schuilt. Alles wat de Moslim overkomt is een bron van goedheid zoals de Profeet (SallAllahu Alayhi wa Selam) heeft gezegd.

Mozes was gechoqueerd toen Khidhr een jongen had gedood, maar Khidhr legde hem de Goddelijke wijsheid hierachter uit. Allah had hem namelijk geïnspireerd om de jongen te doden omdat hij zou opgroeien tot een tiran die het leven van zijn ouders zuur zou maken. Zijn ouders waren deugdzame mensen en Allah wilde hun dit besparen, zij kregen hiervoor een ander kind dat wel rechtschapen zou opgroeien. Maar waren deze ouders niet verdrietig over de dood van hun eerste kind? Natuurlijk rouwden ze over hun kind en deed hun dit enorm veel pijn. Zij bleven met deze leegte in hun hart leven. In het hiernamaals zal hun pas uitgelegd worden waarom zij hun kind hebben verloren. Dan pas zullen zij de Goddelijke wijsheid hierachter begrijpen. Plaats de ellende die jou treft dus binnen dit perspectief. Het kan zijn dat deze ogenschijnlijke ellende Goddelijke Genade voor jou bevat.

Dit is de instelling waarmee de Mujahid het slagveld hoort te benaderden: met blinde vertrouwen in Allah. Wij mogen ons niet laten demotiveren door verliezen en tegenspoed, hier schuilt ongetwijfeld een Goddelijke wijsheid achter. Wat de Moslims nu overkomt in As-Shaam en de rest van de Islamitische wereld gebeurt allemaal volgens het Plan van Allah. Wij moeten vertrouwen blijven hebben in Zijn belofte, hoe uitzichtloos de situatie soms ook lijkt.

 

Jullie broeders vanuit Bilaad As-Shaam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s