De coalitie tegen IS – oorzaak en gevolg

De coalitie tegen IS – oorzaak en gevolg

De hypocrisie van het westen is ongekend, toen het regime van Bashar met een gifgasaanval op 21 augustus 2013 meer dan 1700 Syrische burgers vermoordde zocht het westen allerlei drogredenen om niet militair in te hoeven grijpen. Deze en vele andere oorlogsmisdaden die begaan zijn door het regime van Bashar liet het westen ongestraft voorbij gaan. En nu wil het westen de held uithangen, en de burgers in Irak en Syrië beschermen tegen de strijdgroep IS (De Islamitische Staat). Deze walgelijke hypocrisie was natuurlijk te verwachten van het westen en de internationale gemeenschap.

De werkelijke vraag die echter gesteld zou moeten worden is: waarom heeft het westen, sinds het begin van de Syrische oorlog, meer dan drie jaar gewacht met militair ingrijpen? Waarom kiest het westen er nu pas voor om de Mujahideen aan te vallen in Syrië? Met een beetje strategisch inzicht wordt het duidelijk dat het westen de afgelopen jaren terughoudend was gebleven omdat de Mujahideen in Syrië een hechte eenheid vormden. Nu deze eenheid deels is versplinterd, en er verdeeldheid heerst onder de strijdgroepen, heeft het westen een beetje moed bijeen verzameld.

We beginnen de rampzalige consequenties van onze verdeeldheid nu steeds meer te zien. Indien de Mujahideen een eenheid vormen, zoals in het begin van de Syrische oorlog, dan zou het westen ons nooit durven aan te vallen. Nu deze eenheid verdwenen lijkt te zijn, en de populaire steun voor de Jihad in Syrië onder de Moslim Ummah is gaan afzwakken, is het aanvallen van de Mujahideen een makkelijke keuze geworden voor het westen. Het wordt dus hoogtijd dat de Mujahideen niet slechts denken aan hun eigen strijdgroep, leiderschap en territorium. Want zo worden wij makkelijke prooien voor onze vijanden. Wij moeten echter denken aan het belang van de algehele Ummah.

Het westen zal ook zeker niet stoppen bij IS. De VS geeft nu al toe dat Al-Qaedah een groter gevaar vormt. Al-Qaedah is een groeiende internationale beweging; verspreid over meerdere delen op de wereld; met een wereldwijde Islamitische agenda. Al-Qaedah vecht niet op een geconcentreerd gebied zoals IS, en heeft al meerdere grote aanslagen gepleegd op het westen. Met een nieuwe gewapende tak in het Indische subcontinent liggen de nucleaire installaties van Pakistan nu in handbereik, en groeit de dreiging van deze internationale Jihad beweging nog meer.

“In Syrië is een groep extremisten actief die een directere bedreiging is voor de veiligheid van de Verenigde Staten dan de Islamitische Staat. Dat zeggen Amerikaanse officials. De groepering bestaat uit militanten uit Afghanistan, Jemen, Syrië en Europa. De Amerikaanse luchtvaart zou hun doelwit zijn. De extremisten zijn door Al-Qaedah leider Ayman Az-Zawahiri gestuurd om Europeanen en Amerikanen te rekruteren. Zij kunnen met hun paspoorten makkelijker aan boord van Amerikaanse vliegtuigen komen en worden minder scherp in de gaten gehouden door beveiligers.” (1)

Wij zien dat de vijanden zich in internationale coalities tegen de Ummah verzamelen, zoals de Profeet heeft voorspeld in de Hadeeth over Al-Wahn. Want zij begrijpen dat eenheid kracht betekend, het westen is zelfs bereid om samen te werken met (economische) rivalen zoals het communistische China. Dus hoe kan het dat de Moslims verdeeld zijn, terwijl onze Profeet deze Ummah juist heeft gewezen op het belang van de Djama’ah (gemeenschap) en het vormen van een eenheid? Een afgedwaald schaap is een makkelijke prooi, het is dus belangrijk om bij de gemeenschap blijven.

De Profeet (SalAllahu Alayhi wa Selam) zei: “Degene die streeft naar het genot van het Paradijs, moet zich aansluiten tot de gemeenschap. Want de duivel durft iemand die alleen is te vergezellen, maar zodra hij zich in het gezelschap van twee mensen bevindt verdwijnt hij.” (Saheeh, At-Tirmidhi)

Het eerste wat de Profeet ons adviseerde in tijden van Fitan was vasthouden aan de Moslim gemeenschap. Het is de bedoeling dat wij de Ummah verzamelen in een gemeenschappelijke Jihad, alleen dan zullen we de internationale coalities kunnen breken en onderwerpen. Wij zullen dit niet bereiken met een exclusieve Jihad die slechts gereserveerd is voor een elite strijdgroep die zich van de gemeenschap afzondert, tegen hun keert, of zichzelf met geweld op hun dwingt. Wij moeten onderdeel van de gemeenschap blijven. Dit is wat de senioren van de huidige Jihad beweging ons proberen te onderwijzen, anders zullen we dezelfde fouten herhalen uit de geschiedenis.

De bloederige burgeroorlog in Algerije, die tientallen duizenden Moslim levens heeft gekost, ligt nog vers in het geheugen van de senior Mujahid leiders die de meerderheid van hun leven hebben gespendeerd op het slagveld. De huidige generatie moet van hun ervaringen leren en naar hun adviezen luisteren. Want zoals Umar ibn Khattab heeft gezegd “Er zit geen goedheid in een volk dat anderen niet adviseert, en er zit geen goedheid in een volk dat niet naar adviezen luistert.”

Helaas klinken holle vaten het hards. De leiders van de internationale Jihad beweging hebben ons meerdere malen gewaarschuwd om het westen niet te provoceren in Syrië. Wij moeten onze pijlen op het Nusairiyah regime blijven richten, en onopgemerkt een basis bouwen die de internationale machten kan trotseren. Daarom heeft Al-Qaedah in het begin van de Syrische oorlog ook niet openlijk bekend gemaakt dat zij onder Jabhat An-Nusra en Ahraar As-Shaam actief zijn –totdat zij hiertoe werden gedwongen. Slapende honden maak je niet wakker. Er zat en er zit geen strategische wijsheid in om een internationale militaire coalitie uit te dagen in Syrië, terwijl we bezig zijn met het bouwen van een sterke Jihad basis, en verwikkeld zijn in een hevige strijd tegen het regime van Bashar en zijn Sjiitische bondgenoten uit Libanon, Iran en Irak –naast zijn verrijkende bondgenoten in Rusland en China. Wij kunnen geen totale oorlog voeren tegen al onze vijanden op de wereld. Als we de Seerah bestuderen dan zien we dat de vijanden niet allemaal tegelijkertijd bestreden werden.

Het is duidelijk dat het westen probeert te profiteren van onze verdeeldheid. De VS bombardeert de Mujahideen al jaren met drone aanvallen, dit is niets nieuws. De Mujahideen van Al-Qaedah worden dagelijks bestookt in Jemen en Somalië. En dit doet het westen zonder aankondigingen. Toen de leider van Al-Qaedah in Somalië werd gedood in een drone aanval, werd dit achteraf (na druk van de media) zonder enige grootspraak bekend door de VS. Vergelijk deze onverschillige houding eens met de drone aanvallen op IS in Iraq en Syrië die uitbundig en met veel bombarie worden aangekondigd en opgeëist. Je hoeft hier niet lang over na te denken om te realiseren dat er iets niet klopt.

Er zijn bijna 300.000 doden gevallen, en meer dan 4 miljoen burgers gevlucht. Dit alles liet het westen koud. Nu een Amerikaanse journalist is gedood in Syrië wordt de selectief verontwaardigde internationale gemeenschap schreeuwend wakker uit zijn diepe slaap. Maar alles gebeurt met de Wijsheid van Allah. Als emoties en gezichtsverlies de VS hebben gedreven tot deze militaire interventie, in plaats van strategische overdenkingen, dan zal dit met de Wil van Allah een grove miscalculatie van hun zijn. We hebben vaker gezien dat de Ummah zich verenigd wanneer we worden aangevallen. Wij moeten in zien dat we niet zonder elkaar kunnen, hopelijk zullen wij dit met deze nieuwe serie aanvallen beseffen. Wij hopen dat dit ons zal verenigen. Het is een schande om te zien hoe de ongelovigen zich verenigen om ons aan te vallen, terwijl wij verdeeld raken en tegen elkaar vechten. Het wordt dus tijd dat wij ons ook gaan verenigen tegen onze vijanden.

Jullie broeders uit Bilaad As-Shaam.

______________
(1.) “Extremistische groep in Syrië grotere bedreiging voor VS dan IS.” De Volkskrant, 13 september 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s