De innerlijke Jihad – Een confronterend metafoor

De innerlijke Jihad – Een confronterend metafoor

Wat gebeurt er wanneer men sterft? Het lichaam bezit nog steeds de mond, neus, hart, hersenen en alle organen dat het nodig heeft om te kunnen functioneren. Maar alsnog functioneert het niet. Waarom? Omdat de ziel afwezig is uiteraard. Alles behalve de ziel is dan aanwezig in het lichaam. Heeft dit lichaam waarde zonder ziel? Zeker niet. Het bewijs hiervoor is duidelijk te zien in de handelingen van hen, die het meest van de overledene hielden. Wanneer de ziel vertrekt, dan willen degene die hem lief hadden tijdens zijn leven, nu slechts nog zijn lichaam kwijt zien te raken.

Is dit niet het geval? Als de nabestaande die de overledene het meest lief had, werd gevraagd om met het lichaam in bed te slapen, nu het geen ziel meer heeft, zou diegene dat dan nog steeds willen? Men zou dit niet eens in overweging kunnen nemen! Hetgeen voorheen een geliefde mens was, is nu simpelweg een lijk geworden. Het enige waaraan de nabestaanden die hem lief hadden denken is: hoe kunnen wij van het lijk af komen. Sommige verbranden (cremeren) hun geliefden dan zelfs.

Keert de ziel daarentegen weer terug, dan zal ook de fysieke waarde van de overleden persoon terug keren. Dit lichaam met haar ziel heeft nu weer waarde gekregen. Zelfs als diegene een fatale ongeluk heeft gehad, zijn gezicht ernstig misvormd is en niet meer herkend kan worden. Zelfs als hij niet meer kan horen, kijken of spreken. Of zelfs als hij in een coma ligt en hij beschouwd word als een ‘levende plant’. Zolang de ziel aanwezig is in het lichaam, zullen alle maatregelen genomen worden om hem levend te houden. Maar zodra deze ziel verdwijnt, blijft er niets noemenswaardig meer over.

Deze metafoor gaat ook op voor onze aanbiddingen en goede daden. Of dit nu onze gebed is, onze Quran recitaties, het opdoen van Islamitische kennis, het geven van aalmoezen, het helpen van mensen, het voeren van de Jihad, enzovoorts. Wanneer de ziel van deze aanbiddingen en goede daden ontbreekt, dan betekenen ze niet veel. De ziel in dit geval is de zuivere intentie. Het staan, buigen, knielen en zitten is slechts het lichaam van het gebed, maar de ziel is de innerlijke toewijding (Khushoo’). Wanneer een ziek persoon niet in staat is om te kunnen staan tijdens het gebed, en dus gedwongen is om liggend te bidden, maar verder wel volledig bewust is van Allah in zijn concentratie. Dan bezit zijn gebed een grote waarde, ondanks dat de uiterlijke aspecten van het gebed missen.

Het tegenovergestelde zal echter niet opgaan, dan zullen de aanbiddingen slechts een serie lege rituelen worden. Want als de uiterlijke aspecten van onze aanbiddingen perfect worden uitgevoerd, maar deze handelingen worden echter in het innerlijk niet puur en alleen voor Allah verricht, dan zal het niet geaccepteerd worden. Want de ziel van de aanbidding ontbreekt. Sterker nog, het is dan geen aanbidding of goede daad meer, maar een zware zonde waarop een grote bestraffing wacht in het Hiernamaals. Net zoals het lichaam een stinkend kadaver wordt wanneer de ziel ontbreekt.

De Profeet (SalAllahu Alayhi wa Selam) heeft in een Hadeeth Qudsi gezegd: “Allah heeft gezegd: “De eerste onder de mensen waarover geoordeeld zal worden op de Dag der Opstanding, zal een man zijn die als martelaar is gestorven. Hij zal voor Allah geleidt worden en Allah zal Zijn gunsten aan hem bekend maken, en hij zal deze toegeven. Allah zal dan vragen: ”En wat heb je hiermee gedaan?” Hij zal antwoorden: ”Ik heb voor U gevochten totdat ik als martelaar stierf.” Allah zal zeggen: “Je liegt. Je vocht slechts zodat men over jou zou zeggen: “Hij is moedig!” En men zei dit ook.” Hierop wordt er bevolen om hem op zijn gezicht te sleuren totdat hij in de hel wordt geworpen. Hierna komt een man die kennis heeft opgedaan, dit onderwees en de Quran reciteerde. Hij zal voor Allah worden gebracht en Hij zal Zijn gunsten aan hem bekend maken, de man zal ze toegeven. Allah zal vragen: “En wat heb je hiermee gedaan?” Hij zal antwoorden: ”Ik heb kennis vergaard en ik onderwees het, en ik heb de Quran voor U gereciteerd.” Allah zal zeggen: ”Je liegt. Je hebt slechts kennis opgedaan zodat men over jou zou zeggen: ”Hij is een geleerde!” En je hebt de Quran gelezen zodat men over jou zou zeggen: “Hij is een reciteur!” En men zei dit ook.” Hierop wordt er bevolen om hem op zijn gezicht te sleuren totdat hij in de hel wordt geworpen. Hierna komt een man die Allah rijkdom gaf. Hij zal voor Allah worden gebracht, en Allah zal hem Zijn gunsten tonen, de man zal ze toegeven. Allah zal vragen: ”En wat heb jij hiermee gedaan?” Hij zal antwoorden: ” Er ging geen moment voorbij of ik gaf daarin geld uit omwille van Uw zaak zoals U dat wenste.” Allah zal zeggen: “Je liegt. Je hebt dit slechts gedaan zodat men zou zeggen: “Hij is vrijgevig!” En men zei dit ook.” Hierop wordt er bevolen om hem op zijn gezicht te sleuren totdat hij in de hel wordt geworpen.” (Saheeh Muslim)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s