Het spiegelbeeld van een Moslim

Het spiegelbeeld van een Moslim

Elke Profeet werd gezonden met bepaalde vaardigheden. Één van de vaardigheden waarmee de Profeet Muhammad (SallAllahu Alayhi wa Selam) werd begunstigd was Jawami’ Al-Kalim (veelomvattende woorden). Hij kon een diepe boodschap met enkele woorden overbrengen. Zo is er van de Profeet overgeleverd; “De gelovige is het spiegelbeeld van zijn broeder.” (Abu Dawud) In het Arabisch bevat deze overlevering slechts drie woorden, maar ze dragen een diepe boodschap.

Het eerste dat we opmerken wanneer we in de spiegel kijken is het feit dat het ons helpt om onszelf te verbeteren. Het laat ons zien dat er een knoopje los zit, een stofje op onze haren ligt, een vlekje op onze overhemd, enzovoorts. De spiegel laat ons alle gebreken zien, zowel de kleine als de grote. Wanneer iets klein is dan zullen we het als klein zien, en wanneer iets groots is zullen we dit ook als zodanig zien. De spiegel is altijd eerlijk, het zal onze fouten niet uitvergroten of verkleinen. Zo dienen wij elkaar ook op fouten te wijzen. Een fout maken we niet groter of kleiner dan deze is. Wij blijven eerlijk en maken geen berg van een mierennest, en maken ook geen mierennest van een berg.

De spiegel is eerlijk en zal ons nooit iets laten zien wat er niet is. We zullen bijvoorbeeld geen vlekje op onze overhemd zien als dit vlekje niet daadwerkelijk aanwezig is. Zo moeten wij anderen ook aanspreken op basis van feiten, en niet op basis van vermoedens of veronderstellingen. De spiegel zal ons ook alleen wijzen op datgene wat aan de buitenkant duidelijk zichtbaar is. Het zal ons niet wijzen op verborgen fouten. Wij kunnen dus ook niet spreken over fouten die slechts tussen een persoon en Allah plaatsvinden. Wij kunnen alleen oordelen over hetgeen we aan de buitenkant zien. Wij weten ook niet welke intenties er in de harten schuilen. Daarover kunnen we niets zeggen.

De spiegel zal niet discrimineren, een spiegel zal niet aan vriendjespolitiek doen of bang zijn voor mensen. Hoe hoog je ook in aanzien bent, en wat je status ook moge zijn, het wijst iedereen op zijn bestaande gebreken. Een spiegel is er voor iedereen. Zo dienen wij ook consequent te zijn, we worden niet gedreven door racisme of partijgeest en discrimineren niet. Het kan niet zo zijn dat we de fouten van de ene broeder over het hoofd zien en hem hier niet op aanspreken, terwijl we de fouten van een andere broeder echter onder de loep nemen en hem hier uitvoerig op wijzen.

Een spiegel is niet alleen consequent maar ook discreet. Wanneer jij voor een spiegel staat zie jij jouw gebreken, maar wanneer je vertrekt blijven jouw gebreken niet achter. Jouw gebreken blijven privé, wanneer je weggaat is het alsof je er nooit bent geweest. Het is niet zo dat jij weggaat, maar jouw gebreken achterblijven en iedereen die langskomt ze kan zien. Een spiegel zal jouw fouten en gebreken niet aan anderen laten zien. Zo dienen wij ook discreet om te gaan met fouten van anderen.

De spiegel zal ons nooit denigreren of beledigen, het wijst ons slechts op onze fouten. We zullen nooit wrok koesteren tegenover de spiegel want het reflecteert slechts de simpele realiteit, en spreekt de waarheid zonder enige bijbedoelingen. De spiegel zal zich niet beter voelen of hoger in status wanneer het ons op gebreken wijst. Zo dienen wij ook tegenover elkaar te staan.

De spiegel vervult een dagelijkse behoefte. Hoe meer je door de spiegel wordt gecorrigeerd, hoe belangrijk de spiegel is in jouw leven, des te vaker je de spiegel dus zult raadplegen. Wij dienen ook dagelijks behoefte te hebben aan elkaar, want wij hebben elkaar nodig om elkaar te wijzen op fouten die we moeten corrigeren. Het advies van onze broeders moet een belangrijke dagelijkse kost zijn.

En hoe dichter we bij de spiegel komen hoe gedetailleerd het spiegelbeeld zal zijn. Hoe verder weg we van de spiegel staan, hoe minder details we zullen waarnemen. Wanneer we dichterbij de spiegel staan zullen we meer over onszelf ontdekken en kunnen we meer aan onszelf corrigeren. Dit geldt ook voor de Moslim Ummah, wij hebben meer aan elkaar wanneer we dicht bij elkaar blijven. We moeten ons niet van elkaar afzonderen, we moeten echter nauwe banden met elkaar onderhouden.

Naast het feit dat de spiegel ons wijst op onze gebreken, complimenteert het ons ook op onze goede uiterlijk. Wanneer we er goed uit zien zal de spiegel ons dit ook tonen. Het zal ons niet alleen laten zien hoe droog onze haren eruit zien, maar ook hoe mooi dat overhemd is. Deze balans moeten wij ook hebben, naast het feit dat we onze broeders adviseren moeten we hun ook complementeren.

De spiegel doet zijn werk verder zonder erover op te scheppen of hier een vergoeding of compliment voor te terug te verwachten. Zo dienen wij onze verantwoordelijkheid als spiegelbeeld ook op te nemen zonder hier wat voor terug te verwachten. Wij moeten dit slechts omwille van Allah doen.

Het belangrijkste is dat alleen een schone spiegel ons een helder en duidelijk spiegelbeeld kan geven. Wanneer het vuil is dient het eerst schoon gemaakt te worden, voordat we er echt goed gebruik van kunnen maken. Zo dienen wij onszelf ook te reinigen voordat we als spiegelbeeld kunnen dienen. Alleen dan kunnen we een helder en duidelijk spiegelbeeld geven aan anderen. En zo kunnen wij ongetwijfeld meer wijsheden uit deze Hadeeth halen, maar InshaAllah zal dit voldoende zijn.

Jullie broeders uit Bilaad As-Shaam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s