Politiek Den Haag – De mist van bedrog klaart op

Politiek Den Haag – De mist van bedrog klaart op

Wie kan het nog volgen? Moslims worden in Nederland opgepakt en verhinderd omdat ze zouden willen vertrekken naar Syrië, en aan de andere kant worden onze paspoorten afgepakt zodat we niet meer terug kunnen reizen naar Nederland. Maatregelen die elkaar volledig lijken tegen spreken. De mist van bedrog is opgeklaard, het paradijs op aarde dat ons werd voorgeschoteld door het westen bleek niet meer dan een luchtspiegel te zijn. De maskers zijn gevallen en de status-quo dreigt in te storten. Dit verklaart het krampachtige en onzekere gedrag van politiek Den Haag.

De illusie moet in leven worden gehouden: het democratische westen moet het paradijs op aarde voorstellen. Deze illusie kan alleen blijven leven als de rest van de wereld in onrecht en tirannie verdrinkt, elke poging om deze toestand te verbeteren zal dus hard worden afgestraft. Daarom worden de brute massamoorden en herhaaldelijke gifgasaanvallen van het Syrische regime genegeerd. De Moslims die hiertegen strijden worden echter bestreden en gebombardeerd.

Een Tomahawk kruisraket kost meer dan een miljoen dollar per stuk. De kosten van deze coalitie oorlog waar Nederland maar al te graag in mee wil participeren heeft een hoog prijskaartje. Het Nederlandse volk moet wakker worden en zich afvragen waarom er hevig wordt bezuinigd, met name in de zorg en welzijn, terwijl hun belastingcenten met grove miljoenen over de balk worden gesmeten om de heerschappij van tirannen in het Midden-Oosten in stand te blijven houden. Hoe lang blijft dit schaapachtige volk toekijken hoe hun rijkdommen en veiligheid worden verspild?

Het kapitalistische westen heeft de wereld in twee gedeeld. Het ene deel leeft in uitgebuite armoede en tirannieke onderdrukking, terwijl het andere deel in verspilzuchtige weelde en immorele vrijheid leeft. Aan de ene kant van de wereld werkt de jeugd zich dood in overhitte textielfabrieken die op instorten staan, en aan de andere kant van de wereld zuipt de jeugd zich lamlendig in coma. Dit is de hel en het paradijs die het hebzuchtige en gewetenloze westen de wereld presenteert.

Jaarlijks wagen duizenden mensen uit derde wereld landen hun leven om het ogenschijnlijke paradijs van het westen te bereiken. Afgelopen week nog zijn ruim 800 vluchtelingen verdronken aan de kust van Libië in een poging om Europa te bereiken. Ze waren uit Syrië en Palestina gevlucht vanwege de onderdrukking die het westen in hun landen zaait. Allah heeft hun echter gespaard van een ellendig bestaan. In waardigheid sterven is immers beter dan in nederigheid leven. Wij zijn geboren en getogen in het westen en weten dat het slechts een leven van nederigheid te bieden heeft.

Verscheur onze paspoorten, schrijf ons uit de gemeentelijke basisadministratie, want wij hebben de dood van waardigheid geproefd. Het leven van nederigheid dat jullie te bieden hebben kan hier geenzins tegenop. Dit paspoort gaf niet meer dan toegang tot een leven van geschoffeerd en gemarginaliseerd worden als uitgekotste minderheid. Dit was het paradijs dat het westen ons heeft aangeboden, alleen een zwakzinnige zou dit verruilen voor het Paradijs dat Allah ons biedt.

Wij zullen onze levens op blijven offeren voor een onafhankelijke Islamitische staat waarin de Moslims als volwaardige mensen kunnen leven, onder de verlichtende rechtvaardigheid die Allah ons heeft geschonken. Deze Staat zal er hoe dan ook komen, vroeg of laat. Het westen heeft meer dan 90 miljoen levens opgeofferd in de 1e en 2e wereldoorlog voor hun zelfverheerlijkte democratie. Dan hoort de Ummah bereid te zijn om nog meer levens op te offeren voor een rechtvaardige Islamitische Staat. De wereld heeft lang genoeg in de onderdrukkende duisternis van het westerse kapitalisme geleefd, het wordt tijd dat ze Goddelijke rechtvaardigheid proeven.

Jullie broeder Abu Muhammad Al-Holandi (Muhajiri Shaam)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s