Sh. Abu Muhammad Al-Joulani – De coalitie tegen IS

Sh. Abu Muhammad Al-Joulani – De coalitie tegen IS

Dit is een samengevatte globale vertaling van de audio boodschap van Shaykh Abu Muhammad Al-Faatih Al-Jawlani, de militaire leider van Jabhat An-Nusra. Dit is zijn eerste reactie op de internationale coalitie tegen Irak en Syrië (de Arabische tittel van de boodschap: Li Ahl Al-Fawaa .. Yahoon Al-‘Ataa). Verzen uit de Quran en gedichten uit de audio boodschap zijn niet vertaald.

“Het westen heeft sinds het begin van de revolutie in Syrië geprobeerd de uitkomsten in hun voordeel uit te laten pakken door marionetten in te zetten die het vertrouwen van het Syrische volk moesten winnen en de successen van de Mujahideen moesten kapen. Maar het Syrische volk stond massaal achter de Mujahideen en zij wisten dat hun oplossing lag in de jihad onder de vlag van de islam. Hierop heeft het westen de misdaden van IS gebruikt als groen licht om de Mujahideen te bombarderen. Zij hebben niet geleerd van de lessen uit Afghanistan en Irak, het westen moet beseffen dat de regio nu beplant is met jihad basissen, het zijn vulkanen die op uitbarsten staan.

Het westen ziet het Islamitische volk nog steeds als onderdanen van hun marionettenregimes, maar deze tijd is voorbij, deze marionettenregimes vrezen het volk en zijn de macht over het Islamitische volk verloren. Deze marionettenregimes proberen wanhopig vast te houden aan het beetje macht wat ze nog bezitten, ze zijn bang dat ze de volgende zullen zijn die ten val komen door de handen van het volk. En hun tijd zal ook komen, vooral na hun verraad in deze coalitie met het westen.

Hun verraad is duidelijk ontmaskerd, de misleidende mediakanalen in de handen van deze marionettenregimes bereiken het volk niet meer. Hun geheime diensten zijn ook niet meer in staat om angst in te boezemen met hun terreur. Hun legers zijn ook niet meer in staat om stand te houden tegenover de aanvallen van de Mujahideen. De Fatawa van hun overheidsgeleerden die Halal en Haram maakten ten gunste van de tirannen worden ook niet meer gehoord. Het geluid dat nu heerst in deze regio is het geluid van de zuivere islam op de tongen van het volk, en de Mujahideen op het voorfront: het is de Islam die zwak begon en waar Allah kracht aan gaf totdat het de grootste imperiums op aarde heeft weten te verslaan. Het islamitische volk is zich steeds meer bewust van dit conflict, een oud conflict in een nieuw jasje: de Romeinen en de Perzen tegen de Moslims.

Hetgeen dat nu gebeurt is slechts een aflevering in de lange serie conflicten rondom deze regio. Dezelfde spelers hebben in het verleden gevochten om deze regio. Deze conflicten spelen al meer dan 3000 jaar, totdat de islam hier een eind aan bracht. En nu is de islam weer op het voorfront om de geschiedenis van deze regio te herschrijven. Irak, Syrië, Libanon en Jemen wordt gepoogd veroverd te worden door Iran om de vergane glorie van het Perzische rijk te doen herleven. Egypte en de Arabische Schiereilanden liggen weer in de handen van de Romeinen, middels hun marionetten regimes. Palestina en Jordanië liggen weer in de handen van de Joden. En elk van hen wil zijn gebied vergroten. De enigen die in de weg staan van hun dromen zijn de Mujahideen. Zij staan verbaasd te kijken hoe de Mujahideen kracht hebben weten te vestigen in de regio. Elke poging van hun om gebied en invloed uit te breiden in de regio, of het nu Libanon, Jordanië, of Palestina is, wordt beantwoord met een hevige vulkaanuitbarsting van onder het Islamitische volk. En in vele andere Islamitische landen zoals we de afgelopen paar jaar hebben gezien.

Ik wens het westerse volk te wijzen op de waanzin van hun leiders wat betreft de oorlog die ze verklaren tegenover de Moslims. Bush heeft jullie verblijdt met het verdrijven van de Taliban, en na tien jaar bittere oorlog kwam Obama verkondigen dat hij graag vredesonderhandelingen wil voeren met de Taliban. En Al-Qaedah dat geïsoleerd en gecentreerd was in Afghanistan verspreidde zich na de aanval tegen hen in Afghanistan naar Pakistan, Jemen, Somalië, Mali, Algerije, Irak, Syrië en recentelijk nog naar het Indische subcontinent. En hier zal het zeker niet stoppen, de oorlog woedt voort en de slagvelden vermeerderen. De Mujahideen profiteren van de waanzin van de westerse leiders. Als Al-Qaedah zo veel heeft weten te profiteren van de aanval op Afghanistan, en zo wijdverspreid is geraakt, laat staan wanneer het westen de zeer gevoelige regio in As-Shaam (Groot-Syrië) aanvalt. Zonder twijfel zal de aanval op Syrië resulteren in een verlies voor hen en in een groot voordeel voor ons IshaAllah, ondanks dat we iets van pijn en verlies zullen moeten proeven.

Het westen denkt dat zij een oorlog van afstand tegen ons kan voeren, of middels hun marionettenregimes in de regio, maar wij zijn ervan overtuigd dat de rekening van deze oorlog hoe dan ook betaald zal worden, al duurt het honderd jaar voordat deze gepresenteerd wordt. Ik vraag aan het westerse volk in Amerika en Europa wat zij hebben gewonnen met de oorlogen die zij hebben gevoerd tegen de Moslims. Zijn jullie vergeten wat de prijzen zijn geweest die jullie moesten betalen voor het bemoeien met onze zaken? Het heeft jullie niets meer dan vrees en ellende gebracht. Wat heeft het onderdrukken van de Moslims en het steunen van marionettenregimes en de bezettende Zionisten jullie opgeleverd? Zijn jullie de slachtoffers die jullie op hebben moeten offeren in Afghanistan en Irak vergeten? Zijn jullie de aanslagen van 11 september vergeten?

Jullie belangen worden overal op de wereld bedreigd, jullie verdrinken in een economische crisis, en de economische prijzen die jullie betalen zullen nog verder groeien. Jullie leiders beloven jullie dat zij geen manschappen op de grond zullen sturen, en dat jullie zonen veilig zullen blijven omdat de Mujahideen van een afstand bestookt zullen worden. Maar integendeel, dit zal de strijd slechts naar jullie huizen brengen in het westen; in plaats van deze uit te vechten op de slagvelden. Want wij zullen niet staan toekijken hoe onze kinderen door jullie worden gebombardeerd terwijl jullie in veiligheid leven. Het zijn niet slechts jullie leiders die de prijs zullen betalen, maar jullie als volk zullen de grootste deel betalen. Daarom is het verstandig dat jullie opstaan tegen deze oorlog, en jullie leiders ervan weerhouden deze ellende over jullie landen af te roepen. Laat jullie vooral niet voor de gek houden, en jullie wijsmaken dat deze oorlog wordt gevoerd om jullie veiligheid te waarborgen.

Shaykh Usama bin Laden heeft jullie herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat de enige oplossing om een oorlog te voorkomen met de Mujahideen betekend: volledig terug trekken uit de regio, jullie afblijven van onze grondstoffen, stoppen met steun aan de Zionisten, ons af laten rekenen met de tirannieke leiders in onze landen en hier niet mee bemoeien. Als jullie dit doen zullen jullie veilig zijn voor de Mujahideen, en zo niet dan zijn jullie slechts slachtoffers van jullie eigen haat tegen de Moslims, en worden jullie geslacht door jullie eigen leiders. De oorlogen in de regio heeft duizenden Mujahid leiders gekweekt en vele generaties die gewend zijn geraakt aan de bombarderen van gevechtsvliegtuigen, tanks en mortiergranaten. Generaties die hun leven met gemak opofferen omwille van Allah. Jullie hebben de Mujahideen meerdere malen ontmoet, en hebben gezien hoe zij Allah smeken om te sterven in de strijd. Wij hebben met deze geloofsovertuiging, die jullie ontbreken, het Romeinse en Perzische rijk verslagen in het verleden, en de poorten van Parijs benaderd.

Onze geliefden in Syrië (As-Shaam), jullie hebben de wereld verbijsterd met jullie geduld tegenover de tirannieke agressie van Bashar voor meer dan drie jaar lang. Terwijl jullie gebombardeerd worden in jullie huizen en jullie kinderen worden gedood. Jullie hebben de vijand laten weten wat het kost om de Moslims aan te vallen. Jullie hebben geschiedenis geschreven dat generatie na generatie zal worden herdacht. Jullie hebben een strijd opgenomen die de wereld zou uitputten indien zij deze op hun schouders moesten dragen, maar het heeft jullie slechts in vastberadenheid doen toenemen.

Deze westerse coalitie tegen jullie heeft slechts als doel jullie overwinningen op Bashar teniet te doen, en jullie terug te duwen in zijn klauwen. Omdat jullie hebben ontdekt wat de werkelijke verlossing is om te ontsnappen van de onderwerping aan zijn tirannie. Ze hebben dit eerder met jullie geprobeerd met hetzelfde toneelstukje dat ze hebben gevoerd tussen Morsi en Sisi in Egypte, en Al-Mansoor in Jemen. Maar met de Wil van Allah en jullie geduld bleven jullie standvastig tegenover hun valsheid, jullie Jihad heeft de belangen van het westen getrotseerd.

Het vernederde westen heeft drie jaar lang geprobeerd jullie Jihad te verpesten, door samen te werken met de landen in de regio die het bloed van de Moslims hebben verraden. En samen te werken met gewapende bendes die het westen heeft gekocht met geld en voorraden, om de orders van het westen uit te voeren en hun neokoloniale belangen te waarborgen. We zagen de schouwspellen van Geneve I en Geneve II en de samenwerking met het Syrische regime, dat gifgassen gebruikt tegen het volk. Na al deze gefaalde pogingen besloot het westen de klus zelf te klaren en begon het met bombardementen op Jabhat An-Nusra en onschuldige vrouwen en kinderen.

De coalitie-aanvallen van het westen tegen ons in Syrië zijn bedoelt om onze strijd-posities tegenover het Syrische regime te verzwakken. Onze mannen die gedood zijn in de bombardementen hebben vele grote overwinningen op hun naam in Syrië. En hun verlies zal van negatieve invloed zijn op het slagveld in Syrië. Wees hiervan bewust oh mensen van Syrië, en neem een stevig standpunt tegen diegene van onder onze eigen volk die zich samen hebben gespannen in deze westerse coalitie. En wij beloven jullie dat we standvastig blijven en al onze middelen in zullen zetten om de strijdfronten tegen het Syrische regime en hun bondgenoten te bewaken met de Wil van Allah. En wij zullen alles op alles zetten om de agressie van het westen tegen te gaan en de Moslims in Syrië tegen hun bombardementen te beschermen. Wij zullen alle beschikbare middelen hiervoor in zetten.

En ik adviseer alle oprechte strijdgroepen die omwille van Allah strijden om het westen niet te laten profiteren van het onrecht dat de organisatie IS begaat, waaronder het doden van Mujahid leiders en het plunderen van eigendommen. En ondanks dat zij het kwaad waarvoor we Syrië wenste te beschermen met haast over ons heen hebben geroepen. En ondanks dat zij weigerden naar een Islamitische rechter te stappen om met de wetten van Allah over ons te laten regeren, en de rechten terug te geven aan de onderdrukten, vanuit onze kant en vanuit hun kant. Dit alles hoe groot en pijnlijk het ook is mag ons niet richting het westen duwen om samen met hun te spannen, in deze kwaadaardige coalitie waarin zij af willen van de Jihad en een seculier agenda voor ons nastreven, of ons willen uitnodigen tot onderhandelingen met het Syrische regime om zodoende al onze vooruitgangen teniet te doen en ons in een bedrieglijk politieke modderpoel te sleuren.

En degene die zichzelf wil verdedigen tegen de organisatie IS moet dit onafhankelijk doen zonder samen te werken met het westen. Allah heeft ons dit in de Quran verboden. Men moet niet denken dat samen werken met Amerika en het westen ons zal bevrijden van onrecht. Bashar is meer dan drie jaar lang aan het slachten, doden, martelen en opsluiten. Hij gebruikt openlijk gifgassen tegen Moslim burgers, er zijn in totaal bijna een miljoen doden en gewonden gevallen. Maar dit alles heeft het westen niet doen bewegen om die vrede en stabiliteit te bewaren die nu bedreigd wordt, zoals zij dit claimen. Zijn zij niet degene die onze broeders en zusters hebben vermoord in Irak en Afghanistan? Zijn zij niet degene die de Palestijnen indirect vermoorden middels hun hulp aan de Zionisten met geld, wapens en macht? Zijn zij niet degene die onschuldige Moslim burgers hebben gebombardeerd met onbemande drone-aanvallen in Jemen, Somalië en Waziristan? Oh strijdgroepen van Syrië, de geschiedenis omschrijft degene die met de vijanden samen spant tegen zijn eigen volk met de meest slechte eigenschappen. Laat jullie niet misleiden met de influisteringen dat jullie het westen gebruiken en zij jullie belangen dienen, of met het excuus dat jullie hiermee het kwade bestrijden.

Denk aan de verrader Sharif Hussein, de Emir van Mekka, die samen spande met de Britten en de Fransen tegen het Ottomaanse rijk, met het excuus dat hij hiermee het onrecht van de Ottomanen bestreed, en dacht hier een goede daad mee te hebben verricht. Maar de geschiedenis heeft hem opgeschreven als een verrader tot aan het eind der tijden. Het onrecht van de Ottomanen in hun laatste dagen werd vervangen met het onrecht van de Zionisten en de Balfour Declaratie. Waarop de Britten hem als een gebruikte dweil wegwierpen en zijn laatste dagen versleet in honger en armoede. En tot op de dag van vandaag proeven wij de bittere vruchten van zijn verraad, met de bezetting van de Britten in Irak en de Fransen in Groot-Syrië, dat tot aan de dag van vandaag onder het gezag van de Verenigde Staten eindigde. Generaties na hem leefden in vernedering omdat ze nu al honderd jaar de prijs betalen voor zijn verraad. Willen wij dan na de eerste stappen richting onze bevrijding terugkeren naar deze oude situatie? Wij en de waarachtigen zullen het niet tolereren dat dezelfde rampen van Palestina weer worden herhaald, en het Islamitische Project wordt vernietigd, waar wij en vele prominente Moslims en Mujahideen zoveel grote opofferingen voor hebben gemaakt. In afwachting op het legendarische beslissende moment waarop de vernedering van ons zal worden verwijderd, door middel van onze eigen opofferingen en Jihad, ver verwijderd van de illusie dat dit teweeg gebracht zal worden met de hulp van het westen. Wij zijn een volk dat zijn identiteit, zijn geschiedenis en zijn principes niet vergeet, hoe moeilijk de omstandigheden ook mogen zijn.

En wij roepen de geleerden, de predikers, de studenten, de intellectuelen, de opvoeders, de dichters en alle anderen met nobele pennen om de Syriërs te steunen tegen deze nieuwe kruisvaart. En het eer van de Mujahideen te verdedigen. Jullie hebben een belangrijke rol in het onderwijzen, inspireren en motiveren van de Moslim jeugd. En aan de Moslims in Libanon zeg ik, het wordt tijd dat jullie opstaan voor jullie broeders en zusters in Syrië en af rekenen met jullie vijand: de Shia milities van Hizbu-Shaytan. Die dag en nacht tegen jullie plotten, en kinderen, vrouwen en ouderen vermoorden in Syrië. Zodra zij de kans krijgen zullen zij hetzelfde doen met de Moslims in Libanon.

En zij hebben pas geleden nog hun bloederige hoektanden laten zien in Libanon. Dit volk beschouwt de Moslims van Ahl Sunnah als hun allereerste vijand, met het excuus dat zij Hussein de zoon van Fatima, de dochter van de Profeet (SallAllahu Alayhi wa Selam) wreken, die meer dan 1400 geleden is gedood. Zij bouwen hun gehele godsdienst op dit incident. Hiermee spreken ze het doden van de Moslims van Ahl Sunnah goed voor zichzelf. Zij zijn echter slechts knechten die door Iran worden gebruikt om hun oude Perzische rijk weer op te bouwen dat Umar ibn Khattab van hun heeft afgepakt. We zien hoe Hibzu-Shaytan is gelokt naar een regionaal conflict in Syrië, ondanks dat de wijzen hiervoor hebben gewaarschuwd. Maar de arme Hassan Nasr-laat gebruikt zijn verstand niet.

Hij heeft niet geleerd van het lot van de Nusairiyah; hij heeft niet geleerd van de honderden doden uit zijn partij; hij heeft niet geleerd van de aanslagen op zijn basissen in Libanon; hij heeft niet geleerd van de Rawaafidh in Irak; hij heeft niet geleerd van eenieder die de oorlog heeft verklaard aan Ahl Sunnah. Hij blijft hoogmoedig en koppig verliezen lijden in zijn vijandschap tegen Ahl Sunnah in Syrië. En het is na de gebeurtenissen van Arsal, en daarvoor al, duidelijk geworden dat het leger van Libanon zich achter zijn partij heeft geschaard, en hun gebruikt voor het project van de Rawaafidh in Libanon. Dus ik roep jullie op oh Moslims om jullie zonen ver te houden van legers die tegen jullie eigen volk worden ingezet, en voeg ze toe aan de rangen van de Mujahideen. Want zij zijn de verdedigers van het geloof, en zij zijn degene die het onrecht tegen de Moslims verwijderen.

En aan de mannen van Jabhat An-Nusra: jullie hebben een daad verricht waarmee jullie Allah tevreden stellen, de poorten van het Paradijs hebben zich voor jullie geopend. Steun de zaak van Allah en Allah zal jullie steunen. Strijd omwille van Allah en beschouw jullie zielen als opgeofferd. Weet dat er na deze vijand geen vijand meer zal zijn zoals hun. Behoed jullie zelf ervoor de ruggen toe te keren, want dan worden jullie als verliezers beschouwd door Allah. Het westen heeft zich samen gespannen om jullie aan te vallen, nadat jullie je beste mannen op hebben geofferd in deze oorlog tegen het Syrische regime. En dit deden zij slechts omdat jullie ter verdediging van de Moslims opstonden, en de mensen jullie hadden verwelkom en zich om jullie heen hadden verzameld. Jullie bevinden je in een nieuw conflict tegen een coalitie van wereldmachten. Vrees hun vliegtuigen niet, want Allah is boven hen verheven. Jullie doden bevinden zich in het Paradijs en hun doden bevinden zich in de Hel. De overtreder zal in elke handelingen verliezen, wees dus verheugd want dit is het eerste teken van de overwinning. Zij plannen en Allah plant, en Allah is de beste der planners.

Oh soldaten van Jabhat An-Nusra, wees zachtaardig met de mensen, en belast hen niet met meer dan dat ze aankunnen. En wees constant ten dienste van hun. Stel jezelf nederig op ten opzichte van hen. Wees barmhartig met hen en Allah zal jullie barmhartig zijn. Wees vriendelijk en zacht met de jeugd, en respecteer de ouderen. Neem hun adviezen, en erken hun posities. Houd rekening met de onwetendheid van mensen, zij zijn lang verwijdert gebleven van de waarheid. Dus jaag de mensen niet weg nadat zij zich om jullie heen hebben geschaard, en blijf hun bloed en eer verdedigen. Bescherm en bevriend de Muhajireen (immigranten), ontvang hun in jullie huizen en offer jullie bloed voor hen op. Respecteer de mensen van kennis en de geleerden, luister naar de adviezen van de wijzen en gehoorzaam jullie leiders. En pas op voor onrecht. Onrecht zal als een duisternis over jullie heen dalen op het Dag des Oordeels. Geef de mensen hun rechten en wees rechtvaardig. Bedrieg degene die jullie heeft bedrogen niet. Sta op voor de waarheid en vrees de beschuldigers niet. Pleeg berouw voor jullie zonden, en beantwoord valsheid niet met valsheid. Valsheid wordt met de waarheid beantwoord. En werk met elke oprechte groepering die naar goedheid streeft.

En pas op voor de groeperingen die samen spannen met de moderne Kruisvaarders. Zie een vriend niet voor vijand aan, en wees streng tegen jullie vijanden. Wees niet genadig met een spion of verrader. En wees niet verdeeld, want verlies begint bij verdeeldheid. Pas op voor roddelaars, want een roddelaar kan in een uur vernietigen wat een Saahir in een jaar niet kan vernietigen. En pas op voor extremisme, niemand maakt het geloof moeilijker dan deze is of hij gaat eraan onderdoor. Houd jullie ver afzijdig van de Khawaridj en de Murdjia gedachtegoed, zo ver als het westen en het oosten.

En als jullie oordelen, oordeel dan rechtvaardig. Hou rekening met de actualiteiten en de situatie van mensen. Pas de straffen niet toe op basis van vermoedens. En blijf weg van datgene waar jullie geen kennis over hebben. Laat dit over aan de mensen van kennis en de geleerden. Na moeilijkheden kan slechts gemak komen. Bij Allah ik zie dat jullie iets goeds is overkomen, en dat Allah jullie voor iets bijzonders heeft uitgekozen. Moge Allah onze doden genadig zijn en hun de status van Martelaren schenken. En hen opwekken met de Profeten en Martelaren. En mogen diegene die achter zijn gebleven het goede verrichten en standvastig blijven, en moge Allah hun doen overwinnen. Ameen.”

Jullie broeder Abu Muhammad Al-Holandi (Muhajiri Shaam)

2 comments

 • Reblogged this on pietervanostaeyen and commented:
  A translation and summary in Dutch of al-Jūlānī’s last audio message

 • Ik heb zojuist de reportage van Nieuwsuur gezien, en hoop dat de rest van Nederland nu ook tot het besef komt, dat de leugens uit de media dat Muhajiri Shaam heeft “opgeroepen tot een aanslag” totale onzin zijn!
  Iedereen heeft zelf kunnen horen in het originele filmpje, dat hier gesproken werd over het stellen van een daad, wat ook op een vreedzame manier kan, maar helaas is het de islamofoben in het land weer gelukt om de afgelopen week deze woorden te verdraaien tot een “oproep tot aanslag”, wat vervolgens door bijna elke krant en nieuwszender klakkeloos overgenomen werd!

  Op mijn blog “Kopje thee met suiker graag!” probeer ik dit soort misstanden en anti-jihad-propaganda kritisch te bekijken, en de opkomst van islamofobie en moslimhaat in Nederland aan de kaak te stellen.

  Ook wil ik daarbij het Nederlandse volk er keihard op wijzen, dat de nationalistische ideologie langzaam aan het terugkeren is, die ons in 1940-1945 bijna aan de afgrond heeft gebracht!
  De regering verloochent met de anti-moslim maatregelen dus de eigen grondwet, waarin duidelijk staat dat elke bevolkingsgroep gelijk behandeld dient te worden. En daarom moet een radicale moslim dezelfde mogelijkheden hebben om zijn mening te uiten als een radicale christen of een radicale jood, zo simpel is het.

  Het nemen van extra maatregelen op basis van onterechte angst en haat van een groep moslim-vrezers is wanbeleid van de bovenste plank!

  Mijn blog:
  http://kopjetheemetsuikergraag.wordpress.com

  Twitter:
  https://twitter.com/rjkonrad

  Robert Jean Konrad.
  Fighting against nationalism & islamophobia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s