De coalitie aanvallen tegen Jabhat An-Nusra

De coalitie aanvallen tegen Jabhat An-Nusra

Het westen maakte de wereld wijs dat het een internationale coalitie zou vormen tegen IS, het bleek echter al gauw dat dit een oorlog was tegen de Mujahideen en Moslims. IS werd slechts als excuus gebruikt zoals de fictieve massavernietigingswapens van Saddam Hussein als excuus werden gebruikt in het verleden. Er zijn al talloze Moslim burgers gedood door de kruisrakketen van de VS. Bij de allereerste coalitie-aanval in Syrië werden ook de Mujahideen van JN gebombardeerd en zijn er tientallen martelaren gevallen, ondanks dat zij niets met IS te maken hebben. Niet dat wij aanvallen op IS door de vingers zien en dit goed praten. Wij verwerpen elke aanval van het westen tegen welke Moslim dan ook. Hoe groot zijn zonden en misdaden ook mogen zijn, het blijft onze broeder. Wij zullen het niet toestaan dat het westen profiteert en misbruik maakt van onze onenigheden.

De aanvallen van de VS op JN waren zeker niet onverwachts aangezien de VS dit al van plan was en aangekondigd had voordat IS een media-hype werd, en dit werd destijds ook zonder schaamte bekend gemaakt door de CIA. Het was al lang duidelijk dat het westen het Syrische regime steunt. Uiteraard kunnen ze een bloeddorstige tiran niet openlijk verdedigen, maar handelingen spreken meer dan woorden dus dit is ook niet nodig geweest. In het begin van de Syrische oorlog werd JN al op de terroristenlijst geplaatst door de VS. Wat was hun misdaad? Het bestrijden van een tiranniek neokoloniaal regime dat honderden duizenden onschuldige mensen levens op het geweten heeft.

De misdaden, indien het überhaupt misdaden te noemen zijn, die het westen nu als groen licht gebruikt om militair in te grijpen in Syrië zijn peulenschillen in vergelijking met wat het Syrische regime op zijn geweten heeft. In slechts één monsterlijke gifgasaanval heeft het Syrische regime meer dan 1700 burgers gedood in 2013, het westen zocht toen allerlei slappe redenen om niet militair in te hoeven grijpen. Die redenen zijn nu echter als sneeuw voor de zon verdwenen. Waar zijn die redenen nu gebleven? Heeft het westen nu wel toestemming gekregen in de Veiligheidsraad van Rusland en China om militair in te grijpen in Syrië? Nee, dus het is duidelijk dat dit slappe excuusjes waren om een trouwe bondgenoot van het westen niet aan te hoeven vallen. Nu de neokoloniale belangen van het westen in Irak en Syrië onder grote dreiging staan hebben ze wel besloten om in te grijpen, zoals dit eerder ook werd gedaan in Mali met exact hetzelfde motief.

De enige die van deze interventie profiteert is het tirannieke Syrische regime, niemand anders, zelfs de zogenaamde gematigde rebellen niet. Het is ook niet de bedoeling dat de zogenaamde gematigde rebellen van de bombardementen profiteren, anders werden ze wel in overleg en coördinatie met hen uitgevoerd. Bovendien zijn het de Moslim burgers die het grootste slachtoffer zijn van deze bombardementen. Indien de gematigde rebellen dit dus zouden steunen dan werden ze massaal verstoten door het Syrische volk. We zien zelfs dat FSA, die als gematigde rebellen worden beschouwd, zichzelf verantwoorden tegenover het Syrische volk en hen ervan proberen te overtuigen dat zij hier niets mee te maken hebben. Alle strijdgroepen hebben deze interventie afgekeurd en distantiëren zich ervan, net als de Moslim burgers in Syrië. De Syriërs zijn niet dom en weten dondersgoed dat deze interventie niet is bedoelt om hun ten hulp te schieten, nadat de internationale gemeenschap en het westen hen drie jaar lang aan hun bloederige lot heeft overgelaten en het slechts de Mujahideen zijn geweest die ter verdediging voor hen opstonden.

In Irak is net zoals in Syrië sprake van een populaire volksopstand, waar maandenlange demonstraties en protesten aan vooraf gingen in het jaar 2013, die met bruut geweld werden beantwoord door het regime van Noor Al-Maliki. Hierop werden o.a de gebieden Falujah en Ramadi bevrijd door het Irakese volk in de Anbar provincie, en later volgden anderen gebieden en steden zoals Mosul. Het geluid van het Irakese volk wordt echter volledig genegeerd in de westerse media. De strijdgroep IS heeft hier slechts een participerende rol in gehad, maar de wereld wordt echter wijs gemaakt dat slechts IS zich tegen het gefaalde marionetten regime van het westen heeft gekeerd. Om aan de ene kant gezichtsverlies te voorkomen, en aan de andere kant een militaire interventie goed te praten. De westerse media, met name Nederland, is bovendien erg selectief. Het spreekt constant over de opmars van IS in Irak maar zwijgt in alle talen over de Sjiitische opmars van de Hooti rebellen in Jemen, waar de situatie nu ook uit de hand dreigt te lopen. Waarom deze selectieve berichtgeving?

Irak heeft duidelijk bewezen dat militaire interventies van het westen rampzalig falen, en alles behalve welkom zijn door de Moslims. Maar we zien dat het westen dezelfde fouten blijft herhalen. De VS heeft een oude tiran vervangen met een nieuwe tiran die nog genadelozer en bruter was dan zijn voorganger, zijn misdaden kwamen echter nauwelijks aan het licht in de media, omdat dit slechte marketing was voor het zelfverheerlijkte export product van het westen dat met geweld in onze landen wordt opgedrongen. Dit zou de utopische illusie van een democratie schaden. Echter kon de stem van het volk moeilijk genegeerd worden toen ze massaal in opstand kwamen tegen dit geïnstalleerde tirannieke marionettenregime, de VS heeft in reactie hierop pas erkend dat er fouten en misdaden zijn begaan, en riep de Irakese president met klem op om zijn macht over te dragen.

Het westen wil hun tirannieke marionetten regimes in onze landen met geweld op blijven dringen. Maar het westen moet beseffen dat zij niet dicteren hoe wij onze landen moeten veranderen, deze verandering zal vanuit onszelf komen. De tirannen en de marionettenregimes die het westen constant loopt op te dringen in onze landen zijn niet welkom, het westen moet realiseren dat hun neokolonialisme in onze landen ten einde is gekomen. Het volk pikt dit niet langer. Nederland probeert het militaire ingrijpen in Irak goed te praten met een mandaat dat gegeven is door het Irakese regime, maar het wordt tijd dat het westen beseft dat deze neokoloniale marionetten regimes niets meer te zeggen hebben in onze landen, het volk wil hier onafhankelijk van worden. Van een democratisch land zoals Nederland zou je hier meer begrip voor verwachten. Maar het is duidelijk dat het westen aan de kant staat van de tirannen in onze landen en niet het volk.

Het excuus dat Nederland gebruikt om niet militair mee te participeren in Syrië, maar wel in Irak, bewijst slechts dat het westen de bloederige genocide van het Syrische regime steunt. Nederland wil niet ingrijpen in Syrië met het excuus dat zij hier geen mandaat voor hebben, en dit mandaat zouden zij wel hebben in Irak. Wat houdt dit in? Het Irakese regime nodigde het westen uit om militair in te grijpen, het Syrische regime echter niet. Met andere woorden, indien het bloeddorstige Syrische regime Nederland zou hebben gevraagd om militair in te grijpen dan zouden ze hier een mandaat mee hebben gekregen. Nederland is dus feitelijk bereid het vuile werk te doen voor een bloeddorstige massamoordenaar die honderden duizenden doden op het geweten heeft.

Het maakt verder niet uit of Nederland Moslims bombardeert in Irak, Afghanistan, Mali of Syrië. Dit wordt als één en dezelfde misdaad gezien door de Ummah, dus al dit wormengedrag van Nederland was nergens voor nodig. Ik betwijfel het feit dat Nederland afzag van een interventie in Syrië omdat het een geweten heeft en zelf ook inzag dat het te schandalig voor woorden is om een tiran als Bashar steunen. Wellicht was het prijskaartje te hoog als Nederland ook in Syrië zou ingrijpen, dus besloot het daarvan af te zien. Dit economische motief past eerder bij het Nederlandse geweten.

Dit wormengedrag van Nederland is niet nieuw, in 2003 maakte Nederland ook al duidelijk dat ze militair niet mee zullen participeren in de preventieve oorlog tegen Irak, omdat hier geen wettelijke draagvlak voor was in de Veiligheidsraad, ondanks dat ze deze oorlog politiek wel steunden en later meehielpen met de zogenaamde wederopbouw. Als Nederland destijds niet mee wilde participeren in deze oorlog omdat een volkerenrechtelijk mandaat ontbrak, waarom wordt het marionetten regime van de VS dat tijdens deze illegale oorlog werd geïnstalleerd dan wel erkend? En waarom gebruikt Nederland de politieke stem van dit schijnregime als wettelijke rechtvaardiging om mee te participeren in deze huidige coalitie tegen de Moslims van Irak? De kronkelige tegenstrijdigheden zijn haast niet meer te volgen, maar hier houdt het niet bij op. Want later bleek dat Nederland toch wel stiekem mee vocht in Operation Iraqi Freedom, dus het is niet vergezocht dat Nederland nu ook in het geheim deelneemt aan de aanvallen in Syrië. Nederland was na jarenlange wispelturigheid, onder hevige druk en zelfs bedreigingen van de VS uiteindelijk ook bereid om militair mee te participeren in Afghanistan. Nederland heeft daarnaast zonder blikken of blozen honderden manschappen gestuurd naar Mali. Kortom, in elke oorlog tegen de Moslim Ummah zien wij Nederland een rol hebben.

Niet lang geleden toonde de Nederlandse media nog schijnbezorgdheid toen hun jongeren waren vertrokken naar Syrië. Men was bezorgd dat ze slechts zouden dienen als “kanonnenvlees” en allerlei bezorgde ouders kwamen uitvoerig aan het woord. Er werd ingezoomd op hun tranen en zij mochten een uitgebreide oproep doen in de media naar hun kinderen. Waar is deze bezorgdheid echter gebleven nu de VS ons bombardeert? Er zijn al drie Nederlandse broeders van Jabhat An-Nusra in Syrië gedood door Amerikaanse kruisrakketen. Maar wij zien de schijnbezorgdheid nu echter niet meer terug, die door Nederland werd getoond toen we werden aangevallen door het Syrische regime. Sterker nog, niet alleen staat Nederland het toe dat zijn staatsburgers worden gedood door de VS, Nederland is zelf ook van plan om o.a. zijn eigen Nederlandse staatsburgers te bombarderen in Irak.

De meest schijnheilige vertoning is echter het zielige gedrag dat Nederland vertoont. Er wordt in de media beweerd dat Nederland bang is. We zien het westen dit zielige gedrag altijd gebruiken om hun misdaden in de Moslim wereld goed te spreken. Was Nederland en het westen maar werkelijk angstig! Want dan zouden zich niet gedragen als tirannieke agressoren. Het westen gedraagt zich momenteel als een genadeloze tiran op de wereld. Is dit werkelijk het gedrag van iemand die bang is? Landen plat bombarderen, volkeren onderdrukken en uitbuiten? Nee, het westen is niet bang! Want integendeel tot het gezegde is angst zeker wel een goede raadgever. Iemand die bang is zal zich namelijk niet aan onnodige gevaren bloot stellen. Het is zelfs de reden waarom we met deze emotie geschapen zijn: om weg te blijven van gevaarlijke situaties. Maar we zien dat het westen erin duikt.

Daar houdt het echter niet bij op, tot overmaat van belediging komt Nederland met maatregelen zoals het intrekken van paspoorten. Het gaat hier om honderden duizenden onschuldige mensen levens en miljoenen vluchtelingen. Het leven van een gehele bevolking wordt genadeloos verwoest, hoe egoïst moeten wij dan zijn als we ons zorgen maken over onze pietluttige paspoorten? Wij riskeren hier dagelijks onze leven op het slagveld, denkt men werkelijk dat we dan nog denken aan onze paspoorten? Wat weegt deze bekrompen belachelijke maatregel tegenover de massamoorden die voor onze ogen afspelen? Wij ruimen kinderlijkjes op vanonder de verwoestende puin die het Syrische regime, en nu ook de VS, over het Syrische volk heen laten storten. En dan komen de onnozele Nederlandse politici van Den Haag aankakken met deze bespottelijke onzin? Schaam jullie! Eerst werd het Nederlandse volk in de media wijsgemaakt dat de paspoorten van de Nederlandse Mujahideen bij aankomst in Syrië af werden gepakt en hierdoor noodgedwongen vastzaten in Syrië, en niet meer terug konden keren naar Nederland. Dit bleek niet alleen onzin te zijn, maar nu trekt Nederland onze paspoorten zelf in waardoor we niet terug kunnen keren. Niet dat iemand überhaupt van plan was om terug te keren, maar het toont wel de belachelijke hypocrisie van Nederland aan.

Jullie broeders uit Bilaad As-Shaam.

4 comments

 • Ik ben geen fan van terreur-organisaties, maar het moge duidelijk zijn dat het bewind van een tirannieke dictator die massaal zijn eigen burgerbevolking bombardeert en daarmee tienduizenden burgers de dood in jaagt altijd erger is dan een groep rebellen die enkele westerse journalisten onthoofden.
  Maar helaas is de “beeldvorming” en wat mensen op de televisie zien altijd sterker dan de feiten, en worden zij gehersenspoeld door de propaganda van ISIS die dag in dag uit op de Nederlandse TV getoond wordt. Wanneer is het voor het laatst geweest, dat wij een misdaad van de dictator Assad op Nieuwsuur hebben gezien? Is dat soms niet belangrijk meer? Is de westerse angst voor onthoofdingen van een enkeling belangrijker?

  Het doet me denken aan de gevangenenruil tussen Israël en Palestina… dat gaat ook altijd om enkele Israëli tegenover 1000 Palestijnen… alsof het leven van een Israëlische soldaat gelijk staat aan dat van 1000 Palestijnen. Alsof het leven van één westerse journalist gelijk staat aan 1000 gedode Syriërs…

  Wat de Arabische wereld nodig heeft is SOLIDARITEIT. De kracht van het opkomen voor de gewone burger. Eind jaren ’80 heeft die kracht in Europa vele dictators in Oost-Europa ten val gebracht, en voor miljoenen Polen, Tsjechen, Hongaren en Roemenen een ongekende verandering en verbetering van hun leven teweeg gebracht. Als de westerse landen vanaf het begin, net als in de 1989, achter de bevolking van Syrië had gestaan, dat had veel bloed gespaard kunnen blijven. Want ik herinner mij de vreedzame protesten, de wil van de bevolking om op vreedzame manier te laten weten dat de tijd van de dictatuur voorbij is. Deze wil werd op wrede wijze in de kiem gesmoord door Assad. En ik herinner mij de aanvallen met chemische wapens, waarbij honderden onschuldige burgers, waaronder vele vrouwen en kinderen om het leven werden gebracht, en nog steeds deed het westen niets omdat men liever Poetin te vriend wilde houden.
  Maar nu is het zeer onvoorspelbaar wat de uitkomst zal zijn.
  Wat gaan de Turken doen? Zullen zij de rebellen gaan steunen tegen Assad?
  En blijft het westen op een laffe manier bommen gooien in de steden terwijl ze geen enkel plan hebben op een duurzame oplossing op de lange termijn?
  Het enige waar ik vast van overtuigd ben, is dat de oude situatie zich nooit meer zal herstellen. De rol van Assad in Noordoost-Syrië is uitgespeeld. Hij zal dit gebied nooit en te nimmer meer kunnen terug winnen. En het zal misschien zelfs beter zijn, om de grenzen in Syrië en Irak opnieuw te trekken, zodat de verschillende bevolkingsgroepen zélf over hun eigen lot kunnen beslissen! De Koerden en de Soennieten verdienen een bestuur dat hen vrede en veiligheid brengt, en geen westerse mogendheden of door Rusland gesteunde dictators die hun wil opleggen!
  De Britten en de Fransen, die het gebied in 1918 onderling hebben verdeeld, moeten begrijpen, dat elk volk het recht heeft om over zijn eigen toekomst te beschikken! Dus ik hoop, dat de westerse regeringen nu eens hun eigen belangen aan de kant zetten, en na gaan denken over een duurzame oplossing voor dit kwetsbare gebied. Een gebied, waarin vele volkeren leven, en waar elk volk de steun krijgt om over de eigen toekomst te beslissen!

  • Over welke solidariteit heb je het t.o.v de Oostbloklanden? Want voor zover ik weet heeft het westen hen slechts in een diepe economische crisis laten verdrinken nadat zij de democratie verkozen boven het communisme, onder zware motivatie en zelfs druk van het westen. Veel beloven en weinig geven doet alleen de zoden in vreugde leven. Er werd hen van alles beloofd met de transitie van communisme naar democratie, maar ze kregen daar slechts armoede en zware verpaupering voor terug. Tot op de dag van vandaag. Het westen maakt nu zelfs gretig misbruik van hun behoeftigheid, en laat Polen en Bulgaren in Nederland zwoegen voor een slaven-loon. Of zie jij iets wat ik niet zie?

 • @ Shaammedia: Een land als Polen heeft sinds de val van het communisme grote economische voorspoed en welvaart gehad, de inwoners zijn er stukken beter van geworden en Polen heeft veel subsidies vanuit Brussel ontvangen. De grenzen zijn open gegaan en veel Polen zijn hierheen gekomen om te werken tegen een salaris wat vaak het dubbele is als wat ze in Polen konden verdienen. Het is waar dat er nog veel dingen fout gaan, bijvoorbeeld als werkgevers zich niet houden aan het wettelijk minimumloon en ook met uitzendbureaus die via schijnconstructies mensen uitbuiten, daar moet absoluut meer werk van gemaakt worden! Maar de meeste mensen in die landen, niet alleen Polen maar ook Tsjechië en de Baltische staten zijn er fors op vooruit gegaan sinds die tijd.
  Even leek het ook in Egypte de goede kant op te gaan toen Morsi met de steun van het volk werd verkozen, maar helaas heeft het leger de macht daar weer overgenomen, en het westen lijkt zich daar totaal niet om te bekommeren. Al-Sisi is net zo’n dictator als Mubarak voorheen was, en dat is erg triest.

 • Ik begrijp niet zo goed wat Oostblok hiermee te maken heeft, maar tussen de 60 en 80% van de mensen in de voormalige Oostblok landen vindt het leven niet beter, nu hun vaders en zoons vaak wekenlang van huis zijn om te werken voor de typische westerse problemen; eten en kleding is duur, huizen zijn duur, vakantie wordt ook niet meer door de overheid betaald en tradities maken plaats voor McDonald’s en Coca Cola en haast. Het achterland dat ooit een belangrijke graanschuur was, staat nu te verleppen, is compleet waardeloos geworden en mensen trekken uit noodzaak naar de steden of andere landen.

  Dat gezegd hebbende, ik denk nog steeds dat ass ad afzetten een rechtstreekse oorlogsverklaring aan Rusland was geweest, in tegenstelling tot andere Arabische “lente” landen had Rusland hier een bondgenoot (met Iran)
  Het westen voert liever proxy war; maar de rebellen werden IS en Nusra in plaats van westers gezinde pro democraten.

  Omdat usa in de eerste instantie de rebellen bewapende zou het wel behoorlijk gezichtsverlies zijn als ze deze dreiging, die over alle media ging (yezidi op een berg enz) niet zouden bestrijden, mede omdat dit precies in het “war ons terror” plaatje past.
  Usa blijft volhouden dat IS en Nusra een rechtstreekse dreiging zijn voor de democratie; in tegenstelling tot ass ad, maar het past absoluut in het straatje dat IS “zeer gewelddadig” is en “”khorasan” directe plannen heeft om aanslagen in het westen te gaan plegen.
  Dit maakt straks ook de onderhandelingspositie met Rusland/ ASSad wat makkelijker straks.

  Het is en het blijft een smerige oorlog, en in de tussentijd tijd wens ik jullie veel sterkte, kinderlijkjes opruimen is geen pretje het is een feit dat de coalitie ook zijn landgenoten bombardeert.

  Je kan er hoog of laag over springen, maar mensen die naar Syrië vertrekken zijn net zo goed gevormd door Nederland als mensen die een continue hekel aan moslims hebben, of mensen die naar een ander land emigreren omdat ze zat zijn van Nederland.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s