Shaykh Abu Muhammad Al-Joulani – 1ste Interview

Shaykh Abu Muhammad Al-Joulani – 1ste Interview

Dit is de volledige vertaling van de vraag en antwoord sessie met Abu Muhammad Al-Joolani, de leider van Jabhat An-Nusra, dat door Minarat Al-Bayda afgenomen werd en op 5 november 2014 werd gepubliceerd. De vragen gaan over de laatste ontwikkelingen in Syrië en de misvattingen rondom Jabhat An-Nusra.

Vraag: “Hoe verloopt de strijd in Syrië?”

Antwoord: “Het front in Syrië heeft met verschillende uitdagingen te maken op dit moment. Ten eerste de internationale coalitie in samenwerking met regionale bondgenoten rondom Syrië en in Syrië. De internationale coalitie heeft zo een zestig landen verzameld en 500 miljard dollar. Deze hoeveelheid aan landen en geld overstijgt het aantal in de Golfoorlog van 1991. Destijds werden er 32 landen verzameld en 100 miljard dollar. Dit bewijst dat deze coalitie bij elkaar verzameld is voor iets dat veel groter dan de Islamitische Staat (IS) en Jabhat An-Nusra (JN) en andere organisaties die als extremistisch worden omschreven. De internationale politiek heeft grote doelen en belangen in deze regio. Deze regio is zeer gevoelig. Het is dichtbij Israël, en de vele Europese Mujahideen in dit gebied vormen een dreiging voor Europa. Daarnaast wordt er een poging ondernomen om het Assad regime in stand te houden omdat het regime, en de Nusairiyah sekte in het algemeen, een belangrijk fundament vormt waar de internationale politiek op steunt. Dit vraagt om grote inspanningen in een zeer ingewikkeld front zoals het front in Syrië. Het vraagt om grote mogendheden en langdurige financiële investeringen, totdat de situatie terugkeert zoals deze was voordat de Jihad begon in Syrië.

De eenheden die samenwerken met de internationale politiek zullen gesteund worden zoals ze hebben gezegd, en zoals ze nu ook doen. Bepaalde eenheden zijn begonnen met trainingen en bewapeningen. Vrachten aan wapens komen dagelijks binnen om deze eenheden te steunen zodat ze een Amerikaanse en westerse hand vormen in het Syrische strijdfront. Dit moet resulteren in druk en invloed in de bevrijde gebieden, waarop de internationale politiek over kan stappen op het uitwassen van de Mujahideen in de bevrijde gebieden. Om hen te vervangen met eenheden die het als bongenoten kan nemen: dit zijn de eenheden die steun krijgen op dit moment. De coalitie commandant John Allan heeft recentelijk ook duidelijk gemaakt dat zij de zogenaamde gematigde oppositie zullen steunen, die eerder verraderlijk dan gematigd te noemen is. Zij zullen hen trainen en bewapenen zodat zij JN en IS uit kunnen schakelen. Dit is hun doel beweren zij, maar hiermee wordt natuurlijk elke Islamitische strijdgroep bedoeld en elke strijdgroep die de politiek, die het westen in de regio op wenst te dringen, weigert te accepteren. Dit gaat vanzelfsprekend over de bevrijde gebieden waar gewapende strijdgroepen de overhand hebben en de meerderheid vormen.

Wat betreft de gebieden waar het Syrische regime de overhand heeft en de meerderheid vormt, zoals in Damascus, Homs, Hamaa, Ladikiyah, Tartoos en Al-Qalamoon. Die gebieden zullen terugvallen in de handen van het Syrische regime, en het regime zal uiteraard profiteren van de zwakte die zal ontstaan in de bevrijde gebieden waar de gewapende strijdgroepen de overhand hebben. Als dit bewerkstelligd wordt dan zal de oorlog gestopt worden d.m.v. een verdrag vergelijkbaar met het verdrag van Dayton aangaande Bosnië. Hoogstwaarschijnlijk denken ze aan een soortgelijk verdrag voor Syrië. Syrië zal na de oorlog verdeeld worden tussen het Assad regime en een tijdelijk regime. Waarbij de werkelijke heerschappij over Syrië in handen ligt van het Assad regime. Omdat dit regime in hun ogen beter in staat is om het land te besturen, vanwege de kennis die het nu meer dan veertig jaar heeft opgedaan over het besturen van dit land. Vooral gezien de zwakte en herhaaldelijke faling die de bevrijde gebieden zullen vertonen in het vormen van een tijdelijke overheid, en in het dragen van de belangrijke verantwoordelijkheden over deze regio.

Het front in Syrië heeft met deze uitdagingen te maken, maar het heeft ook met interne uitdagingen te maken zoals verschil in geloofsleer tussen Soennitische strijdgroepen: zij die het pad van extremisme hebben genomen en anderen die het pad van overgave en verwaarlozing hebben genomen. In het algemeen kunnen we dus zeggen dat het front in Syrië met deze verschillende gevaarlijke uitdagingen te maken heeft. Wellicht zullen deze uitdagingen verder ontwikkelen.

Ik moet er overigens niet bij vergeten te melden dat het Syrische regime zelf ook bondgenoten heeft die deelnemen aan deze oorlog. Onder hen zijn er bondgenoten die openlijk deelnemen en anderen bieden logistieke steun, bewapeningen en voorraden. Ook delen ze militaire intelligentie met hen, naast hun militaire deelname. Degene die deelneemt aan de oorlog tegen de burgers in Syrië behoort tot één van deze uitdagingen en moet geconfronteerd worden door de burgers in Syrië. Het Syrische regime wordt ondersteund door Iran en bewapend door Rusland, naast de logistieke ondersteuning die het krijgt uit China. De Shia milities hebben zich ook rondom dit regime verzameld. Waarvan we in meer of mindere mate zijn bevrijd na de overwinningen in Iraq. De Shia milities uit de regio waren veel bruter dan Hizbullah. De meeste slachtpartijen werden door hen begaan. Hizbullah is niet veel minder wreed dan hen, maar ze worden van een tweede klasse beschouwd naast deze milities. Hizbullah vormt desondanks een gevaar voor de burgers in Syrië, en moet geconfronteerd worden door het Syrische volk net als alle andere uitdagingen die we hebben opgesomd.

Kort samengevat zien we dat de wereld in twee is verdeeld, en de meerderheid van de landen is het erover eens dat de Jihad in Syrië ten einde moet komen. Wat de onderlinge verschillen tussen hen ook mogen zijn, over dit punt zijn ze het allemaal eens. Er is niet te vergeten een gevoeligheid die zijn limiet heeft bereikt nadat de Mujahideen de grens tussen Syrië en Israël hebben bereikt. Dit wekt ongetwijfeld angst op bij Israël. Alle concurrerende partijen die zich inspannen en samenspannen over de macht in Syrië, zowel Amerika als Rusland, wensen de veiligheid van Israël te garanderen. Kortom iedereen, zwart of wit, alle ongelovige naties hebben zich verzameld tegen het front in Syrië.”

Vraag: “Meer dan drie jaar zijn voorbij gegaan sinds de oprichting van Jabhat An-Nusra met al deze uitdagingen die u heeft opgenoemd. Wat vertegenwoordig Jabhat An-Nusra tegenwoordig op het front in Syrië? Zowel op de militaire fronten als in de reeds bevrijde gebieden?”

Antwoord: “Als we om te beginnen kijken naar het militaire gebied en wat JN vertegenwoordigd en toevoegt op het front, dan is dit zonder twijfel een veelbetekenende rol in het confronteren van het Syrische regime. De essentie van deze strijd ontstond met een oorlog tussen Ahl Sunnah en het regerende regime, vertegenwoordig door Bashar Al-Assad. JN heeft in de afgelopen drie jaar de grootste rol gehad in het verzwakken van dit regime en het bevrijden van vele gebieden en steden waar het Assad regime over regeerden. Het karavaan gaat voort en we hebben de tijd niet om alles op te sommen wat JN heeft bereikt, maar als we kijken naar de afgelopen maanden wat het betreft het zuiden van Syrië zoals Dar’a. Dan heeft JN, in samenwerking met vele andere strijdgroepen, een veelbetekende rol gehad in het bevrijden van Reef Al-Qunaytira; een gehele landstrook in de afgelopen maanden, beginnende vanaf Tulul AL-Humr tot aan Taal Al-Haraa. Naast het bevrijden van Nawaa en andere steden die gebarricadeerd werden door het Syrische regime, wegen hiernaartoe werden afgesloten en het werd bestookt door mortiergranaten. Als we daarna overschakelen naar Damascus. Hier is JN dankzij Allah actief bezig in Oost-Ghouta, en ook in Zuid-Damascus; beiden gebarricadeerd. In Oost-Ghouta heeft JN de grootste aandeel gehad in de recente succesvolle operaties, waaronder het bevrijden van Al-Maliha waar de Mujahideen gebarricadeerd werden en de recente operaties die uitgevoerd zijn op de geheime diensten van de luchtmacht in Harasta.

Wat betreft Al-Qalamoon (tegen de grens van Libanon). Nadat Hizbullah onze mensen in Syrië onderdrukte was het logisch dat we het gevecht naar Libanon zouden verhuizen, en naar de gebieden in het zuiden waar het actief is. Om hun gevoelige basissen daar te treffen. De strijd verhuizen naar waar Hizbullah actief is in Libanon was noodzakelijk zodat het gevaar van hun inmenging in Syrië duidelijk zou worden voor hen, en zij zouden stoppen met het steunen van het Assad regime tegen Ahl Sunnah in Syrië. Dit heeft ook zeer grote constructieve resultaten geboekt. JN staat dankzij Allah voorop in het verdedigen van Ahl Sunnah in Libanon, waaronder Al-Qalamoon. Shaykh Abu Malik As-Shaami is de leider van JN daar zoals iedereen weet. Moge Allah hem belonen voor de recente grote constructieve resultaten. Doormiddel van de druk die opgevoerd is tegen Hizbullah en het gevangen nemen van Libanese soldaten; wat nog grotere constructieve resultaten heeft opgeleverd dan de kleinere operaties die uitgevoerd zijn door onze broeders daar. Dit heeft het Libanese leger ontmaskerd.

Het is duidelijk dat het Libanese leger een middel is dat gebruikt wordt Hibzullah. Hun verborgen haat is ontmaskerd. Vooral na hun overtredingen tegen Ahl Sunnah in Tripolie Libanon, en zelfs tegen onschuldigen in de vluchtelingenkampen. Deze mensen zijn uit Syrië weggejaagd door Hizbullah, maar in Libanon waren ze ook niet veilig. De tenten van ouderen, vrouwen, kinderen en zieken werden in brand gestoken. Totdat ze onlangs gewroken werden met de gezegende aanvallen op Brital. Onze broeders in Al-Qalamoon hebben vele verassingen voor hun verborgen. De werkelijke strijd in Libanon is nog niet begonnen, en wat eraan komt is met de Wil van Allah nog pijnlijker en bitterder. In de hoop dat Hizbullah en Hassan Nasrallah uit spijt op hun vingers zullen bijten in de nabije toekomst inshaAllah, om hetgeen wat ze tegen Ahl Sunnah in Syrië hebben verricht.

Wat betreft onze geliefde Homs, stad der Martelaren, dat vele opofferingen heeft gemaakt tegen dit regime. De recente militaire terugtrekking die hier heeft plaatsvond, en wat het regime onlangs heeft verricht aan slachtpartijen in Hay Al-Wa’r en de blokkade tegen onze burgers daar, is voor niemand verborgen. JN heeft verschillende vernietigende operaties uitgevoerd tegen basissen van het regime in Hay Az-Zahra en elders. Wij vragen Allah om ons in de aankomende maanden te helpen in het bevrijden van Homs, Ghouta, Zuid-Damascus en alle andere gebarricadeerde gebieden. Wat betreft Hamaa, JN heeft dankzij Allah de grootste rol gehad, naast andere strijdgroepen, in het bevrijden van Khan Sheikhoun en de grenspost Khazanat; dat de weg opende voor meerdere grotere grensposten en grote gebieden waar het regime over regeerde; en heeft de opmars van het regime in Mourak tegen gehouden de afgelopen maanden. Wat betreft Aleppo, JN is daar dankzij Allah constant actief op meerdere fronten. JN heeft daar onlangs in samenwerking met andere Jihad strijdgroepen heldhaftige operaties uitgevoerd om het onrecht van het regime tegen te houden in Handarat en de omringende gebieden. Ook bewaken wij vele strijdfronten, in o.a. Ar-Ramoosa en Khan Toman. Wat betreft Al-Ladikiya is het voor niemand verborgen dat JN lokaal actief is in grensbewaking, zoals in de fronten Dourin en elders. Om elke mogelijke opmars van het regime tegen te houden. Wat betreft Oost-Syrië is het waarschijnlijk ook voor niemand verborgen dat JN, na de strijd tussen ons en IS, terug trok naar andere gebieden in de afgelopen maanden.

Wat betreft Idlib, wij danken Allah voor de laatste operatie die we hebben uitgevoerd op een gouvernementsgebouw en de luchtmacht in de stad Idlib, dit werd uitgevoerd door broeders die zich in de strijd hebben gestort (inghimaasiyeen). Ook hebben we de weg tussen Al-Ladikiya en Idblib geopend, met name Talat Al-Mastoom dat erg moeilijk was, maar dankzij Allah werd het bevrijd door de broeders in Jabhat An-Nusra. In Raythama hebben de broeders een hinderlaag (iqtihaam) uitgevoerd in de stad. Echter werden de broeders door enkele zaken die zich afspeelden bezig gehouden van hun belangrijke doelen in Idlib. De oorzaak hiervan was enkele problemen die zich tussen ons en bepaalde eenheden afspeelden in andere plaatsen in Idlib zoals Jabal Az-Zawiya bijvoorbeeld.”

Vraag: “Wat is er gebeurt in Jabal Az-Zawiya? We hebben gehoord over een hevig gevecht tussen bepaalde eenheden, waaronder jullie en de groep van Jamal Marouf? Wat is de reden van dit gevecht dat zich voor heeft gedaan?”

Antwoord: “Wat zich samengevat heeft voorgedaan is dat Jamal Marouf zich heeft overtreden tegen onze mensen in dit gebied (Idlib), zoals de stad Al-Baraa en de stad Kan Safra. Hij heeft vele diefstallen en wegversperringen onder zijn naam. Hij heeft onrecht tegen onze mensen begaan in dit gebied en ook onrecht begaan tegen onze mensen in JN. Wij hebben er daarom voor gezorgd dat hij oogstte wat hij aan onrecht zaaide; na de constante aanhouding van het onrecht begaan door deze man tegen onze mensen in Idlib en tegen JN en andere eenheden. Maar de strijd zoals die zich heeft afgespeeld is niet verspreid zoals het plaats heeft gevonden, het vond niet alleen plaatst tussen JN en het Syrische Revolutionare Front (SRF). Er waren ook twee andere eenheden van Suqoor As-Shaam (SA), ook twee eenheden van Ahraar As-Shaam (AA), en ook Jund Al-Aqsa (JA). Ook hebben de burgers van Jabal Az-Zawiya in het algemeen een rol gespeeld, ze hebben deze bende geconfronteerd met een reactie vergelijkbaar met een populaire opstand. Nadat deze eenheden die de constante overtredingen van deze bende tegen onze mensen in Idlib aanschouwden hebben we een besluit genomen om SRF te verdrijven, vooral in de noordelijke gebieden (van Idlib). Omdat de meeste overtredingen uit dit gebied kwamen. Het is veranderd van een bende die tegen het regime streed tot een bende die tegen mensen overtrad. Dus het verdrijven werd iets noodzakelijks.

Wij ontkennen verder niet dat er binnen SRF, in het noorden, bepaalde eenheden te vinden zijn, gelieerd aan SRF, dat vastberaden is in het bestrijden van het regime en haar posities tegenover het regime niet verlaat. Wij scheren hen natuurlijk niet over één kam en wij zullen hun niet kwalijk nemen voor de misdaden die Jamal Marouf en zijn handlangers plegen. Ik voeg hier zelfs aan toe dat de meeste eenheden die te vinden zijn in het noorden ons verzochten om de aanwezigheid van Jamal Marouf en zijn bende te eindigen. Dit verzoek kwam niet van mensen die hem vijandig waren, het kwam zelfs van de mensen die aan hem gelieerd waren. Het kwam zelfs van bepaalde eenheden die later publicaties hebben uitgebracht waarin zij afstand namen van onze strijd tegen Jamal Marouf en ons opdroegen hiermee te stoppen en de zaak in een Islamitische rechtbank op te lossen.

Dit speelde af in de media maar op het strijdfront werden wij verzocht om hun aanwezigheid te eindigen, en moesten we voorzetten totdat hun aanwezigheid volledig was geëindigd. Sommige zeiden dat ze genoodzaakt waren om die positie te nemen in de media vanwege de druk die de VS op hen had gezet. SubhanAllah.. Het is natuurlijk voor niemand verborgen dat hier bepaalde eenheden zijn die zich verzamelen in Turkije en waarover het westen beweerd dat zij de gematigde oppositie zijn dat voorraden krijgt en bewapend wordt. Het westen steunt hen zodat zij een westerse hand vormen in de regio. De meest prominente onder deze eenheden die steunt krijgt van het westen is dat van Jamal Marouf. Met die steun proberen ze deze eenheden bang te maken en beweren dat JN de aanvallen zal voortzet totdat het alle eenheden heeft uitgeschakeld. Wij willen het front echter niet sleuren naar wederom een andere interne strijd die in het voordeel zal zijn van het regime of in het voordeel zal zijn van de internationale coalitie. Dit is wat de meeste partijen, die niets goed wensen voor dit front, dus wel willen. Het betekend echter niet dat het ons recht niet is om iedereen te confronteren die het kwade wenst voor de mensen in Syrië of overtreed tegen onze leden in JN. Dit wordt beschouwd als onrecht dat ons verplicht om onszelf en onze mensen te verdedigen.”

Vraag: “Jamal Marouf beweert dat Jabal Az-Zawiya bevrijd was voordat JN was opgericht? Hoe antwoorden jullie op dit punt?”

Antwoord: “SubhanAllah. Iedereen in Jabal Az-Zawiya weet dat hier operaties zijn uitgevoerd door JN toen het Syrische regime hierover regeerden. Deze operaties zijn een oorzaak geweest voor de terugtrekking van het regime uit Jabal Az-Zawiya. Ik noem hierbij het voorbeeld van de operaties op de controlepost Balyoon, waar zich meer dan honderd soldaten van het regime bevonden totdat JN het hadden verpulverd met het verlof van Allah. Hiernaast werd er ook een operatie uitgevoerd op de controlepost Al-Baraa dat naast bolwerk Deir Soumbol. Daarnaast werd nog een controlepost naast Deir Soumbol getroffen, de controlepost Baabilah. Ik ben ervan overtuigd dat het regime heeft gehoord over de aanval op deze controlepost of uit voorzorg terugtrok in het bolwerk Deir Soumbol.

Dan hebben we nog de aanslag op het industrieterrein in Reef Idlib. We hebben het nu niet eens over de tientallen aanslagen in Hamaa en het gebied rondom Jabal Az-Zawiya, die het regime hebben verzwakt en teruggedrongen naar andere gebieden. Natuurlijk ontkennen wij het niet dat onze mensen in Jabal Az-Zawiya een uitstekende rol hebben gehad in vele operaties, zoals de operatie Kufranbol waar zij een aandeel in hebben gehad. Destijds was Jamal Marouf een opstandeling tegen het regime te noemen, maar daarna is hij in politiek gegaan met Bandar ibn Sultan, de Saudische geheime diensten en de Amerikaanse en westerse geheime diensten. Hiermee heeft hij deze ellende over zich heen geroepen en is hij tot dit huidige niveau gezakt. Indien hij een opstandeling bleef die tegen het regime vocht en zijn mensen verdedigden tegen het regime, dan zou hij niet tot dit niveau zijn gezakt. Wanneer Jamal Marouf en zijn mensen berouw tonen; en al zijn banden met het buitenland stopt, de banden die verraderlijkheid bevatten met Amerika en de Saudische of andere geheime diensten; zijn berouw openlijk bekend maakt en naar zijn volk terugkeert; dan is hij een broeder van ons die wij verdedigen en die ons verdedigd, waar wij steun bij zoeken en hij zoekt steun bij ons om het goede te verrichten. Onder de voorwaarde dat we handelen onder de vlag van Tawheed (monotheïsme) en de wetten van Allah. En streven naar het invoeren van de Islamitische wetgeving in dit land. En de belangen van het westen niet behartigen in onze landen.”

Vraag: “Na deze gebeurtenissen met Jamal Marouf zijn vele eenheden bang dat zij hetzelfde lot zullen ondergaan en dat JN alle andere eenheden zal aanvallen. Is deze angst logisch vooral als we kijken naar de recente gebeurtenissen?”

Antwoord: “Zoals ik eerder heb gezegd proberen de westerse landen deze eenheden hier natuurlijk bang voor te maken, maar zoals ik ook heb gezegd confronteren wij eenieder die kwaad wenst voor onze volk in Syrië of tegen JN overtreed of een hulpmiddel voor het westen probeert te zijn in de regio om het Islamitische project dat opgericht wordt in dit land te ondermijnen.”

Vraag: “Wat adviseren jullie de strijdgroepen en eenheden die gebruikt worden door het westen om hun belangen te behartigen in het Syrische front?”

Antwoord: “Het probleem is dat sommige eenheden denken dat zij de Amerikanen kunnen bespelen, dat ze voorraden, geld en wapens van hun aan kunnen nemen en hun daarna de rug toekeren. Of denken dat zij niet zullen bezwijken aan de druk die op hun uitgeoefend zal worden en nu ook op hun wordt uitgeoefend. Dit zijn waanillusies, deze strijdgroepen verschillen niet van andere strijdgroepen die opstonden tegen elke vorm van overtreding en onrecht die tegen de Ummah werd begaan de afgelopen eeuw. Alle strijdgroepen die hun handen in de handen van het westen of de handen van de vijanden hebben gelegd omwille van diezelfde reden, zijn uiteindelijk hulpmiddelen geworden voor de vijand. Nadat ze hun functie hebben gediend worden zij gedumpt zoals ze anderen voor hen hebben gedumpt. Wat wij meer dan vermoeden en vrijwel zeker weten is dat deze groepen exclusief gebruikt worden door het westen om hun belangen te behartigen, en niet om hen te steunen zodat ze de belangen van het Syrische volk kunnen dienen of om de vlag van Tawheed te heffen. Het westen is een vijand van ons en wij kunnen elkaar nu niet tegemoet komen in welk belang dan ook. Omdat onze belangen tegenstrijdig zijn. Zij wensen een seculiere staat op te stichten, een zogenaamde democratische staat, terwijl wij een Islamitisch land willen op de Profetische Methode.”

Vraag: “Over jullie werd gezegd dat jullie samen hadden gespannen met Jamal Marouf in zijn strijd tegen IS, en dat jullie de wapenleveringen naar hem toe hebben doorgelaten. Wat is hiervan waar? En wat is jullie richtsnoer wat betreft samenwerken met andere eenheden zoals Het Vrije Syrische Leger (FSA) en anderen?”

Antwoord: “SubhanAllah dit is een leugen dat over ons verspreid wordt door degene die een geschil heeft met ons. Één van onze richtsnoeren waarop JN is gebouwd is dat wij niet vechten uit eigen keuze en vrije wil met welke strijdgroep dan ook. Hiermee bedoel ik dat wij een strijdgroep niet aan zullen vallen, en slechts vanuit zelfverdediging handelen in een incidentele strijd. ”

Vraag: “Hoe zit het met de gebeurtenissen in Atma?”

Antwoord: “Er is veel valsheid over ons verspreid. Dit gebied was van de strijdgroepen gezamenlijk, het bestond uit een grote hoeveelheid eenheden. Toen IS hier aanwezig was kwamen deze vrachten aan voorraden en wapens ook binnen en zij wisten waar deze voorraden en deze wapens heen gingen en in wiens handen het terecht kwam. Toen de strijd ontvlamde tussen IS en de andere eenheden, nam JN een verzoenende positie in en heeft het ontvangen en beschermen van de families van de immigranten (Muhajireen) en de Muhajireen die omsingeld werden in welk gebied dan ook op zich genomen, zij werden door JN ondergebracht in Atma. De broeders daar hebben besloten om zich niet te mengen in de strijd tussen deze eenheden omdat de strijd hevig ontvlamd was. Ook hadden de broeders besloten dat we zwakke posities hadden elders in Syrië waar andere eenheden de opperhand hadden. Indien we ons in Atma zouden keren tegen deze eenheden zouden ze dit wreken op onze broeders in deze zwakke posities. Ik wist echter niets van dit besluit totdat de gebeurtenissen zich hadden voorgedaan. Het is niet zoals men zegt dat ik degene ben die hiertoe opdracht heeft gegeven. Bij Allah toen ik dit hoorde heb ik opdracht gegeven om geen wapens door te laten, naar niemand niet, indien wij dit konden stoppen. Ik wil ook op iets anders wijzen, het gebied Atma is overspoeld met geëvacueerden, langs de straten, woonplaatsen, en omringende gebieden. Elke strijd die hier plaatst vind zal de mensen die hier aanwezig zijn grote schade aanrichten.”

Vraag: “Goed. Dit betreft het militaire gebied, maar hoe zit het met de administratie van de bevrijde gebieden? JN heeft in de meerderheid van de bevrijde gebieden deelgenomen aan de wettelijke vertegenwoordiging (Al-Hai2a As-Shar’iya), maar recentelijk heeft JN deze verlaten en heeft het een gerechtelijke rol (Dar Al-Qadhaa) op zich genomen in de meerderheid van de gebieden waar het aanwezig is. De meningen tussen de voor- en tegenstanders verschillen enorm over deze stap, sommigen zeiden zelfs dat jullie jezelf hebben terug getrokken van de fronten en de grensbewakingen en hebben de vruchten van de Jihaad overgedragen aan anderen. Waarom hebben jullie jezelf terug getrokken van deze wettelijke vertegenwoordiging?”

Antwoord: “De wettelijke vertegenwoordiging was in de eerste instantie een oud idee dat we kregen na het bevrijden van bepaalde gebieden, er ontstond een gat dat gedicht moest worden. Er ontstaan onenigheden tussen mensen en de strijd tussen ons en het regime duurt lang, dus wie zal deze onenigheden tussen oplossen. In overleg met broeders die ons omringen hebben nagedacht over de oplossing hiervoor, hieruit kwam onder andere gezamenlijk de wettelijke vertegenwoordiging oprichten met bepaalde eenheden. En met de wetten van Allah regeren tussen ons en de mensen, rekening houdend met het feit dat we in een oorlogssituatie verkeren en rekening houdend met de Islamitische meningsverschillen over het regeren met de Sharia in een oorlogssituatie. Dit was in het beging van de bevrijding, toen het regime terugtrok naar bepaalde gebieden en wij in andere gebieden. Wij hadden vanaf het begin belang gehecht aan het regeren met de Sharia en de wetgeving van Allah over dit land. Dit was een streven van ons dat we vanaf het begin openlijk hebben verkondigd zonder terughoudendheid of verborgenheid of wat dan ook.

Deze wettelijke vertegenwoordiging werd dus opgericht in samenwerking met enkele andere eenheden in de omringende gebieden. De gebeurtenis die zich echter heeft plaatsgevonden kwam na de veelvuldige meningen over hoe wij de oprichting van een Islamitische staat kunnen bereiken en de positie van macht. De eenheden die met ons deelnamen verschilden hierover van mening. In het specifiek werd er gekeken naar de wettelijke vertegenwoordiging. Sommige zagen het als de manier waarmee we het regeren met de Sharia konden bereiken, en dit is de meest juiste mening. Anderen zagen het slechts als een politiek gezicht om er mensen mee te winnen, iedereen kon zich aansluiten en iedereen kon het verlaten. Anderen zagen er weer een bepaalde zwakte in en wilde het samenvoegen met de Nationale Coalitie Voor de Oppositietroepen in de Syrische Revolutie en andere organen. We werden een versplinterde deelnemer op één positie, en dit had in meer of mindere mate schadelijke gevolgen op de wettelijke vertegenwoordiging. Met het medeweten dat sommige deelnemende eenheden met ons niet serieus waren in het bouwen van dit project.

Ze claimden zelfs openlijk in de recente wettelijke vertegenwoordiging dat het geen project was om tot de wetgeving van Allah te komen. Dan hebben we het nog niet over de militaire druk en de bombardementen met explosieve tonnen in de stad Aleppo in het specifiek. Waardoor veel bewoners van Aleppo gedwongen werden om naar de plattelandsgebieden te vluchten rondom Aleppo. Zoals je weet is het voor de wettelijke vertegenwoordiging en de raad van bestuur (Majlis Al-Huqm) verplicht om aanwezig te zijn in de plaatsen waar de mensen leven en niet in de plaatsen waar de mensen van vluchten. Met al deze beschouwingen en criteria in overweging genomen werd het duidelijk dat de wettelijke vertegenwoordiging haar essentie heeft verloren waarvoor het was opgericht en het niet in staat is om het project af te ronden. Dus besloten wij een alternatief op te richten voor de wettelijke vertegenwoordiging en hier strengere richtsnoeren voor vastleggen dan die van de wettelijke vertegenwoordiging. Zodat we een project oprichten dat ons steunt in vastberadenheid en niet op de helft van het pad eindigt. Het is verplicht voor degene die met ons deelnemen in de gerechtelijke rol om het eens te zijn over de doelen en de middelen die nodig zijn om dit doel te bereiken. Dit zal de gerechtelijke rol natuurlijk duwen richting succes en het toepassen van Allah’s wetgeving, in de bevrijde gebieden op zijn minst.

Wij kunnen dit gat niet open laten voor eenieder die het wil dichten. Er zijn bijvoorbeeld groepen advocaten die streven naar het regeren met mensgemaakte strafrechten. Dit heeft ons genoodzaakt om dit gat te dichten en het niet open te laten voor mensen die mensgemaakte wetten op willen stellen en toe passen. Dus het idee ontstond om een gerechtelijke rol op te richten en dit hebben we aan een aantal eenheden voorgelegd. Onder hen zijn er die deel hebben genomen en anderen wensen deel te nemen maar hebben hier nog niet voldoende toewijding in getoond of zij voldoen niet aan de verplichtingen die gesteld zijn voor de gerechtelijke rol. Natuurlijk heeft JN de grootste rol en verantwoordelijkheid in de gerechtelijke rol, samen met andere eenheden die ons steunen of hier met een kleine rol in deelnemen. Er is geen confrontatie ontstaat tussen ons en wat er over is gebleven van de wettelijke vertegenwoordiging. Wij hebben de gerechtelijke rol niet opgericht in de gebieden waar de wettelijke vertegenwoordiging aanwezig is. Wij hebben de gerechtelijke rol echter opgericht in de gebieden waar wij de grote overhand hebben, of sterker nog de volledige macht hebben. Zodat er geen confrontaties ontstaan tussen ons de wettelijke vertegenwoordiging.”

Vraag: “En wat is de taak die de gerechtelijke rol op zich heeft genomen op dit moment?”

Antwoord: “De gerechtelijke rol oordeelt uiteraard tussen mensen en het oplossen van geschillen. Dit alles gebeurt volgens de wetgeving van Allah natuurlijk. Ik roep Minarat Al-Baydha (de media-tak van JN) ook op om binnenkort verslag te geven van de gerechtelijke rol, en de mensen laat de belangrijke rol laat zien die het op zich heeft genomen. Veel mensen ontvangen het met open armen en en alle dank is aan Allah. Ze berechten ermee en de rechten worden aan zijn eigenaren terug gegeven. Zoals we de mensen hebben beloofd zijn het de leden van JN die als eerst worden berecht. Als de mensen rechten van ons te goed hebben dan bieden wij hen deze aan middels de gerechtelijke rol met de wil van Allah.”

Vraag: “Er is gezegd dat jullie je terug hebben getrokken van bepaalde fronten en grensbewakingen zodat jullie deze gerechtelijke rol op jullie kunnen nemen om jullie macht op te dringen in de gebieden waar jullie aanwezig zijn. Wat is de waarheid van dit verhaal?”

Antwoord: “Dit heeft totaal geen plaats gevonden, maar zou het voorkomen dat we mannen tekort komen om onze posities te verdedigen of iets dergelijks dan zullen wij de soldaten die taken binnen de gerechtelijke rol op zich hebben genomen aan de linies toevoegen. En indien er grote operaties zijn en we deze manschappen nodig hebben dan worden hun ook aan de rangen toegevoegd in de strijd. Sterker nog zelfs bepaalde rechter nemen deel aan de strijd in de fronten. De gerechtelijke rol is in geen enkele zin ten koste gegaan van de fronten en posities.”

Vraag: “Een andere beschuldiging die ook vaak naar jullie wordt gericht is het marginaliseren van de immigranten (Muhajireen) en hun mogendheden en capaciteiten niet benutten. Wat is de rol van de immigranten in JN?”

Antwoord: “SubhanAllah dit onderwerp is op een onrechtvaardige manier naar voren gebracht en heeft JN wat dat betreft hevig verwond. Vooral na het geschil dat ontstond tussen ons en IS. Terwijl wij nota bene één van de eerste waren die de immigranten ontvingen, hun bewapenden en hun huisvestte. Het was een eer om hun te trainen en hun in te zetten op de fronten en posities en de deuren voor hun te open om deel te nemen aan de strijd. Wij zijn ervan overtuigd dat Jihad groepen een bron van immigranten moet hebben. Dit is wat het een internationaal karakter geeft in plaats van een lokaal karakter. Dit is een belangrijk principe die de Sunnah siert en wij moeten waarborgen. Voor het geschil tussen ons en IS bestond ongeveer 70% van onze leiderschap uit immigranten hierop is het aantal gaan dalen na het geschil totdat het 40% bereikte van het leiderschap. Wat betreft de soldaten bestaat JN in zijn geheel uit 30% tot 35% immigranten. Dit is een natuurlijke percentage voor een Jihad groep in deze situatie. Wij streven naar meer steun en ontvangst van immigranten en roepen hun op om naar Syrië af te reizen. Wij zullen de verantwoordelijkheid over hun veiligheid dragen en alles wat we bezitten delen tussen ons en hen met de wil van Allah.”

Einde van het interview.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s