Globale Jihadisme – Deel 1: De herberekening

Globale Jihadisme – Het nieuwe paradigma

Deel 1: De herberekening

Met de uiteenval van Het Oostblok en de Sovjet Unie werd het kapitalistische westen bevrijd van zijn communistische concurrent. Na het communisme had het democratische westen geen noemenswaardige politieke concurrent. De weg leek vrij voor het koloniedriftige westen om grondstofrijke landen uit te buiten en geplunderde welvaart te beschermen. Er werd echter geen rekening gehouden met de internationale Jihad beweging die in de nasleep van de Afgaanse Oorlog als enige werkelijke politieke concurrent het wereldtoneel betrad. Aan het hoofd van deze nobele beweging stonden ervaren Mujahid leiders zoals Shaykh Usama ibn Laden en Shaykh Ayman Ad-Dhawahiri, die de overgrote meerderheid van hun leven hebben gespendeerd op het slagveld.

De VS zag de oprichting van Al-Qaedah terecht als groot gevaar. Deze internationale Jihad beweging had als doel de Mujahideen over de gehele wereld te verenigen in een gemeenschappelijke strijd tegen de vijanden van deze Ummah, die onze landen en volkeren bezetten, plunderen en uitbuiten middels neokoloniale marionettenregimes. Aan het hoofd van deze vijandschap staat de VS en Israël –beide twee kanten van dezelfde munt. Gezien de VS makkelijker te treffen is dan Israël moesten de Amerikanen opdraaien voor de rekening. Al-Qaedah trapte in 1998 af met de spectaculaire dubbele aanslag op de Amerikaanse ambassades in Tanzania en Kenia. De twee hevig bewaakte ambassades lagen bijna 1000km van elkaar af, maar werden beiden niettemin binnen tien minuten getroffen door twee nauwkeurig georkestreerde aanslagen die meer dan 200 slachtoffers eisten. Deze onbevreesde gedurfdheid kwam als een vernederende mokerslag op de VS dat zich als onschendbaar waande.

Slechts twee jaar later werd het 1 miljard dollar kostende Amerikaanse paradepaardje de USS Cole met een bescheiden rubberen boot aan gorten gescheurd. De vernederende mokerslagen hielden hier niet bij op. Een jaar later werd het Pentagon, het meest streng bewaakte gebouw op de wereld, met de grond gelijk gemaakt. Amerika werd naast het strategische hart ook nog eens in het economische hart getroffen met de cinematisch verbluffende aanslagen op het WTC. Het scheelde niet veel of het politieke hart van de VS zou ook getroffen worden met een vierde vliegtuig. Indien we het niet met onze eigen ogen zagen op Live televisie zouden we het niet geloven, zo nauwkeurig en spectaculair waren deze aanslagen voorbereid en uitgevoerd. De boodschap was duidelijk, dit was geen vijand zoals linkse partijen die met lege leuzen smijten vanuit een schijnoppositie. De VS werd met een vurige hitteberoerte uit de Koude Oorlog wakker geschud. Uit krankzinnige onmacht begon de VS als een losgeslagen stier in blinde razernij om zich heen te bombarderen, en schond openlijk elke internationale mensenrecht die bestond. Dit voegde enkel schande toe aan gezichtsverlies.

Schande stapelde zich verder op toen de VS klassieke Romeins-imperialistische expansie strategieën probeerde toe te passen op urban-guerrilla slagvelden. In hun hoogmoed dachten ze verrijkende en gelijktijdige fronten te openen als alles- bezettende en vernietigende supermacht. Echter raakte de wraaklust van de VS naast zijn economische- ook de morele rendabiliteit kwijt met de hevige verliezen die hun verwijfde grondtroepen in Afghanistan en Irak weerloos leken te ondergaan. Het heeft even geduurd voordat de VS uiteindelijk begreep dat deze achterhaalde strategie gedoemd was rampzalig en ellendig te falen. Sterker nog, het heeft niet slechts gefaald in het stoppen- maar het deed de internationale Jihad beweging zelfs exponentieel verder groeien. Wat als een gecentreerde en kleinschalige strijdgroep begon in Afghanistan verspreidde zich binnen enkele jaren in rap tempo wereldwijd verder in o.a. Somalië, Algerije, Jemen, Libië, Mali, Syrië, India, Pakistan, enzovoorts.

De economie en het moraal van de VS werden in slechts enkele jaren kaalgevreten in de gefaalde War on Terror (lees; War on Islam). Dit bleek een oorlog van uithoudingsvermogen en geduld te zijn, iets wat de gepamperde westerling vreemd is. Terwijl de motivatie en het moraal van de Amerikanen tot uitputting werd gedreven groeide Al-Qaedah uit tot meer dan een organisatie. Het werd meer dan een beweging, het omvatte een Islamitische doctrine die redding en bevrijding bevat voor de Moslim Ummah. De VS begreep dat Al-Qaedah daarom niet met militaire fronten te verslaan is.

Zelfs de proxy oorlogen liepen uit op een fiasco. De corrupte marionetten-legers van het westen (in Algerije, Ethiopië, Kenia, West-Afrika, Irak, Afghanistan, Pakistan en Jemen) bleken slechts bodemloze putten te zijn die nooit verzadigd raken van smeergeld. Ze vechten ongemotiveerd zonder ideologische of religieuze overtuiging en keren hun ruggen toe de eerste beste kans die ze krijgen, zoals we in een ongekend voorbeeld van lafheid hebben gezien in Mosul en andere Irakese steden. Zo durven de West-Afrikaanse troepen (MINUSMA) en het marionetten-leger in Mali niet eens voet te zetten in Noord-Mali; daar waar de Mujahideen hun basissen hebben gevestigd.

De westerse propaganda oorlog deed het ook niet al te best, de populariteit van Al-Qaedah groeide onverhinderd door. De westerse media had zijn monopolie immers verloren; met de komst van het internet als media platform hebben de Mujahideen propaganda uitstekend weten te counteren. De westerse media moest bovendien veel tijd steken in damage-controle, en moest het democratische imago op schonen na de vele misdaden van hun eigen troepen in Irak en Afghanistan. Het bleek namelijk de pot die de ketel verweet toen de misdaden van Abu Ghrayb aan het licht kwamen.

Met de Arabische Lente (lees; Islamitische Lente) begreep het westen definitief dat de boodschap van Al-Qaedah niet vernietigd kon worden. Hun boodschap vertegenwoordigde de stem van de Moslim gemeenschap. De gehele Ummah deelde hun streven; de Islamitische landen bevrijden van het tirannieke neokolonialisme en onafhankelijk leven onder Goddelijke rechtvaardigheid. Al-Qaedah speelde goed in op de Lente. Het bood een ideale gelegenheid voor Dawah, hier richtte Al-Qaedah de dochterorganisatie Ansar As-Sharia voor op in Tunesië, Libië, Egypte en Jemen. De Mujahideen werden een integraal onderdeel van de Moslim bevolking, vooral in Syrië werden ze omarmd.

Na deze gezegende Lente, die de gehele wereld bij verbijstering greep, moest het westen al zijn strategieën ten aanzien van Al-Qaedah en de Mujahideen drastisch zien te hercalculeren. Een grondoffensief tegen Al-Qaedah zou in ieder geval niet meer worden overwogen. Naast het feit dat de VS-troepen geen partij vormen tegen de Mujahideen is het inzetten van bedrieglijke en verraderlijke marionetten-legers in veel gevallen ook onmogelijk geworden, omdat de Mujahideen een hechte band hebben gevormd met de Moslim gemeenschap. Toen Jabhat An-Nusra, een tak van Al-Qaedah, op de terroristenlijst werd gezet door de VS in 2012 keurde iedereen in Syrië dit af.

Als de boodschap niet kan worden vernietigd, dan is de VS genoodzaakt om genoegen te nemen met het uitschakelen van de boodschappers en het publiek af leiden van de boodschap. De VS heeft zich daarom gefocust op het uitschakelen van degenen die Al-Qaedah hebben opgericht en aansturen, naast het uitschakelen van Al-Qaedah denktanks of predikers die hieraan gelieerd zijn –zelfs als ze nooit militair actief zijn geweest en slechts op theorie focussen. Dit wordt echter niet meer openlijk gedaan met veel media-aandacht zoals in het verleden. Het publiek moet immers wijs worden gemaakt dat Al-Qaedah geen noemenswaardige rol meer speelt op de wereld. De Ummah moet ervan worden overtuigd dat Al-Qaedah oud nieuws is, en dat de macht van Al-Qaedah is verdwenen.

Deze analyse is gemaakt door het team van Ummetislam, vertaald door Abu Djuhayman.
Verder uitgewerkt door Abu Muhammed Al-Holandi (muhajirishaam) en Abu Khuzaymah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s