Globale Jihadisme – Deel 6: Het retroperspectief

Globale Jihadisme – Het nieuwe paradigma

Deel 6: Het retroperspectief

De democratische ervaring faalde in veel landen na de Arabische Lente, met Egypte als meest grote en duidelijke mislukking. De uitkomsten van het democratische proces moesten met man en macht in het voordeel van de seculieren uitpakken, al betekende dit een coupe. In Tunesië werden de Islamitische partijen in een hoekje gedreven totdat ze zelf de macht afstonden. In Libië huurde het Westen de oud-generaal Khalifah Haftar in om de centrale overheid te ondermijnen. In Yemen kregen de Shia Houthi milities groen licht en steun om een coupe te plegen. Het enige land dat, met de Goddelijke Wijsheid van Allah, de kans niet kreeg om mee te doen aan het verraderlijke democratische proces, was Syrië. Allah heeft dit volk en dit land uitgekozen om als bewijs te dienen tegenover de democratische afgod. Allah koos de Jihad voor het Syrische volk, en de Jihad in Syrië werd een voorbeeld voor de Ummah. Na de gefaalde democratische ervaringen in de Arabische landen en de succesvolle Jihad in Syrië, begrepen de Moslims (vooral in Syrië zelf) dat de oplossing lag in het voeren van Jihad en het streven naar de Sharia. Allah test Zijn dienaren echter.

Want het Westen hoefden niet lang te zoeken naar een methode waarmee het Moslims zou kunnen afschrikken van de Jihad en het streven naar de Sharia en het Khalifaat. Iraq gaf geboorte aan het ultieme afschrikmiddel, het presenteerde IS op een gouden dienblad. Het Westen hoefde feitelijk niets te doen om Moslims (met name in Syrië) af te schrikken van de Jihad, de Sharia en het Khalifaat. Het Westen zette IS slechts in de schijnwerpers, en de rest deed het provocerende IS zelf wel.

Niemand met een helder verstand zal beweren dat IS gecreëerd is door de geheime diensten van het Westen, of dat IS samenwerkt met het Westen. Zulke beweringen getuigen van weinig inzicht en een gebrek aan Islamitische kennis. Zulke beweringen komen voort uit kortzichtigheid, naïviteit of ontkenning. Werden de Khawaridj, die de wapens op hadden gepakt tegen de Moslims, in de tijd van de Profeet (SalAllahu Alayhi wa Selam) en de Metgezellen, gecreëerd door de Romeinen of Perzen? Werkten de Khwaridj toen samen met de Romeinen of Perzen? We moeten de hand in eigen boezem steken en erkennen dat er afgedwaalde extremisten in onze gemeenschap bestaan. Niet elke groep die fouten en dwalingen in zich heeft, is een creatie van Westerse geheime diensten. Dat is absurd.

Echter misbruikt de Westerse media en politiek de fouten van IS, op verschillende wijzen, afhankelijk van de situatie en de doelgroep. De vijf hoofd doelen hiervan kunnen we opsommen in; afschrikken, generaliseren, afleiden, misleiden, en verdelen. Er is bestaat een sluwe balans tussen het afschrikken, generaliseren en afleiden van algemene doelgroepen; de gemiddelde Moslim en ongelovige; naast het misleiden en verdelen van specifieke doelgroepen; Jihad sympathisanten en de Mujahid rangen. De bruutheden en ondoordachte provocaties van IS worden aan de ene kant gebruikt om de gemiddelde Moslims af te schrikken van de Sharia, naast de ongelovigen van de Islam in het algemeen. Deze misdaden en brute handelingen worden ook gebruikt om andere Mujahideen onder dezelfde kam te scheren. Bovendien worden deze fouten gebruikt om de internationale gemeenschap af te leiden van het onrecht in de Islamitische landen, en de oorlogsmisdaden van o.a. het Syrische en Irakese regime tegen de Moslim burgers. Dit wordt gebagatelliseerd, geneutraliseerd of simpelweg genegeerd en overschaduwd door de focus op IS. Tenslotte wordt IS ook gebruikt om het grote aantal sympathisanten van de Jihad te misleiden en verdelen, naast het splitsen van de Mujahid rangen zelf. Dit laatste is het meest zorgwekkende, en het meest rampzalige voor de Ummah; wat betreft het korte- en wellicht zelfs het lange termijn.

We zien dat het Westen zich daarom ook meer is gaan focussen op het zaaien van verdeeldheid tussen de Mujahdeen onderling en de Jihad sympathisanten onderling. Dan tussen de Mujahideen, of de Jihad sympathisanten, en de rest van de Ummah. Zoals dit in het verleden werd gedaan, om volks-populariteit en Jihad rekruten te voorkomen. Want sinds de Arabische lente, en de oorlog in Syrië, is de volks-populariteit en zijn de Jihad rekruten reeds enorm gestegen; en daarop moet ingespeeld worden. Daarom zien we deze onopvallende verschuiving binnen de Westerse media en politiek.

In praktijk betekend dit dat de Westerse media en politiek balanceert tussen onder andere:

1.)
Het afschrikken van de gemiddelde Moslim en ongelovige: door het uitvergroten van de schokkende en provocerende straffen en executies die IS uitvoert, naast het uitvergroten van de chaotische oorlog die IS voert tegen minderheden en sekten zoals de Koerden en Yazdies (de Shia in mindere mate, omdat weinig Moslims sympathie voor hen kunnen opbrengen na hun onrecht in Iraq en Syrië).

2.) Het generaliseren van de Mujahideen door ze allemaal over dezelfde kam te scheren als IS heeft twee hoofddoelen: zo lijken de aantallen van IS groter en hierdoor krijgen alle Mujahideen dezelfde stempel van extremisme en bloeddorstigheid. Deze aantallen zal Jihad sympathisanten aan de ene kant enthousiast kunnen maken over IS, en hun aanhang kunnen vergroten. Aan de andere kant zal de naam van de Mujahideen besmeurt worden door hen over dezelfde kam als IS te scheren; zij zullen allen als onredelijk, bloeddorstige en extreem worden gezien; dit dient de legitimiteit van hun strijd tegen onrecht te overschaduwen en ondermijnen.

3.)
Het afleiden van de internationale gemeenschap gebeurt: door de misdaden en het onrecht van het Syrische- en Irakese regime te neutraliseren, bagatelliseren en onderbelichten. Dit wordt mede overschaduwd door de constante focus op (het onverantwoorde doen en laten van) IS.

4.)
Het misleiden en verdelen van Jihad sympathisanten gebeurt: door de misdaden van IS, tegenover onschuldige Sunnitische burgers, en de Mujahideen in het specifiek, te negeren en onderbelichten. Hiernaast worden hun aantallen, invloed en succes uitvergroot, overdreven of zelfs verzonnen. Terwijl de populariteit, invloed en onbetwistbare successen van andere Mujahid groepen, met name in Syrië, worden genegeerd, onderbelicht en gebagatelliseerd, of deze worden zelfs aan IS toegekend.

Daarnaast worden de verliezen van IS onderbelicht; als we kijken naar de terugtrekking van IS uit Kobani, dan zien we dit duidelijk. Ondanks dat de media maandenlang oog hield op Kobani werd de terugtrekking van IS in Kobani relatief gezien erg onderbelicht. Het Westen heeft het terugdrijven van IS uit Kobani ook niet echt als overwinning opgeëist. Dit is niet de bescheidenheid die we gewend zijn, bovendien valt dit op omdat de strijd om Kobani maandenlang als cruciaal werd geschetst, daarnaast heeft IS grote verliezen geleden in Kobanni. Hetzelfde zien we in het geval van Sinjar, Diyala, Tikrit en meerdere gebieden die verloren zijn door IS; hetgeen de media erg onderbelicht. In plaats van deze verliezen, worden we zelfs van het tegenovergestelde overtuigd in de media. Ook wordt de coalitie oorlog tegen IS met veel oorlogsgetrommel gevochten in de media, terwijl de oorlog tegen andere strijdgroepen, waaronder Al-Qaedah, zonder al te veel media aandacht wordt gevochten.

5.)
Het misleiden en splitsen van de Mujahid rangen gebeurt: op dezelfde methode die hiervoor is genoemd in het derde punt, daarnaast wordt ook nog vals nieuws verspreid over eden aan IS vanuit Afghanistan, Yemen, Somalië en andere fronten. Om hiermee verdeeldheid, verzwakking, argwaan en twijfels te zaaien onder Jihad sympathisanten, maar vooral in de Mujahid rangen in het specifiek.

Wij zullen enkele voorbeeld geven van deze vijf punten. Uiteraard zijn deze punten slechts een samenvatting, en een simplificatie van een meervoudige benadering ten opzichte van de conflicten in de Islamitische wereld, die intensief en multidimensionaal zijn gegroeid en verder groeien. Het multidimensionale karakter verklaart ook de meervoudige benadering. Verschillende doelgroepen, binnen en buiten de Ummah, worden in verschillende situaties, wederom binnen en buiten de Ummah, op verschillende wijzen benaderd. Dit creëert in meerdere gevallen een paradox. Soms lijken zaken elkaar tegen te spreken, maar naar gelang de (verschillende) doelgroepen en situaties verandert het media geluid en het politiek-strategisch beleid (al dan niet in het geheim). Dit kan verwarring en twijfels veroorzaken bij velen; soms zie je door de bomen het bos niet meer. De Profeet (SalAllahu Alayhi wa Selam) heeft ons echter gewaarschuwd voor deze intense en verwarrende conflicten (Al-Malahim) die slechts een aanloop zullen zijn voor grotere en verwarrendere gebeurtenissen.

Zaken worden vaak duidelijk in retorperspectief. Laten we daarom een kijkje nemen naar het recente verleden. Een soortgelijke situatie deed zich namelijk voor in de Ummah; die destijds vanwege het gebrek aan inzicht en kennis erg verwarrend leek, maar nu voor velen erg duidelijk is geworden.

Niet lang geleden waren veel Moslims namelijk verheugd met de Iranese revolutie, deze werd namelijk voorgesteld als Islamitisch. De slogans en de beloften klonken erg mooi. Het Westen leek ook erg bang te zijn en omschreef deze revolutie als grote dreiging. Zulke geluiden en vooruitzichten brachten hoop aan de Moslims, de Ummah werd enthousiast en levendig. De Islamitische geleerden dachten hier echter heel anders over, zij waarschuwden de Moslims voor de dwaling en het gevaar van de Shia Rawaafidh. Maar vele jeugdige Moslims verklaarden deze geleerden voor gek, de geleerden leken in hun oren te spreken over een verre geschiedenis, en wisten niets over de huidige tijden. Het onderscheid tussen Shia of Sunnah was verdwenen dachten ze. Ditzelfde enthousiasme zagen we ook terug toen Hizbullah met soortgelijke slogans en beloftes de wapens op hadden gepakt in Libanon. Het duurde echter niet lang voordat de inzichten van de geleerden, die met het Licht van Goddelijke leiding naar de gebeurtenissen kijken, waar bleken te zijn. Het zijn diezelfde mensen, waar voor vele Moslims stonden te juichen, die ons nu uitmoorden in Syrië, Iraq, Yemen en Libanon.

Leren wij echter van onze fouten? Een nieuwe dag is aangebroken; er is een nieuwe beweging opgestaan met wederom mooie slogans en beloftes; er is wederom een nieuwe vijand aangewezen die als grote dreiging wordt omschreven door het Westen; de Moslims zijn wederom enthousiast in steun opgestaan; ondank dat de geleerden ons wederom hebben gewaarschuwd voor de dwaling en de dreiging van deze groep; die de jeugdige Moslims wederom voor gek verklaarden; en tenslotte zien we hetgeen waarvoor we zijn gewaarschuwd wederom ontrafelen voor onze ogen. Hoe vergelijkbaar is vandaag met gisteren. Gisteren was het Ruhullah Khomeini, vandaag is het Abu Bakr Al-Baghdadi. Beiden hebben de positie van Islamitische leiderschap op zich genomen; beiden hebben dit bekleed met Islamitische slogans en beloftes; beiden werden als een groot gevaar geschetst door het Westen; beiden werden echter door de geleerden herkend als historische sekten; de Rawaafidh en de Khawaridj; maar in beiden gevallen zijn velen desondanks blind achter hun aan gaan lopen.

Shaykh Abu Muhammad Al-Maqdisi zei:

“Wanneer de duisternis aanhoudt, en er is geen twijfel over dat de Moslims, in zowel het oosten als het westen op aarde, omgeven worden door duisternis. Ze verdrinken in de onderdrukking van hun vijanden, en dit heeft duisternis en verwarring veroorzaakt. De Moslims verlangen intens naar de dagenraad. En iemand die lang in de duisternis heeft geleefd zal elke straal licht zien als de dagenraad. Maar de Profeet (SalAllahu Alayhi wa Selam) heeft ons uitgelegd dat er twee soorten dagenraden zijn: de valse dagenraad (zodiakaal licht) en de ware dagenraad. Wanneer je de valse dagenraad ziet dan is het nog niet toegestaan om het ochtendgebed (Fadjr) te verrichten. Mensen dachten dat dit de ware dagenraad is, zij dachten dat dit het ware Khalifaat is en sloten zich aan.

Als ze echter naar de werkelijkheid kijken met een kritische blik dan zullen zij zien dat dit niet de ware dagenraad is, en het slechts een valse dagenraad is. Iedereen die naar iets toestormt voordat de werkelijke tijd ervoor is aangebroken, zal gestraft worden door hiervan weerhouden te worden. Wij wanhopen niet en zijn nog steeds aan het wachten op de ware dagenraad, die aan zal breken met de toestemming van Allah. Niet door de handen van zulke extremisten, maar door de handen van diegenen die overleveringen van de Profeet (SalAllahu Alayhi wa Selam) eren.” (1.

Het is niet de eerste keer dat Jihad sympathisanten binnen de Ummah foute rolmodellen voorgeschoteld kregen, en hebben genomen. Want als Moslims hoe dan ook achter de Jihad zullen staan, dan heeft het Westen uiteraard liever dat de Moslims een incorrecte Jihad steunen.

Shaykh Ayman Ad-Dhawahiri zei:

“De Amerikaanse troepen en hun media vermelden nooit –en zullen ook nooit in staat zijn om het te vermelden– de honderden Jihaad operaties gefilmd en uitgebracht door de Mujahideen. Indien Allah dit niet had gewild, en er geen Jihaad media was, en als de informatie hierover slechts beperkt was tot de verklaringen van het Amerikaanse leger en de Amerikaanse media berichten, dan zouden ze deze verliezen ongetwijfeld afgeschilderd hebben als grote overwinningen en veroveringen. Hezbollah en Hassan Nasrullah krijgen veel meer media-aandacht dan de Taliban. Dit is iets wat iedereen duidelijk kan zien. De Taliban vecht tegen een internationale coalitie van meer dan dertig landen, en worden belegerd door Pakistan in het Oosten en Iran in het Westen, maar desondanks hebben zij veel grotere gebieden en veel meer gevangenen bevrijd, en veel meer vijanden gedood dan Hezbollah in Libanon. Maar zelfs na dit alles, krijgen ze minder aandacht in de media.” (2.

_______

1. Uit een interview met de Arabische zender Ruya News. Uitgezonden op 5 februari 2015.
2. Het interview: The Realities of Jihad and the Fallacy of Hypocrisy. Gepubliceerd op 3 augustus 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s