Een laatste grafrede voor het vrije woord

Een laatste grafrede voor het vrije woord

We hebben allemaal gezien hoe de Palestijnse president Mahmoud Abbas voor het zogeheten vrije woord demonstreerde in de miljoenenmars van Parijs. Dit deed hij in solidariteit met Charlie Hebdo: het blad dat de Nobele Profeet (SalAllahu Alayhi wa Selam) bespotte, onder het mom van het vrije woord. Dit deed hij nota bene in Frankrijk, een land dat pro-Palestijnse demonstraties verbied. Dit deed hij nota bene naast de Israëlische president Benjamin Netanyahu; die zelf 17 journalisten heeft gedood in Gaza, in slechts één jaar (2014) tijd. Diezelfde solidariteit zagen we echter niet terug van Mahmoud Abbas toen Gaza, enkele kilometers van hem vandaan, meerdere malen werd bestookt door Benjamin Netanyahu. Maar zijn vreemde gedrag was niet uniek..

Sommige vragen zich ook af waarom iemand zoals Benjamin Netanyahu meedeed aan een mars tegen terrorisme, voor het vrije woord, terwijl hij duizenden onschuldige burgers en talloze journalisten heeft gedood in Gaza. Sommige vragen zich ook af waarom de Egyptische minister van buitenlandse zaken meedeed aan een mars tegen terrorisme, voor het vrije woord, terwijl duizenden demonstranten in koele bloedde zijn gedood, en duizenden demonstranten ter dood zijn veroordeeld in Egypte, door het huidige dictatoriale regime van de tiran Abelfattah Al-Sisi. Naast de talloze journalisten die vastzitten in Egypte onder het dictatoriale Sisi-regime. Men kan zich ook afvragen waarom er geen miljoenenmars werd gehouden voor die journalisten van Gaza en Egypte.

Sommige vragen zich ook af waarom een vertegenwoordiger van Saudi-Arabië mee liep in een mars, om solidariteit te tonen met Charlie Hebdo, een blad die de Profeet (SalAllahu Alayhi wa Selam) bespot; terwijl Saudi-Arabië nota bene beweerd dé verdediger te zijn van de (zuivere!) Islam. En sommige vragen zich af waarom een vertegenwoordiger van Saudi-Arabië mee liep in een mars voor het vrije woord, terwijl de gevangenissen van Saudi-Arabië tjokvol zitten met nobele geleerden die niet terug deinzen om de waarheid te verkondigen; waaronder Shaykh Khalid Rashid. Als men opzoekt waarom Shaykh Khalid Rashid vastzit, dan sta je al helemaal versteld. Hij zit al bijna tien jaar vast in Saudi-Arabië, sinds 2007, omdat hij opriep tot een protest tegen de spottende cartoons in de Deense krant Jyllandsposten destijds. Dus hoe kan het dat een vertegenwoordig van Saudi-Arabië meedoet aan een miljoenenmars in Parijs, terwijl demonstraties in Saudi-Arabië wettelijk verboden zijn? En naast het wettelijke verbod, hebben Saudische paleisgeleerden demonstraties ook theologische verboden. Zelfs als ze ter verdedigen van de Profeet worden georganiseerd.

Al deze vragen zou je kunnen stellen, maar er is nog een veel belangrijkere vraag die gesteld kan worden. Velen Moslims stonden op, in onder anderen Nederland, en hebben de aanslagen op Charlie Hebdo openlijk verworpen. De vraag aan de Moslims is: Wat hebben jullie hiermee bereikt? Meteen na de aanslagen op Charlie Hebdo heeft het blad een nieuwe editie geprint (in miljoenen meervoud!) waarin de Profeet (SalAllahu Alayhi wa Selam) wederom werd bespot. De Moslims die de aanslagen op Charlie Hebdo hebben verworpen zijn hiermee niet alleen in de rug gestoken. Sterker nog, ze hebben Charlie Hebdo hier ook toe gemotiveerd door hun solidariteit en steun te tonen.

Tel daarbovenop dat de Moslims, in onder anderen Nederland, zelf geen gebruik mogen en kunnen maken van het vrije woord, en vrijheid van geloofsovertuiging. Meerdere lezingen, benefieten en conferenties zijn verhinderd. Zelfs een Islamitische benefiet voor armen en wezen werd verhinderd, en nu is het weer een conferentie over de Nobele Metgezellen die gedwarsboomd wordt. Islamitische geleerden die slechts willen prediken over de zorgzaamheid voor wezen en armen, worden in Nederland weerhouden om gebruik te maken van het vrije woord; die het Westen vrijwel alleen lijkt te gebruiken om de Islam en Moslims te bespotten en beschimpen. Als geleerden in dit geval al worden weerhouden van het vrije woord, laat staan wanneer geleerden andere Islamitische onderwerpen willen behandelen die minder populair zijn in het Westen..

Als de universele waarden die het Westen zo hoog in het vandaal heeft staan, toch niet zo universeel blijken te zijn wanneer Moslims hier gebruik van wensen te maken. Waarom zouden Moslims hier dan enige waarde aan moeten hechten? Wij hebben Al-Hamdulilaah onze eigen waarden, die ver boven de Westerse waarde uitsteken in Nobelheid en Rechtvaardigheid. Dat verklaart ook waarom het Westen deze waarden uit afgunst niet wenst te horen, en elk geluid die deze waarden verkondigt probeert te verhinderen. Het Licht van Allah kunnen zij echter niet doven, zelfs het Westen erkent dat de Islam de snelt groeiende Religie is op de wereld, met name in het Westen. Dat terwijl de Islam de meest gedenigreerde en gemarginaliseerde religie is op de wereld, met name in het Westerse media. Bovendien worden Moslims ook nog op allerlei fronten verhinderd om de Islam te verkondigen. Dus laat staan wanneer mensen de waarheid over de Islam meekrijgen in plaats van de negatieve vooroordelen en clichés. Laat staan wanneer Moslims de volledige vrijheid krijgen om hun zuivere Religie te verkondigen. Hoe snel zal de Islam dan groeien op de wereld?

Hoe kan het Westen een miljoenenmars voor het vrije woord organiseren, terwijl vele Islamitische geleerden en predikers verbannen worden, of vast zitten, vanwege hun onpopulaire opvattingen en meningen? Sterker nog, ze worden zelfs zonder rechtsproces noch aanklacht geliquideerd met drone-aanvallen, slechts vanwege hun opvattingen en meningen. Regeringen in het Westen hebben het recht van het vrije woord als afgod verheven boven alle andere vrijheden. De vrijheid van meningsuiting, dat wil zeggen de vrijheid van blasfemie en smaad, moet niet alleen ten koste gaan van religieuze vrijheden, of zelfs menselijk fatsoen. Het vrije woord moet ook nog eens verheven worden boven fundamentele mensen rechten, of de vrijheid van privacy en informatie. De maatregelen liegen er niet om; strengere beveiliging, observaties, censuur, etc. Er is een heksenjacht geopend op klokkenluiders, gevangenissen zijn gevuld met geleerden en predikers, websites en internet trefwoorden worden gefilterd om zogenaamde radicalisering tegen te gaan, etc. De vrijheid van informatie wordt beperkt om de ontwaking van de massa te verhinderingen. Terwijl de massa een wortel wordt voorgehouden verteren alle werkelijke rechten en vrijheden om hun heen weg.

Waarom stond de massa niet op in een miljoenenmars toen het CIA martelrapport naar buiten kwam bijvoorbeeld? Is het vrije woord soms belangrijker dan fundamentele mensenrechten? Het ironische is nota bene dat de kernoorzaak van terroristische aanslagen in het Westen zou worden tegen gegaan, indien de massa in het Westen zou opstaan tegen het buitenlandse beleid van hun regeringen. We hebben gezien wat er gebeurt wanneer het Westen slechts de symptomen van terroristische aanslagen bestrijdt in plaats van de oorzaken. Voor de aanslagen van 11 september stonden cockpitdeuren bijvoorbeeld gewoon open, hierna werden beveiligingsmaatregelen genomen die de kaping van vliegtuigen zou moeten voorkomen. Zo werden cockpitdeuren beveiligd en konden deze niet meer geopend worden vanaf de buitenkant. We weten achteraf dat 150 passagiers hierdoor zijn gestorven..

Indien de copiloot van Germanwings de cockpitdeur had kunnen openen van buitenaf, dan zouden 150 mensenlevens gespaard zijn gebleven op 24 maart 2015. Dus nu zijn vliegmaatschappijen weer van plan om de maatregelen rondom cockpitdeuren te wijzigen. Wordt het niet eens gewoon tijd dat de mensen in het Westen opstaan om de oorzaken van terrorisme te bestrijden? In plaats van de symptomen? Want de oorzaken van terrorisme zijn verrassend eenvoudig op te lossen; trek jullie troepen terug uit onze landen; stop met het steunen van tirannieke regimes en de Zionistische bezetting; stop met het plunderen van onze grondstoffen; stop met het schenden van Heiligdommen; en we zullen heel goed door één deur kunnen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s