Shaykh Abdullah Azzam (r.a) – Geef mensen het krediet dat ze toekomt

Geef mensen het krediet dat ze toekomt.
Shaykh Abullah Azzam, Rahimahullah.

De etiketten vullen je zakken. Elke zak is gevuld met een karakterisering of tittel. Deze zak is gevuld met een etiket waarop ‘ongelovige’ staat, en elke keer als je iemand ziet die je niet mag plak je dit etiket op hem. Een andere zak is gevuld met het etiket ‘innovator’ en een derde zak is gevuld met het etiket ‘armzalige’ (miskeen), weer een andere zak heeft het etiket ‘onwetende’ (jaahil) enzovoorts. En zo geef je iedereen een etiket.

Als jij deel uitmaakt van een bepaalde Islamitische groep, wees dan op je hoede met het veronderstellen dat alle waarheden bij die groep rusten, en dat alle valsheden bij de rest rusten. Zoals enkele ijverig mensen uit het verleden zeiden: “Al onze verklaringen zijn correct, met de mogelijkheid van een fout, terwijl alle verklaringen van anderen verkeerd zijn, met de mogelijkheid correct te zijn.” Dit is het vernietigende type van trouw! Hoeveel groepen zijn verscheurd geraakt, en hoeveel mensen die dicht tot elkaar stonden zijn verdeeld geraakt vanwege zo een dergelijke instelling?

Besteed aandacht aan jouw hart, wees op je hoede voor het verheffen van jezelf boven anderen, en wees op je hoede voor het kleineren van anderen. Hoeveel van deze mensen hebben gegeven en opofferingen gemaakt in het belang van deze Godsdienst; maar het geheim gehouden tussen hen en de Heer der Werelden; van degene wiens verklaringen worden gekleineerd en zijn verschijning wordt bespot, en hij zou meer kunnen hebben gegeven en opgeofferd voor zijn Godsdienst dan de wereld gevuld met mensen zoals jij ooit zouden doen? Dus, besteed aandacht aan jezelf, en moge Allah Genade hebben met een mens die zijn grenzen kent en binnen die grenzen blijft. De deugdzame mensen zijn zij die de deugd van de mensen van deugd erkennen, met name de geleerde, en zij die op leeftijd zijn, en de ouders…

Dus, mijn broeder, het is genoeg voor jouw goede daden om teniet gedaan te worden door ernaar te kijken alsof zij groot zijn, zoals Allah zei: “Wee hen die anderen tekort doen. Wanneer zij voor zichzelf wegen, nemen zij volle maat; Indien zij voor anderen uitmeten of afwegen, geven zij minder (dan behoort).” [Surah Al-Mutaffifeen, Aya 1 t/m 3]

Dus, wanneer hij zichzelf vermeldt, dan vermeldt hij slechts zijn goede daden, en als hij anderen vermeldt, dan vermeldt hij slechts hun fouten, zoals de Profeet [SallAllahu ‘alayhi wa selam] zei: “Iemand van jullie ziet een kleine vlek vuil in het oog van zijn broeder, maar slaagt er niet in om het grote stuk vuil in zijn eigen oog te zien.” [Targhib Wa Tarhib 3/236]…

Enkel omdat jij deel uitmaakt van een bepaalde groep betekend niet dat jij beter bent dan de mensen. Enkel omdat jij een bepaald boek leest betekend niet dat jij beter bent dan de mensen. Er is wat goedheid te vinden bij de Ikhwan, en er is wat goedheid te vinden bij de Tabligh, en er is wat goedheid te vinden bij de Salafiyyah; elk van hen heeft een gedeelte van het goede, dus probeer als je kunt om al het goede van deze groepen te verzamelen. Zij studeerden onder een grote groep geleerden, dus is zijn leraar in Hadith verschillend van zijn leraar in Tafsir, en zijn leraar in spirituele voeding verschillend van zijn leraar in de Arabische taal. Neem van de Tabligh hun manieren… en stel je voor dat wij hun weg zouden volgen in het respecteren van de mensen, en hun goede manieren met de geleerden zouden volgen… Neem van de Ikhwan hun historische bewegingen en revolutionaire ideeën, en neem van de Salafiyyah hun theologie. Verzamel in jezelf alles wat goed is, wordt een student, en beperk jezelf niet tot de waarheid van jouw eigen Shaykh… Neem van deze persoon, en neem van die persoon; respecteer de mensen, en geef hen het krediet dat ze toekomt, en plaats hen op hun juiste plek…

[Genomen uit een Khutbah getitteld An-Nas Asnaf, gegeven op september 26, 1986]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s