Adam Yahya Gadahn (Azzam Al-Amreki) – De Mujahideen vallen Moslims niet aan!

De Mujahideen vallen Moslims niet aan!
Adam Yahya Gadahn, Azzam Al-Amriki.
As-Sahab Media, 11 december 2009.

Alle lof is aan Allah. Vrede en zegeningen zijn op de Boodschapper van Allah, zijn familie, zijn metgezellen, en diegene die hem volgen. Wat volgt;

Terwijl de Amerikanen en hun bond genoten in wanhoop en nederlaag verdrinken en zich aan strohalmen vastgrijpen in Afganistan, en nu we het Pakistaanse leger hun uiteindelijk futiele operaties in Waziristan, Swat en de stamgebieden voort zien zetten, en de Mujahideen hun burchten resoluut verdedigen en verpletterende slagen tegen de fundamenten van het regime in Islamabad en Kabul blijven uitdelen, beginnen we ook een toename te zien in willekeurige bombardementen en aanslagen welke onschuldige Moslims treffen, vaak in centra waar het algemeen bekend is dat de Mujahideen hier steun genieten (van de lokale bevolking). Deze criminele handelingen resulteren meestal in grote aantallen slachtoffers, vooral onder vrouwen en kinderen. De vijanden van de Islam en Moslims spelden de schuld hiervoor voortdurend op de Mujahideen. En de voortdurende ontkenningen van verantwoordelijkheid door de Mujahideen zijn naar dovemansoren gericht, terwijl de onbevestigde beschuldigingen van de regimes eenzijdig en zonder kritiek worden voorgedragen door de zogenaamd onafhankelijke media in Islamabad, Kabul en andere wereld hoofdsteden. Waarom? Omdat deze media nu bereid zijn wapens van propaganda te zijn in de zakken van de kruisvaarders en hun marionet geallieerde regeringen en legers met hen. Niet alleen belasteren deze immorele en bevooroordeelde media organisaties schaamteloos de Mujahideen, ook spannen zij samen met de regimes en verdoezelen de ware verliezen die geleden worden door de afvallige marionetten van de kruisvaarders, en beschrijven deze doden zelfs als martelaren.

Als er enige ironie in al deze tragedie te vinden is, dan is het dat deze zelfde media en Regeringen die jullie eens wilde doen geloven dat de gezegende aanslagen van 11 september 2001 daadwerkelijk uitgevoerd werden door de CIA of de Mossad en niet de Mujahideen, jullie vandaag vertellen dat de Mujahideen, en niet de agenten en huurlingen van het ISI (Inter-Service Intelligence), RAW (Indian Intelligence Agency), CIA, of Blackwater, de echte daders zijn achter deze zinloze en onislamitische bomaanslagen, welke Moslims treffen in hun markten, moskeeën, scholen, winkels en straten. Deze huichelaars willen dat je denkt dat dezelfde Mujahideen, die zoals iedereen heeft gezien en waarvan iedereen getuigd, door de genade van Allah Subhanahu wa Ta’ala het afvallige regime diep binnen de hoofdkwartiers van de intelligentieorganen en militaire inrichtingen kunnen treffen, en in staat zijn om de basissen en diensten van hun buitenlandse sponsors te infiltreren. Ze willen ons doen geloven dat deze zelfde Mujahideen geen doelen meer hebben en zich dus maar verlagen tot het bombarderen van onschuldige Moslims, winkeliers, winkelaars, pendelaars en weerloze mannen, vrouwen en kinderen doden en verminken zonder genade en zonder rekening te houden met moraal, princiepen en de Wetten van Allah.

Maar ik vraag elk intelligente en bedachtzame moslim zichzelf af te vragen: wie zijn eerder in staat zulk dergelijk wrede, harteloze en onrechtvaardige aanslagen te plegen? Zijn het de Mujahideen die alles opgeofferd hebben om de zwakke en onderdrukte Moslims te verdedigen en te bevrijden waar ze ook mogen zijn, en die hun leven hebben gewijd aan het implementeren van de Islam en haar Shari’ah, welke het nemen van slechts één onschuldig leven verbiedt? Of zijn de echte schuldigen de legers en geheime agentschappen die geen enkele god gehoorzamen dan geld en de wet van de jungle, welke eerder onschuldige vrouwen en kinderen afgeslacht hebben in Lal Masjid. (1) En in Shindad, Kunduz, en elders in de regio, en zelfs nu we spreken in Waziristan. En vertel mij, welk mogelijk voordeel kan er voor de Mujahideen in zitten om zulke lelijke misdaden te begaan? Integendeel, het uitvoeren van zulke betreurenswaardige handelingen en de verantwoordelijkheid ervoor spelden op de Mujahideen dienen alleen de vijanden van de Islam en Moslims, welke vandaag hun nederlaag in de ogen staren door de Genade van Allah als eerst en vooral, en hierna door de deugd van de vastberadenheid van de Mujahideen en de hulp die zij hebben ontvangen van de steunende Moslim Mujahid bevolking welke nu wordt getroffen en bestookt.

De echte moordenaars van Moslims en het vernietigen van hun huizen, moskeeën, scholen en markten in Afghanistan, Swat, Waziristan, Peshawar, Baluchistan, en elders in de Pakistaans-Afghaanse regio, zijn Obama, Clinton, Belur, Karzai, Kayani Gilani, Zardari enzovoorts. Deze mensen zijn in staat om op te staan en schijnheilig inhoudloze clichés te verklaren; dat zij de beschermers van de Moslims zijn tegen de zogenaamde Islamitische militanten en de extremisten die deze bommen zogenaamd hebben geplant. Maar wat de marionetten media niet aan u vertelt is dat de Mujahideen deze aanslagen hebben veroordeeld en blijven veroordelen welke lukraak onschuldige Moslims doden en verwonden op hun markten, moskeeën, straten, scholen en huizen. De Mujahideen verklaren zich onschuldig van deze aanslagen en rekenen hen tot een cynisch berekend en geheime internationale campagne uitgevoerd door seculiere politieke machten, slinkse geheime agentschappen, en gehoorzame marionetten media ontworpen om een breuk te creëren tussen de Mujahideen en hetzelfde Moslim publiek welke hen voor meer dan acht jaar heeft gesteund en toegejuicht in hun succesvolle Jihaad tegen de kruisvaarders en hun bondgenoten in de Pakistaans-Afgaanse regio.

Wij betuigen onze medeleven aan de families van de Moslim mannen, vrouwen en kinderen gedood in deze criminele misdaden. En wij vragen Allah Subhanahu wa ta’ala zich te ontfermen over de doden, en ze te accepteren als martelaren en de wonden snel te genezen. Wij betuigen ook hetzelfde met betrekking tot de onbedoelde Moslim slachtoffers in de operaties van de Mujahideen tegen de kruisvaarders en hun bondgenoten en marionetten, en de talloze anonieme en naamloze Moslim slachtoffers van de moorddadige kruisvaardergesponsorde en geregisseerde terreurcampagnes die op dit moment aan de gang zijn in Waziristan, Swat, Afghanistan en elders in de regio. Dit zijn de slachtoffers wier lijden en verliezen u niet ziet, noch zal zien en over horen. Waarom? Omdat de marionetten media bevolen is zich te onthouden van het tonen van het echte gezicht van de vijanden van de Islam welke beweert in uw verdediging te handelen.

Mijn Moslim broeders en zusters in Afghanistan, Pakistan, Kasjmir, India, Bangladesh en omringende regio; de corrupte marionetten legers en aaneengesloten geheime agentschappen die hun eigen volk bestrijden en doden en ze verjagen en dakloos achter laten voor een paar miljard dollar aan kruisvaarder steek penningen; zij zijn jullie vrienden noch uw beschermers. De atheïstische, etnische en tribale nationalisten die hun geleerden vermoorden om hun kwade ideologieën te bevorderen en hun polytheïstische-afgodendienaren opdrachtgevers en financiers te behagen; zij zijn jullie vrienden noch uw beschermers. De afvallige seculiere regimes die onderdrukken, roven, jullie gevangen nemen en de soevereiniteit van uw landen verkopen voor persoonlijk gewin; zij zijn jullie vrienden en beschermers niet. De opportunistische politieke partijen die om jullie stemmen en geld vragen in de naam van de islam en al hun beloften vervolgens verbreken zodra ze aan de macht komen; zij zijn jullie vrienden noch uw beschermers. De corrupte politie-eenheden die vet raken van de steekpenningen die ze uit de arme en hulpeloze moslim-massa’s kloppen; zij zijn jullie vrienden noch uw beschermers. De anti-sharia rechterlijke macht die oordelen op basis van niet-islamitische grondwetten en statuten in plaats van de koran, en hun tijd bezetten met het bepalen van de suikerprijzen in plaats van de criminelen achterna te gaan die autobommen in jullie midden plaatsen en hele steden en dorpen in de stammen gebieden van Pakistan vernietigen; zij zijn jullie vrienden noch uw beschermers.

Jullie werkelijke vrienden en beschermers zijn de Moslim mujahideen, die op zijn gestaan om jullie en jullie religie te verdedigen tegen deze criminelen, hetzij individuen of instellingen, en tegen de buitenlandse ongelovige machten die hen ondersteunen en begeleiden in hun oorlog tegen de Islam en Moslims.

Dus mijn Moslim broeders en zusters, wordt niet bedrogen door hun kwade complotten, en laat ze u er niet van weerhouden de Mujahideen moreel, fysiek en financiële te blijven steunen. Integendeel, dergelijke complotten en dergelijk morsen van onschuldig bloed, zoals we hebben gezien in Peshawar en elders, moeten uw vastberadenheid alleen doen verhogen en de vastberadenheid om de Mujahideen bij te staan in hun strijd tegen de agressie van de kruisvaarders bezettingstroepen en hun lokale bond genoten. Omdat na, Allah Subhanahu wa ta’ala, zij uw enige hoop op bevrijding zijn van deze buitenlandse indringers en de criminele afvallige regimes, de afvallige politieke partijen, en afvallige legers die absoluut niets mis zien in het opofferen van hun soevereiniteit, de veiligheid, en de Moslim burgers in ruil voor een paar miljard dollars aan Amerikaanse smeergeld.

In afsluiting wil ik mij richten tot degene die verbonden zijn of behoren tot deze regimes, partijen en gewapende strijdkrachten, in Afghanistan, Pakistan of elders in de regio. Degene die de dwaze beslissing hebben genomen om Amerika bij te staan en haar bondgenoten in hun verliezende oorlog tegen de Islam. En ik richt mij naast hen ook tot de onverantwoordelijke marionetten media, welke ineen heeft gestemd om als loyale mondstuk en pion te fungeren voor deze criminelen, in de propaganda oorlog die parallel aan de militaire oorlog wordt gevoerd. Met de noodlottige keuze die jullie hebben gemaakt om voor de kant van de ongelovigen en hun kruistocht te kiezen, hebben jullie niet alleen de Islam en Moslims verraden en de oevers van het geloof verlaten. Maar hebben jullie naast de ontwrichting van naties, ook de dood en het vluchten van duizenden zwakke onderdrukte mensen veroorzaakt. Het bloed van talloze onschuldige Moslims is op jullie handen, en de toekomst en veiligheid van dezelfde landen die jullie beweren te verdedigen en beschermen is in gevaar gebracht omdat jullie externe vijanden gebruik maken van jullie achteloosheid, terwijl jullie je eigen landgenoten bevechten en doden voor Amerikaanse dollars.

Hou deze feiten in jouw gedachten terwijl je luisterd naar de woorden van Allah in Surat An-Nisra, vers 17 en 18: “Waarlijk, berouw bestaat bij Allah alleen voor degenen, die in onwetendheid kwaad doen en dan daarna berouw hebben. Dezen zijn het, tot wie Allah Zich met barmhartigheid wendt; en Allah is Alwetend, Alwijs. Er is geen (aanvaarding van) berouw voor degene, die kwaad doet, totdat de dood hem in het gezicht staart en hij zegt: “ik heb berouw;’ noch voor degenen die als ongelovigen sterven. Dezen zijn het, voor wie Wij een pijnlijke straf hebben bereid.”

____________
(1) In juli 2007 bestormde het Pakistaanse leger Lal Masjid enkele dagen lang, en doodde hierbij honderden onschuldige Moslims (studenten), waaronder vele vrouwen en kinderen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s