Een aantal verklaringen die de media nooit hebben bereikt

Een aantal verklaringen van de Mujahideen die de mainstream media nooit hebben bereikt.

 

Shaykh Dr. Ayman Az-Zawahiri heeft gezegd:

“We hebben geen onschuldigen gedood, niet in Bagdad, niet in Marokko, noch in Algerije, noch ergens anders. En als er onschuldige mensen zijn die gedood werden in de operaties van de Mujahideen, dan was dit ofwel een onbedoelde fout, of uit noodzaak zoals in gevallen van At-Tatarrus [het nemen van menselijke schilden door de vijand]. Ik heb in detail de regels betreffende At-Tatarrus uitgelegd in het boek “Genezing voor de harten van de gelovigen” en in het achtste hoofdstuk van het boek “De vrijstelling”, en de broeder Abu Yahya Al-Libi heeft een boek getiteld “At-Tatarus in de hedendaagse Jihaad”.

Ik wil verduidelijken dat we de onschuldigen niet doden: integendeel we doden diegene die de onschuldigen doden. Degenen die de onschuldigen doden zijn de Amerikanen, de Joden, de Russen en de Fransen en hun agenten. Zouden we met waanzin geslagen moordenaars zijn, dan zou het mogelijk voor ons zijn duizenden van hen (onschuldigen) in overvolle markten te doden, maar we zijn in confrontatie met de vijanden van de Moslim Ummah en treffen deze vijand. En het kan zijn dat tijdens dit ondernemen, een onschuldige ongewild of onvermijdelijk getroffen wordt, en de Mujahideen hebben de Moslims in het algemeen herhaaldelijk gewaarschuwd dat zij zich in een oorlog bevinden met de leidinggevende criminelen – de Amerikanen en Joden en hun bond genoten en agenten – en dat zij zich verre moeten houden van de plaatsen waar deze vijanden verzamelen.

De Kruisvaarder-Joodse propaganda beweert dat de Mujahideen de onschuldige doden, maar de Moslim Ummah weet wie haar vijand is en wie haar verdedigt.

Shaykh Usama zegt in zijn meest recente toespraak, “Ik stel de Moslims in het algemeen en onze mensen in de naburige landen in het specifiek gerust dat ze alleen elk goed zullen ontvangen van de Mujahideen inshaAllah, omdat wij uw zonen zijn die de Godsdienst van de Ummah verdedigen, en op dezelfde wijze verdedigen we haar zonen. En de slachtoffers die onder de Moslim zonen vallen tijdens de operaties tegen de ongelovigen en de kruisvaarders of hun rovende agenten zijn niet opzettelijk. En Allah weet dat het ons erg bedroeft, en wij zijn er verantwoordelijk voor, en wij zoeken Allah’s vergiffenis ervoor, en wij vragen Allah Zich over hen te ontfermen en hen Zijn wijde tuinen te doen binnen treden en hun gezinnen en naasten te vergoeden.

Het is niet verborgen voor jullie dat de vijand doelbewust en opzettelijk posities nemen ten midden van de moslims, om ze als menselijke schilden te nemen. En hier wil ik mijn broeders de Mujahideen erop drukken er behoedzaam voor te zijn de kwestie van At-Tatarrus niet uit te breiden en ervoor te zorgen dat hun operaties in het treffen van de vijanden worden gereguleerd door de regelgevingen van de shari’a, en zover mogelijk van de moslims worden ondernomen.

In plaats daarvan, onze vijandigheid te richten op de marionetten heersers, diegene die we niet geruststellen, maar in feite streven we ernaar hen omver te werpen en hen voor de rechterlijke macht van de Shari’ah te slepen. Hoe kunnen we hen geruststellen, nadat zij zich met de vijanden van de Ummah verenigd hebben en het allerlei onrecht hebben aangedaan? Hoe kunnen we ze gerust stellen, nadat zij de wetten van de mens partner aan De Wet van Allah De Allerhoogste hebben gemaakt? En hoe kunnen we ze gerust stellen, wanneer de weg naar het breedste front voor de bevrijding van Palestina over de door hun gecontroleerde gebieden gaat?” Dit waren zijn woorden, moge Allah hem beschermen.”

Ook zegt hij hierin: “Zij die de mensen aanvallen en de oudere mannen, de vrouwen en de kinderen, zijn de Tawagheet [Idolen, i.e corrupte leiders] en de geheime diensten, om het beeld van de Mujahideen te verdraaien en twijfel te zaaien aangaande de Jihaad. En de dwalenden van de Takfir en Hidjrah groep die de Khawaridj nastreven verenigden zich in deze corruptie met hen. Wij, de Mujahideen, verklaren onze onschuld bij Allah Ta’ala van deze corruptie.” (1)

Shaykh Dr. Ayman Az-Zawahiri heeft ook gezegd:

“De Mujahideen moeten ijverig zijn in het trouw blijven aan de heiligheid van het Moslim bloed, en dat is waarom hun operaties gereguleerd moeten worden door de nobele Shari’ah, en dat is waarom zij al hun operaties moeten bestuderen van alle kanten. En de Mujahideen moeten zich distantiëren van elke operatie die bedrieglijk aan hun word geattributeerd ondanks hun onschuld ervan, welke gericht is tegen de Moslims op hun marken, moskeeën en plaatsen waarop zij zich verzamelen. Sterker nog, we distantiëren ons van elke operatie welke Jihadi groepen uitvoeren waarin geen bezorgdheid word getoond voor de veiligheid van de Moslims, want wij hebben onze huizen en landen slechts verlaten, en onze opofferingen gemaakt, om de tevredenheid van Allah te zoeken en Zijn Shari’ah te steunen..” (2)

Shaykh Mustafa Abu Al-Yazid, Rahimahullah, heeft gezegd:

 “Een van de trieste ironische gevallen is dat de vijanden en hun media huurlingen die hen ondersteunen, de Mujahideen nog altijd beschuldigen van het beschieten en treffen van Moslims, hetzij mannen, vrouwen of kinderen, in hun Jihaad operaties. Maar waar is het bewijs voor het feit dat de Mujahideen achter deze aanslagen zouden zitten? Breng ons dit bewijs. De Mujahideen zijn namelijk niet de enige die het vermogen en de mogelijkheden hebben om een auto-bom te maken en andere geïmproviseerde explosieven. En het is een welbekend feit dat het slagveld, waar deze zich ook mogen afspelen, waaronder de Islamitische regio’s, slagvelden zijn waarop rivaliserende geheime diensten rekeningen met elkaar vereffenen. En tegelijkertijd de reputatie van haar gedeelde vijand proberen te beschadigen, [in dit geval] de Islamitische Mujahideen.

De Mujahideen hebben herhaaldelijk de verantwoordelijkheden en betrokkenheid ontkent in al deze aanslagen waarbij Islamitische burgers en de plaatsen waarop zij zich verzamelen worden getroffen. Zoals de Zanjilli en Souk Al-Ghazal aanslagen in Iraq, en de aanslag op de Charsadda moskee in Peshawar, en de aanslag op de ambassade van India in Kabul. Hoe kunnen de Mujahideen hun eigen Islamitische broeders treffen, terwijl zij hun huizen en landen verlieten voor Jihaad, om de religie van hun broeders, hun eer, hun rijkdommen en hun eigendommen te verdedigen? Vergelijk de houding van de Mujahideen met de eindeloze serie van brute beestachtige tapijten aan bombardementen op de steden en dorpen van Moslims, uitgevoerd door de Zionistische-Kruisvaarder coalitie. Welke recentelijk talrijke dorpen met burgers hebben gebombardeerd, waarin tientallen weerlozen mensen werden gedood, in Shindand in de Herat provincie, in Farah en Nuristan. Dan denk ik dat u een goed vermoeden zal krijgen over wie werkelijk verantwoordelijk is voor de bloederige aanslagen welke de Mujahideen worden aangesmeerd en waarvan zij worden beschuldigd.” (3)

Shaykh Mustafa Abu Al-Yazid werd ook in een interview gevraagd:

“Er was een aanslag gepleegd in een Moskee op de voormalige Pakistaanse minister van binnenlandse zaken Sherpao. Vindt u deze aanval correct?” (4)

Hierop Antwoord Shaykh Mustafa Abu Al-Yazid, Rahimahullah, met:

“Met de gratie van Allah brachten wij direct na dit incident een verklaring uit, en hierin spraken wij de bewering dat wij deze aanslag zouden hebben uitgevoerd ten zeerste tegen, en dat we er beide; niet tevreden mee zijn, noch het als correct beschouwen. Wij hebben aan onze leden ook aangegeven dat dergelijke operaties niet zijn toegestaan door de Shari´ah, en dat het verplicht is voor de Mujahideen om operaties te voorkomen op openbare plaatsen waar Moslim burgers zich verzamelen, met name de moskeeën, want dit zijn onze gerespecteerde en heilige plaatsen. Wij brachten een verklaring uit en zonden deze vervolgens naar de Pakistaanse Kranten voor publicatie, maar de kranten hebben dit onjuist gepubliceerd en gepubliceerde slechts één of twee zinnen uit de volledige verklaring. Ik zou hier ook willen opmerken dat het mogelijk is dat dergelijke operaties welke uitgevoerd worden in Moskeeën en openbare plaatsen waar Moslim burgers zich verzamelen, worden uitgevoerd door geheime agentschappen om de Jihad te besmeuren. Zij willen Moslims de boodschap geven dat de Mujahideen Moslim burgers vermoorden. Wij vragen de Moslims daarom niet langer te geloven in dergelijk valse aantijgingen. De Mujahideen, die op het pad van Allah vechten, verdienen het meer dat Moslims het nieuws welke rechtstreeks door hen gepubliceerd worden zouden geloven, in plaats van het nieuws van de Amerikanen en hun marionettenregeringen.”

In hetzelfde interview kreeg de Shaykh ook de vraag:

“Wat is de houding van Al-Qaida met betrekking tot zelfmoord operaties. Zijn zelfmoordaanslagen toegestaan in de Islam?”

Hij antwoordde hier (gedeeltelijk) op met het volgende;

“..Ik zou willen benadrukken dat martelaarsoperaties toegestaan zijn met consensus, en wij hebben deze tactiek genomen omdat het verschil in materiële bronnen en mogendheden tussen ons en de vijand zeer groot is. Wij hebben geen andere middelen om dergelijk grote schade aan te richten en zo dicht bij de vijand te komen. In principe proberen wij altijd met conventionele methoden te vechten, maar op veel plaatsen is het niet mogelijk om dichtbij te vijand te komen met conventionele methoden [d.w.z. de gebruikelijke manier van vechten]. Ik zou hier ook willen benadrukken dat bij alle dergelijke operaties we doelen uitkiezen die ver verwijderd zijn van de Moslim burgers, en vaak hebben wij operaties geannuleerd vanwege de aanwezigheid van Moslim burgers dichtbij het doel. Wij strijden voor de bescherming van deze Ummah. Het doden van de zonen van deze Ummah is niet wat wij doen. Dit is de propaganda van onze vijanden. Daarom, na deze voorzorgsmaatregelen zijn martelaarsoperaties zonder twijfel toegestaan.” (5)

Al-Qaedah in Iraq heeft bijvoorbeeld ook het volgende verklaart in een publicatie:

“In deze militaire expeditie (de expeditie van Umar Hadid) zijn er meer dan dertig operaties uitgevoerd. Welke verspreid werden over Baghdad en haar omringende gebieden, waarin de konvooien van de vijand werden getroffen, hun basissen, checkpunten en hun patrouilles. Daarnaast werden tientallen mortier schoten en raketten afgevuurd op hun verzamelplaatsen. Tot op het punt dat toen de eerste dag passeerde er geen enkele checkpunt gevonden kon worden in Baghdad die de inwonende verstikten. Of hun vijandige patrouilles die dood verspreidde in elke hoek van de stad. En in een poging om hun beschamende verliezen te bedekken die zij ondergingen, begon de vijand met explosieven bedrade auto’s op te blazen in openbare marktplaatsen, en ten midden van burger gebieden om daarmee de reputatie van de Mujahideen te beschadigen [in de publieke opinie’s] en om de aandacht van hun eigen verliezen af te doen leiden. En Allah weet dat de Majahideen het niet zouden durven om het heilige bloed van de Moslim te verspillen. Dit is verre van mogelijk. Integendeel, zij zijn slechts gekomen om de Moslims te verdedigen en hun eer te beschermen. En hier zijn wij vandaag, en spreken tot de gehele wereld, en brengen het bedrog van de Arabische en Westerse media aan het licht, welke in dienst staan ter belangen van de Zionisten [bani sahyon]. En wij tonen u een aantal van de gezegende operaties die wij hebben uitgevoerd in deze militaire expeditie, de expeditie van de commandant Umar Hadid.” (6)

Ook kreeg de woordvoerder van de Taliban in Pakistan, Zahiullah Mujahid, de volgende vraag:

“Recentelijk heeft Pakistan van een golf aan geweld mogen getuigen in de nasleep van Benazir Bhutto’s moord, wie zou hier verantwoordelijk voor zijn? En wie heeft er geprofiteerd van haar moord? Hoe heeft u gereageerd?”

Waarop hij antwoorde:

“Het Islamitische Emiraat heeft haar standpunt destijds uitgedrukt, waarin we zeiden dat deze ongelukkige gebeurtenissen worden veroorzaakt door Amerika en haar marionetten en hebben hiermee [een negatieve] invloed gehad op Afghanistan en haar buurlanden Iran en Pakistan. Dus wij denken dat het doden van Bhutto het is werk is van de Amerikanen en westerse geheime diensten. Met als oog de Moslims te verdelen en gevechten onder hen te doen ontvlammen, en hiervan te profiteren. Als resultaat, worden Islamitische landen instabiel en niet de westerse landen.” (7)

Al-Qaedah heeft ook een video gepubliceerd in naam van de Taliban, waarin de inleidende commentator zegt:

“Een verklaring aangaande de gruwelijke bomaanslagen van ISI en Blackwater in de Islamitische Universiteit van Islamabad en de markten van Peshawar, door de woordvoerder van Tehreek-e-Taliban Pakistan, Tariq Azzam Hafidhahullah.

Acht jaren zijn er voorbijgegaan sinds de invasie van de kruis aanbidders in de islamitische wereld. In deze oorlog heeft de lijdende Ummah vele diepe wonden opgelopen. Maar aan de ene kant, was er het nieuws van kruisvaarders die afgeslacht werden door de Afghaanse Mujahideen die de harten van de gelovigen deden genezen. En aan de andere kant werd Jihad in Irak, Somalië, Jemen, Algerije, Pakistan en diverse andere moslimlanden massaal aangemoedigd en blijde tijdingen van Hulp en Overwinning van Allah verkondigd. De huidige operaties van de Pakistaanse eenheden en hun Amerikaanse meesters in Waziristan is een deel van deze kruisvaarder oorlog. Naast de kruisvaarders, zijn de mouwen van hun slaven het Pakistaanse leger ook aan het verkleuren met het bloed van de onschuldige moslims.

Maandenlang voortdurende bombardementen op Waziristan, Bajaur en Swat, het dag en nacht doden van duizenden lokale Moslims, en het bloed vergieten in Lal Masjid (de Rode Moskee) heeft de Ummah verduidelijkt dat deze bloedvergietende criminelen zichzelf toegewijd hebben aan het vergieten van het Moslim bloed. Hun wreedheid kan worden beoordeeld door de meest recente gebeurtenissen waarin tal van Moslims werden gedood om een propaganda campagne te starten tegen de Mujahideen in de media, om een vijandschap te starten tussen de Moslim Ummah en haar zonen die hun leven opofferen ter bescherming van de Ummah. In het begin van de Malakand operatie, hebben de bloeddorstige agentschappen een bomaanslag uitgevoerd in Dir’s Masjid tijdens de Taraweeh gebeden, en doden tal van Moslims. Hierop volgend gebruikten zij een speelgoed bom om onschuldige kinderen tot stukjes te reduceren, en de schuld op de Taliban Mujahideen legden zodat zij hun onderdrukkende operaties tegen de lokale bevolking konden rechtvaardigen.

Op gelijkerwijze voerde zij gruwelijke aanslagen uit in de markten van Peshawar en de islamitische International Universiteit van Islamabad, en doden talloze aantallen Moslims ter staving van publieke steun voor de Waziristan aanvallen en de Mujahideen te portretteren als moordenaars. Deze tactieken zijn bekend te worden ingezet door Amerika en andere kruisvaarders in Irak, Algerije en Tsjetsjenië, om vijandschap tussen lokale moslim broeders en zusters en de Mujahideen te creëren. Zonder twijfel hebben de Pakistaanse agentschappen deze verschrikkelijke stap gezet na het volgen van de voetsporen van hun Amerikaanse meesters. In deze kruisvaarder oorlog werken Kranten, TV en radio-uitzendingen niet alleen samen en naast elkaar met de kufr eenheden, maar zijn twee stappen vooruit in hun strijd tegen de Mujahideen van de Islamitische Ummah. Media bronnen schilderen de Jihaad van de Mujahideen voor Shari´ah af als fitnah en karakteriseren hen als de vijanden van de Moslim Ummah, terwijl kufaar en hun anti-Islamitische bondgenoten, wiens handen doorweekt zijn met het bloed van de Moslims, worden weergeven als de beschermers van de gemeenschap.

Dus wij zijn in een tijd waarover de Profeet (SalAllahu Alayhi wa Selam) waarachtige heeft voorspeld. Imaam Ahmad heeft van Abu Hurairah overgeleverd dat de Boodschapper van Allah heeft gezegd: “De mensen zullen jaren meemaken vol bedrog; men zal geloof hechten aan leugenaars en oprechte mensen zal men als leugenaars beschrijven, en van een betrouwbaar iemand zal men zeggen dat het een verrader is en men zal de Ruwaybida aan het woord laten.” “Wat betekend rRuwaybida” vroeg men. Hij antwoordde: “Een onbekwame, dwaze mens zal in naam van het volk spreken.” (Saheeh, Musnad Imam Ahmad)

En helaas is dit van toepassing op de Islamitische wereld vandaag de dag, met zijn grote leiders, en bekende regeringsambtenaren. Het is een list, zij bedriegen de mensen en liegen tegen hen. Maar met de toestemming van Allah, zal de bevrijding en de overwinning nabij zijn.

Een recent voorbeeld van media sluwheid en kwaadaardigheid wordt weer gegeven wanneer men de bomaanslagen van de Amerikaanse Blackwater organisatie en haar Pakistaanse bondgenoot ISI, op de islamitische universiteit, Islamabad en Peshawar ziet, en Tehreek-e-Taliban Pakistan van deze aanvallen op burgerdoelen beschuldigd worden. Dit gebeurt zelfs nadat de Taliban-Mujahideen verklaringen (van onschuld) naar deze omroepen hebben verzonden, maar welke elke keer verworpen werden onder het bevel van de geheime diensten van de regeringen, en deze verklaringen niet kunnen worden uitgezonden.”

Vervolgens verklaart de woordvoerder van Tehreek-e-Taliban Pakistan, Tariq Azzam:

“Als de woordvoerder van Tehreek-e-Taliban Pakistan, zend ik een boodschap van de Mujahideen van Tehreek-e-Taliban Pakistan naar de Islamitische Ummah in het algemeen en de Pakistaanse mensen in het specifiek; ik wil duidelijk maken dat de wij, de Mujahideen van de Taliban, geen bomaanslagen uitvoeren binnen de plaatselijke bevolking. Zij zijn eerder uitgevoerd door de Pakistaanse inligtingen diensten en Blackwater. De Pakistaanse Napak inteligentie diensten voeren deze aanslagen uit in plaatsen zoals Islamitische universiteiten, Islamabad, Khyber en Qisa Khwani Bazaar in Peshawar, om argwaan en haat onder de Moslims te zaaien tegen de Taliban Mujahideen.

De doelen van Tehreek-e-Taliban Pakistan zijn duidelijk. Overheid organisaties, welke onder het Amerikaanse dirigent werken en tegen Tehreek-e-Taliban Pakistan vechten, en hun handen zijn met het bloed van de martelaren van de Tehreek gekleurd, dit zijn onze adequate doelen in de Shari’ah. Wij hebben hun als doelen en zullen dat blijven hebben tot onze laatste adem want zij zijn onze doelen welke toegestaan door de Shari’ah. Wij, de Taliban, voldoen aan de shari’a en zijn betrokken in een Shari’ah wettige Jihad. Wij beschouwen een enkele, onschuldige moslim treffen als haram op basis van de Shari’ah. Wij stellen de Ummah gerust dat wij hun het goede wensen, hun beschermers, en hun Moslim broeders zijn. InshaAllah zullen we zeer spoedig, wraak nemen op deze aanvallen die zijn gedaan in de islamitische universiteit, Islamabad, en in Peshawar, aanslagen gedaan door overtredende Amerikaanse agenten en Pakistaanse geheime diensten, waarbij deze overtreders honderden Moslims hebben gedood. We kunnen de onschuldige mensen niet overlaten aan de genade van Blackwater en haar bond genoten. Degenen die onze waardigheid omwille van Amerika opofferen zullen binnenkort hun lot tegemoet komen inshaAllah.” (8)

Dit waren een aantal voorbeelden van de vele publicaties die de oprechte Mujahideen met een zuivere Manhadj (methodologie) hebben uitgebracht, waarin zij herhaaldelijk hun onschuld verklaren van de vele aanslagen op onschuldige Moslim burger doelwitten die hun wordt aangerekend. Publicaties die de mainstream media helaas niet bereiken! Hieruit moeten wij twee lessen trekken; ten eerste moeten de Moslims (vooral de Mujahideen) hun als voorbeeld nemen in hun omgang met de heiligheid van Moslim bloed, en zeer voorzichtig zijn met het spillen van onschuldige Moslim bloed. Ten tweede moeten de Moslims excuses verzinnen voor hun Mujahid broeders die bekend staan om hun zuivere Manhadj, betrouwbaarheid en oprechtheid. En niet uitgaan van misleidende informatie in de media over hen. Moge Allah ons leiden.

________
(1) As-Sahab Media: An Open Meeting With Shaykh Ayman Az-Zawarihi – Part 1.
(2) As-Sahab Media: A victorious Ummah, a broken crusade.
(3) As-Sahab Media: Al-Qawlu Qawlu Sawarim.
(4) Deze aanslag werd gepleegd op 21-12-2007 op Eedul Adha, in de Markazi Jamia Masjid Sherpao in Charsadda, hierbij vielen 60 doden en meer dan 80 anderen raakten gewond.
(5) Global Islamic Media Front: Interview met Shaykh Mustafa Abu Al-Yazid. Geo TV, 22-7-2008.
(6) At-Tibyan Publications: The Expedition of Shayk Umar Hadid.
(7) Een telefonisch interview met Zahiullah Mujahid. NEFA Foundation, 04-01-2008.
(8) As-Sahab Media: Statement Regarding the Peshawar & Islamic University Bombing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s