Shaykh Abu Yahya Al-Libi (r.a) – Een advies aan Shaykh Abu Muhammad Al-Joulani

Een advies van Shaykh Abu Yahya Al-Libi, Moge Allah hem genadig zijn, aan Shaykh Abu Muhammad Al-Faatih Al-Joulani, moge Allah hem beschermen.

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest genadevolle. Vrede en zegeningen zijn op Al-Mustapha (de uitverkorene, d.w.z. de Profeet). Wat volgt; Van de nederige dienaar, Abdul Haleem, aan zijn broeder Abu Muhammad Al-Joulani, moge Allah hem beschermen. Moge de vrede, barmhartigheid en zegeningen van Allah op jou rusten.

Ik vraag Allah dat deze letter van mij je bereikt terwijl jij en al jouw deugdvolle soldaten in de beste religieuze en wereldse condities zijn, en dat Hij jullie voeten stevig maakt, en jullie geduld schenkt, en de deuren voor jullie opent, en jullie de overwinning schenkt.

Wij volgen met grote belangstelling de gang van zaken in As-Shaam, het land van de versterking en hoop, terwijl het tempo van de veranderingen elke dag versnellen, of sterker nog, elk moment. En samen met de intensiteit en de verschrikkingen die daar plaats nemen, zijn daar ook enorme winsten en grote zegeningen waar je bewust van moet zijn, en deze moet beschermen, en hierin moet investeren, en hier goed op moet letten zodat jij ze niet uit jouw handen verliest.

In deze korte brief, wil ik een aantal punten opsommen die ik vanwege de omstandigheden op dit moment niet met gemak uitgebreid kan behandelen, dus ik wens ze in het kort te vermelden totdat ik een kans krijg om hier dieper op in te gaan. En voor intelligente mensen zoals jij, is het voldoende om slechts naar ze te wijzen.

1. De brandstof voor oorlog is mannen, en haar voortbestaan is afhankelijk van hun overlevering. Je weet zonder twijfel dat de strijd met haar woeste staat nog maar slechts in de beginfase is. Alleen Allah weet hoe lang het zal voortduren, dus is het noodzakelijk dat jou op dit moment om:

a) Neem de grootst mogelijke zorg om jouw militaire, Shariah , politieke en andere raamwerken te behouden, zodat jij Abu Bakr , Umar, Uthmaan, Ali en Khalid zult vinden tijdens het optreden van een ramp. En ik wil absoluut van jouw eisen om deze broeders in het raamwerk geen martelaarschap operaties uit te laten voeren, wat hier ook de redenen en motieven voor mogen zijn. Vooral de broeders in de Sharia-eenheid.

b) Streef naar het verzamelen, trainen en opleiden van grote aantallen van de jeugd. Nu de zielen bereid zijn en de harten zijn geopend, en de drang en motivatie aanwezig is en in positie is. Zo een kans biedt zich zelden aan, en herhaalt zich zelden. Dus train het maximaal aantal jongeren uit alle delen van het land, zelfs als de opleiding in onderbroken periodes plaatst vind, vanwege deelnames in veldoperaties.

c) Bescherm het leiderschap, zonder deze volledig af te snijden van het observeren van hun leden. In plaats daarvan moet er een bepaalde opdrachtgeving richting hun leden zijn, die zich op het slagveld bevinden, door middel van brieven, of deze nu schriftelijk zijn, via audio opnames of anders.

Kortom, ieder individu, die jij vandaag krijgt, zal je morgen (moeten) vinden. Denk maar aan onze gevecht met de kruisaanbidders, hoe het nu is, en hoeveel mannen van onder de Mujahideen en van het gemeenschappelijke publiek het heeft geconsumeerd, en het is nog niet eens gestopt. Dus denk na, jullie allemaal, ook met betrekking tot de conditie van jullie geduldige broeders in Irak, of in dit nu in het leidinggevende niveau is of onder hun leden. Dus overweeg deze kwestie vanuit alle kanten, en plaatst het altijd voor je ogen, door deze hele strijd heen, in al haar wreedheid, complicaties en vereisten.

2) In de slag van Badr, zei de Profeet (SalAllahu Alayhi wa Selam) tegen zijn metgezellen: “Als ze in jullie buurt komen, schiet dan op hen en wees zuinig met jullie pijlen.” Dus inderdaad, bescherm je pijlen en schiet niet alles wat je hebt uit je pijlkoker, wat betreft acties en activiteiten, terwijl je nog in de beginfase van de strijd zit, die ongetwijfeld nog zal verlengen. Dus stapelen op, sla op en beveilig alles wat je aan wapens en munitie kunt, voor een ellendige dag, en voor het juiste moment van de slag; samen met veel aandacht naar de juiste opslag, zodat je wapens uiteindelijk niet verloren gaan. En op dezelfde manier, vragen wij ook nadrukkelijk van jou om martelaarschap operaties zo veel mogelijk te beperken, totdat je hier zelfs van onthoud indien mogelijk. En ik hoop, als Allah het wil, om een aantal van de grondregels op te schrijven die door ons worden gevolgd in het uitvoeren van martelaarschap operaties, zodat zij resultaten op de best mogelijke manier kunnen produceren.

Natuurlijk wil dit punt niet zeggen om militaire operaties te staken, of om ze te vermeerderen. Maar dat we niet alle of het meeste van ons potentie gebruiken in het begin van de strijd, waardoor we de armste van alle strijdgroepen zullen zijn wanneer de beslissende tijd komt; met betrekking tot getallen, middelen en voorbereiding. Dus zullen de vruchten van het offer in de handen van andere vallen dan wijzelf.

De stevigheid van de rijen van de groep wordt gevestigd op het volgende: a) Helderheid van de Manhadj (methodologie) samen met de nabijheid van begrip. b) Leiderschap dat eerlijk, trouw, barmhartig, vergevend, zacht is en anderen raadpleegt. c) Operaties uitvoeren die de wensen van de individuele soldaten tevreden stellen, en hen niet opeenhopen zonder aandeel.

Als deze drie zaken worden vervuld als pilaren, dan zal je jouw groep goed gebreid en sterk vinden op de lange termijn, als Allah wenst. En als er zich een gebrek bevind in een van deze zaken, dan is het resultaat dat de groep met zichzelf bezig zal zijn en in beslag wordt genomen door zijn eigen problemen. Plechtige convenanten noch toezegde eden die genomen zijn zullen niet baten noch van voordeel zijn op dat moment, zij zullen allemaal als stofdeeltjes zijn. En degene die heeft besloten om de rijen te splitsen, zal duizend redenen en argumenten voor zichzelf vinden of bedenken om dit te doen, en niets zal hem overtuigen, welk argument ook gegeven wordt om hem te overtuigen.

En dus vanwege dat, hoop ik niet dat jij je te veel noch te weinig bezig houdt met de kwestie “Heb je de eed gezworen (Bayah) of niet?” Noch “Welke groep is legitiem op het slagveld”, noch de kwestie “Je moet per se Bayah geven.” Want hier schuilt geen groot voordeel achter, niet op de slagvelden noch in de Shariah. Het verstrekken van de rijen, en unificeren van het woord, en het coördineren van de inspanningen, is veel belangrijker dan jezelf bezig houden met dergelijke activiteiten, die meestal onsuccesvol zijn gebleken in vele situaties en ervaringen. En beperk jezelf niet in datgene waarin de Shariah toegeeflijk is geweest en ruimte in heeft gegeven.

En je kunt een specifieke permanente regel maken om degenen die samen met jouw werken te delen in een aantal categorieën. Ten eerste: Zij die trouw hebben gezworen en een fundament zijn van de groep, in begrip, strijd en in plechtigheid. Ten tweede: Degenen die ondersteuning bieden, en liefde tonen verschillen meestal niet van degenen die hen voorafgegaan zijn in gevecht en begrip, en ze luisteren en gehoorzamen. Ze kunnen langzaam en geleidelijk worden gekozen voor Bayah, zonder hen te forceren of hen onder druk te zetten, of te dwingen. Ten derde: De steun van de rest van de moslims. Dus verpest geen enkele inspanning die van nut zal zijn in de lange strijd.

En vergeet niet dat er een Ijmaa (consensus) is over de toelaatbaarheid in het zoeken van hulp bij de Munafiq (hypocriet) tijdens de Jihad, en ook van de Faasiq (zware zondaar), in feite zelfs van de Mushrik (polytheïst) zoals genoemd door de Fuqaha (juristen), zoals bekend. Dus zet jezelf niet in een positie waarin je streng wordt in jouw handelingen, terwijl er een grote ruimte in deze zaak.

Dus ik herhaal en zeg: “De strijd is lang”, en deze zaak zal van jou vereisen als “groep” om te handelen met de welwillende groepen in het slagveld, op een manier die vergelijkbaar is met de omgang van een liefdevolle vader, en niet als een tegenstander die concurreert. Dus als ze in nood zijn, help hen dan, en als ze goed doen, bedanken hen dan, en als ze in jouw buurt komen met een handspan, kom dan in hun buurt met een armlengte. En voorkom dat jouw leden hen kleineren of hun offers negeren. En laat het pad van handelen met de fouten, en het corrigeren van de fouten, beperkt worden tot het leidinggevende niveau, of diegene die de leidinggevende direct benoemen uit het volk met intellect, wijsheid, inzicht en overleg.

3) De islamitische massa’s zijn jouw oceaan waarin je zult zwemmen. Dus wees bewust van Allah en behandel ze met zorg. En wees de meest nabije van de mensen tot hen als “groep” en de meest barmhartige, en de meest zachte tegenover hen, en geef voorkeur aan hen boven jezelf in alles wat hen troost, en bescherm hen, en streef met wat je kunt om hen te verenigen. Bij Allah, zij hebben zo veel geduld getoond in deze uitputtende beproeving, die zelfs rotsen zou doen smelten. Dus als we deze grote schat verliezen door onze fouten, dan zullen we verantwoordelijk zijn voor Allah de Almachtige. En vergeet niet dat de mensen al jaren leven, sterker nog, decennialang, met de instrumenten van terreur, vernietiging en corruptie, aanwezig in hun harten en verstand. En dit vereist heel veel tolerantie, voor wat afkomstig kan komen uit hun handelingen, die ze kunnen verrichten, als gevolg van het resultaat van de jarenlange duisternis die ze onder de voeten van onderdrukking hebben geleefd. Sterker nog, je moet streng zijn op jouw leden die overtredingen begaan tegenover de Moslim massa’s, zodat er geen scheuren ontstaan waarin wij doornen hebben geplant met onze eigen handen op onze pad.

Het is noodzakelijk dat de mensen jouw verbondenheid voelen met hen in hun lijden, zoals door het behandelen van hun gewonden, en het faciliteren van de paden voor de vluchtelingen van onder hen, en goedheid in het vriendelijk spreken met hen, zodat de mensen de waarheid zien met eigen ogen, welke de leugens van de media zal verpletteren; dat tegen jullie zal worden gelanceerd in de komende dagen.

Weersta (het kwade dat jou wordt aangedaan) met datgene wat beter is, in ieder geval in dit stadium, want je bent in het stadium van de vorming, het bouwen en het leggen van de fundering. En het is noodzakelijk voor jou om “de verkeerde dat aangedaan wordt door jouw naasten” te tolereren tot het maximale incasseringsvermogen, en stil te blijven bij de brutaliteit van de dwazen, vooral degenen die een stem hebben in de media door middel van satelliet kanalen, internet en anderen.

“Ik ging langs de kwade tongen die mij betichten .. Ik liep door en zei: dit gaat mij niets aan.”

En wat nog beter is dan dit (gedicht) is (de Quran);

“En de dienaren van de Barmhartige zijn zij, die zachtmoedig op aarde wandelen en als de onwetenden hen aanspreken (met kwade woorden), zeggen zij ‘Vrede’.” (Al-Furqan: 63)

En weet dat er een categorie mensen dat vecht, door op hen te reageren, en zij vinden geen verlichting behalve hierin. Dus laat de banner op jouw podium zijn “Wees geduldig met wat je overkomt” (Luqmaan:17). En denken na over hoe Allah de harten verenigden onder Shaykh Usama, moge Allah hem genadig zijn, en Hij hield hun tongen tegen hem in bedwang van vanwege zijn waarachtigheid, zoals we hem beschouwen, en als gevolg van zijn tong die zich onthield (van onwaardige woorden) en hij zich niet bekommerden met het verdedigen van zichzelf. Sterker nog, hij was meer kritisch tegen zichzelf dan tegen zijn vijanden. Zodat hij kon opstijgen met zijn groep, op het niveau van volledigheid en deugd, en hij zou niet betrokken zijn in het beantwoorden van die en die en het bekritiseren van die en die.

Mijn nobele broeder, het gesprek hierover is lang en wat ik heb geschreven is een samenvatting waarmee ik de communicatie en wederzijds advies wil behouden, zodat wij de vruchten van de opofferingen volledig kunnen oogsten. En wat goed en recht is hierin is door de steun van Allah, en wat hier buiten valt is van mijzelf en de duivel. En mijn groeten aan jouw rechtschapen en deugdzame soldaten. Laat Allah datgene zien waar Hij van zal houden. En inderdaad deze religie is duurzaam, dus verdiep jezelf erin met zachtheid, en Allah zal je nooit beroven van (de beloning van) jouw daden.

Ik sluit af met de Salaam.
Jou broeder, Abdulhaleem, Abu Yahya.
6 Rajab 1433 – 28 mei 2012

 

Lees het Arabische orgineel hier (PDF): رسالة الشيخ أبو يحيى الليبي – رحمه الله – إلىالفاتح أبي محمد الجولاني – حفظه الله

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s