Het Martelaarschap van de Mujahid Shaykh Ibrahim ibn Sulayman Ar-Rubaish

Kennisgeving van het Martelaarschap van de Mujahid Shaykh Ibrahim ibn Sulayman Ar-Rubaish

In de Naam van Allah de Barmhartige Meest Genadevolle
Alle lof behoort toe aan Allah, de Heer der werelden, en moge de vrede en zegeningen op de Profeet rusten en zijn Metgezellen.

Voor wat volgt,

Allah zei in Zijn Nobele Boek: “Er zijn onder de gelovigen mannen die trouw zijn gebleven aan het verbond dat zij met Allah hebben gesloten. Er zijn sommigen onder hen die hun eed hebben gehouden, en anderen die nog wachten maar geenszins veranderd zijn.” (Ahzaab: 23)

Met harten die tevreden zijn met het Besluit van Allah en met overgave aan Zijn Wetgeving en Oordeel, brengen wij de Ummah in het Oosten en het Westen op aarde, en vooral onze mensen in Al-Qassim, het nieuws over het Martelaarschap van een van onze ridders, de Murabit, de geduldige, de Zaahid Mujahid aanbidder Shaykh Ibrahim ibn Sulayman Ar-Rubaish, moge Allah hem genadig zijn. Dit gebeurde na een haatvolle Kruisvaarder luchtaanval dat hem heeft gedood met een aantal van zijn broeders in de nacht van maandag, de 24ste van de maand Jumada At-Thani (13 april 2015), nadat hij ongeveer twee decennia als Mujahid heeft geleefd op het Pad van Allah, en de Amerikanen en hun agenten bleef treffen. Het begon in Afghanistan waar hij vocht met zijn Mujahid broeders tegen de Kruisvaarder campagne. He was één van de helden in Tora Bara. In zijn reis van Jihad was zijn terreur en gevaar ernstig totdat Allah hem testte met gevangenschap in Guantanamo Bay waar hij enkele jaren vast zat; het was een stadium van voorbereiding en pauze voor een Mujahid. Nadat Allah hem bevrijde duurde het niet lang voordat hij zich aansloot bij het karavaan van zijn Mujahid broeder in het Arabische schiereiland, waar hij onder hen het goede voorbeeld was en een uniek model dat Jihad voerde met zijn handen, hij vocht met zijn wapen en vocht met de zegeningen van Allah. Het weigerde om ergens anders te zijn dan in de eerste frontlinie. Terwijl hij de vijanden van Allah trof, en de brigade van jeugd leidde, deed hij de ijver van de jeugd opstijgen naar het niveau van zijn ijver, hij deed hen neerkijken op hun moedigheid wanneer ze deze zouden vergelijken met zijn moedigheid.

Hij was een perfect voorbeeld in heldhaftigheid en moedigheid wanneer hij voort marcheerde naar het Martelaarschap. Naast militaire en veld werkzaamheden, moge Allah genadig met hem zijn, was hij aan het bouwen, hervormen, adviseren, leiden en onderwijzen als prediker. Hij deed denken aan de oprechte mensen van kennis die Allah heeft toevertrouwd met kennis en die hun verbond hebben vervuld, en niet zijn bezweken onder de druk en macht van de autoriteiten. Zijn vrees voor Allah deed hem weigeren om te behoren tot diegene die kennis verdraaien en mensen verwarren omwille van een partij, groep of organisatie. Met zijn advies en hervorming was hij een pilaar van onder de pilaren in de Jihad van het Arabische Schiereiland, hij weerhield de mars van Jihad tegen de dwaling van extremisme en verwaarlozing. Zo tekende hij ook de wegenkaart en het wijze plan voor degenen die na hem zouden komen, en zo zouden mensen van kennis moeten zijn, en dit is de echte waarde van kennis en van een geleerde.

Shaykh Ibrahim Ar-Rubaish, moge Allah genadig met zijn, leerde ons hoe de immigratie voor de Zaak van Alllah moet zijn, hoe Jihad moet zijn, hoe Dawah moet zijn, wat de rol van mensen van kennis is, hoe hervorming en opbouwen moet zijn, en hoe het verkondigen van de waarheid en uitgesproken in het geven van advies moet zijn. Dus laat de mensen van kennis op deze manier voortgaan en laat de mensen in zijn voetsporen treden. Zijn bloed en overblijfsels schreeuwen tot de mensen van kennis en predikers om voort te komen naar het veld van opoffering en Jihad voeren; kom voort naar het veld van onderwijs en Dawah; kom naar waar het planten vruchten werpt; tot waar de gebouwen worden opgeheven en waar de hoge torens van Religie worden verheven. Kom naar de heiligheid van jouw kennis en produceer voorbeelden voor jouw Ummah.

Oh waarachtige Mujahideen in het Oosten en Westen op aarde; dit is een symbool van één van jullie symbolen en een geleerde van één van jullie geleerden die naar Allah is gegaan vandaag na een lange mars waarin hij niet veranderde of terugdeinsde. Hij werd niet misleid door de genietingen en versieringen van deze wereld, noch deed de bedrieglijkheid van Fitnah hem toegeven. Hij ging naar Allah om jullie aan te moedigen, om nog meer moedigheid in deze strijd te hebben, en om te bevestigen dat de waarheid van jullie roep wordt bewezen met de Martelaarschap van jullie leiders, en dat de waarachtige dragers van kennis op de frontlinies staan. De woorden van de Boodschapper van Allah (SalAllahu Alayhi wa Selam) verlichten de ontberingen altijd: “Ik zou wensen dat ik zou vechten voor de Zaak van Allah en als Martelaar zou sterven, en dan weer zal vechten en als Martelaar zou sterven, en dan weer zou vechten en als Martelaar zou sterven.” (Saheeh Muslim)

Oh Mujahideen, als de Religie verslaan zou worden of zou stoppen bij de dood van een persoon dan zou het verslagen en geëindigd zijn de dag dat de Boodschapper van Allah (SalAllahu Alayhi wa Selam) was gestorven. Als deze zaak verbonden was aan een persoon, dan zou deze Religie geëindigd zijn sinds de opkomst van de Islam, maar dit is de Religie en de Opdracht van Allah. Hij garandeert zijn beveiliging, dus verzwak niet en treur niet, jullie zullen de overhand hebben, en laat jullie motto het Woord van Allah zijn: “Hoeveel profeten zijn er geweest, aan hun zijden streden talrijke toegewijde. Zij verslapten door niets wat hun op het Pad van Allah overkwam, noch verzwakten zij, noch vernederden zij zich. En Allah heeft de geduldige lief. En hun woord was slechts: “Onze Heer, vergeef ons onze zonden en de buitensporigheden in ons gedrag en maak ons standvastig en help ons tegen het ongelovige volk.” (Ali-Imraan: 146-147

Oh Allah accepteer Shaykh Ibrahim Ar-Rubaish en zijn broeders van onder de Martelaren. Oh Allah verhef zijn positie en bedek hem met Uw Alomvattende Genade. Oh Allah compenseer ons en de Ummah van de Islam met goedheid in zijn plaats, U heeft de macht om dit te doen. En alle lof is aan Allah de Heer de werelden.

Al-Qaedah in het Arabische Schiereiland.
25 Jumada At-Thani 1436H – 14 april 2015C

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s