Het Martelaarschap van Abu Muhammad Ad-Dagastani

Condoleance inzake het Martelaarschap van de leider, de Emir, Abu Muhammad Ad-Dagastani

Geprezen is Allah, die zei: “En zij die omwille van Allah worden gedood, hun daden zal Hij zeker niet vruchteloos laten zijn. Hij zal hen leiden en hun toestand verbeteren. En hen in het paradijs toelaten, dat Hij hun heeft bekend gemaakt.” (Muhammad: 4-6)

Vrede en zegeningen zijn op onze geliefde, commandant, Muhammad ibn Abdullah, en zijn familie, metgezellen en degene die hem volgen tot het Dag des Oordeels.

Wat volgt,

Met harten gevuld met het geloof in de belofte van Allah en blijdschap met Zijn lotsbeschikking hebben wij het nieuws ontvangen over de dood van de Shaykh, de Mujahid, de leeuw die standvastig stond op het front, Ali Abu Muhammad Ad-Dagestani; het nieuws dat hij zich heeft toegevoegd aan het karavaan van de Martelaren, zoals wij hiervan overtuigd zijn, in deze tijd van vreemdheid. Wij behoren allen tot Allah en tot Hem keren wij terug. Allah is ons voldoende en Hij is de beste Beschermer.

Waarlijk, Shaykh Emir Abu Muhammad is met geduld heen gegaan en met de hoop voor de beloning van Allah. Hij is heen gegaan tijdens het vechten, zijn enige voorraad was geduld en standvastigheid tegen de Russische bezetting van Moslim landen in de Kaukasus; Moslims die Islam boven ongeloof en atheïsme hebben gekozen, ondanks het feit dat de beste mensen onder hen bloed moeten laten vloeien door de jaren heen van Jihad en weerstand.

Hij heeft in de voetstappen getreden van zijn voorgangers zoals; Imam Shamil, Dzhokhar Dudayev, Aslan Maskhadov, Shamil Basayev, Emir Khattab, Abu Walid, Abu Usman en vele anderen.

Hij ging voort ondanks de moeilijke situatie en het kleine aantal mensen die hem hielpen, met geduld en de hoop voor de beloning van Allah, hield hij standvastig aan de waarheid vast en was voor niets bang, hij verwierp allerlei soorten excuusesjes en uitstel voor de Jihad door zij die harten bedekt hebben met nederigheid, en die geen ijver of eer voelen voor de heiligdommen van de Islam.

De Shaykh ging voort op zijn pad alsof hij bleef herhalen:

“En hoeveel Profeten zijn er geweest (die vochten) aan wiens zijden talrijke geleerden van de Heer streden. Zij verslapten door niets wat hen op de weg van Allah overkwam, noch verzwakten zij, noch vernederden zij zich. En Allah heeft de geduldigen lief. En hun woord was slechts: “Onze Heer, vergeef ons onze zonden en de buitensporigheden in ons gedrag en maak ons standvastig en help ons tegen het ongelovige volk.” (Ali-Imraan: 146-147)

Het was voldoende voor hem, moge Allah genadig met hem zijn, dat hij geen zwakheid toonden, en vooruit liep met zijn zwaard boven de meest wrede vijand die de Moslim Ummah trotseert in deze huidige tijd.

Als Abu Muhammad gevallen was en Rusland niet kon verdrijven uit de Kaukasus, is het voldoende voor hem dat hij hen uit het hart heeft verdreven, en dit is het begin van hun verdrijving uit het land van de Kaukasus en andere landen, en hun vernedering met de Wil van Allah.

Wij condoleren de Moslim gemeenschap in het algemeen en de Mujahideen in de Kaukasus in het specifiek. We zeggen tegen hen:

Wij behoren tot Allah en tot Hem keren wij terug. Oh Allah beloon ons voor onze moeite, en compenseer ons voor de besten die wij hebben verloren. Wees geduld en ondersta de ontberingen in het verdedigen van de fronten. Bewandel de voetpaden van hun voetgangers standvastig en vastberaden totdat Allah besluit, en Hij is de Meest Wijze.

Moge Allah jou genadig zijn oh Abu Muhammad! En moge Hij jou tot het Paradijs (Al-Firdaws) brengen. Wij zullen voortgaan op onze pad, wij zullen niet stoppen totdat onze Moslim landen bevrijd zijn en de Wet van de Heer der Werelden gevestigd wordt, totdat wij proeven wat jij hebt geproefd (het Martelaarschap), in blijdschap en goede getijden.

En Allah is heerst over Zijn aangelegenheden, maar de meeste mensen weten dit niet. En wij sluiten onze smeekbeden af met de woorden “Alle dank is aan Allah, de Heer der Werelden!”
Vrede, zegeningen en groeten over onze meester Muhammad, zijn familie en metgezellen.

Al-Qaedah in de Islamitische Maghreb
2 Rajab 1436 – 20 april 2015

 

11

22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s