Het Martelaarschap van Ustad Ahmad Farooq en Shaykh Qari Imran

Lof is aan Allah de Heer der werelden en vrede en zegeningen op de meest nobele onder de Profeten, de beste Boodschapper Muhammad ibn Abdullah en zijn familie en zijn deugdzame metgezellen.

Wat volgt,

Wij bieden onze condoleances aan onze Mujahid broeders in het Indische-Subcontinent en de gehele Islamitische Ummah over de dood van de twee ridders van onder de Islamitische ridders en helden onder de helden van de Ummah; de professor Ahmad Faruq en Shaykh Qari Imran, die gedood zijn door een verraderlijke Amerikaanse luchtaanval.

Wij bieden onze meest oprechte condoleance aan en onze diepe medeleven wat betreft hun dood, maar tegelijkertijd feliciteren wij de Ummah over het Martelaarschap van twee standvastige Martelaren die de waarheid verkondigen. Hun zielen zijn opgestegen tot de hemel waar de gratie en genade van Allah wijdverspreid en groot is. Wij vragen Allah om hun huizen in het hoogste gebied van het Paradijs te verheffen met de Profeten, de Waarachtigen, de Martelaren en de Weldoeners, en hun tot hun metgezellen te maken.

Wij gebruiken deze gebeurtenis ook als een herinnering aan onze Muslim Ummah dat het konvooi van de Jihad geduldig voort duurt, en dat het konvooi van de Martelaren deze mars heeft gevoed, en de recente rechtschapen mensen hebben zich hieraan toegevoegd. Allah heeft hen uitgekozen en hun van Zijn gratie geschonken. Wij willen ook vermelden dat de vrijgevige Ummah de stof van vernedering en puin van zich af heeft geschud en het Pad van de Jihad heeft bewandeld, zij zijn voortgegaan als de vlaggendragers van de Mujahideen, die het Boek der Leiding en het ondersteunde zwaard hebben gedragen. Zij zijn opgestaan om de mars van de Kruisvaarders tegen te houden, met al hun raketten, tanks en oorlogsschepen, dat tegenover een Ummah kwam te staan dat van het Martelaarschap houdt en tevreden is met de Jihad.

Waarlijk het volk van het kruis probeert de ziel van de Jihad en Martelaarschap in de Ummah te vernietigen, terwijl de religie van deze Ummah oproept tot het voeren van de Jihad, te vechten en te leven met een ziel van trots en pracht, zelfs onder de meest duistere omstandigheden en onder de meest ernstige rampen. Allah, de Geprezene en Verhevene, zei tegen de Moslims: “Verslap en treur niet; jij zult zeker overwinnaar worden indien je gelovig bent. Als jij wordt getroffen; dan zal de tegenstander ook letsel overkomen. Zulke dagen laten Wij onder de mensen afwisselen, zodat Allah degenen, die geloven onderscheidt en uit uw midden Martelaren neemt, en Allah heeft de onrechtvaardigen niet lief.” (Ali-Imraan: 39-40)

Ik zweer bij Allah: Amerika en anderen zijn niet in staat om de Jihad te stoppen en de mars te verhinderen, dit is iets wat al besloten is door Allah. De pijl heeft zijn boog al verlaten, en slechts geduld met de tijd is overgebleven, en wij zullen geduldiger zijn dan hen! Allah zei “En toon geen zwakheid in de vervolging van het (vijandige) volk. Als jij lijdt, lijden zij ook zoals jij lijdt. Maar jij verwacht van Allah, wat zij niet verwachten. En Allah is Alwetend, Alwijs.” (An-Nisa: 104)

Ik verkondig de blijde tijdingen oh Islamitische Ummah, waarlijk het doden van het leiderschap van de Jihad en de vechtende vlaggendragers is niets meer dan de prijs voor de nabije overwinning. Zij zijn waarlijk mannelijke ridders in de huidige oorlog van de Soennieten, en hun dood is slechts een eer voor de Moslims, en de oneerbaarheid, schande en vernietiging voor de ongelovige.

Afsluitend: waarlijk wij kijken naar de geleerden en de studenten van kennis en de Islamitische Ummah in het Oosten en Westen, en wij zeggen tegen hen: zij zijn het sterrenbeeld van onder de Mujahid studenten van kennis en pioniers die de pioniers van het verleden hebben gevolgd in hun mars, terwijl ze vlag van het monotheïsme ophezen. Hun bloed is niet verspild, zij sloten zich aan bij de mars en hebben geduldig gewacht om te vertrekken en de rangen te verenigen en de kloof te vullen, en zij zijn het beste voorbeeld voor diegene die hun zullen opvolgen. En onze laatste smeekbeden; alle dank is aan Allah, de Heer der Werelden.

Al-Qaedah in het Arabische schiereiland
Jumada Al-Akhir 1436 – 19 april 2015

CDDhjfOXIAAjp8f.jpg large

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s