Vernietigende hoogmoed en trots

Jabalah ibn Al-Ayam was de laatste koning van de Christelijke Ghasaani Arabieren die over Shaam (Groot-Syrië) regeerde. Toen hij zag dat Shaam door Umar ibn Al-Khattab veroverd dreigde te worden bekeerde hij zich tot de Islam. Hij stuurde een brief naar Umar en vroeg toestemming om naar Mekka te komen. Toen hij in Mekka was deed hij op een dag Tawaaf rondom de Kabah. Een arme man stapte per ongeluk op zijn lange kleding waardoor Jabalah bijna struikelde, hierop gaf Jabalah de man een harde klap op zijn oog. Deze man ging vervolgens naar Umar om te klagen en zijn recht te halen. Nadat Umar de zaak kreeg voorgelegd gaf hij de man de keuze om wraak te nemen of hem te vergeven. Tot grote ergernis van Jabalah, hij zei “Hoe kan dit?! Ik ben een koning terwijl hij niks voorstelt? Is mijn oog even veel waard als zijn oog?! Ik dacht dat de Islam mij juist zou verheffen in waarde en mij eer zou geven!”

Umar legde hem uit dat iedereen gelijkwaardig is in de Islam, en als hij hem niet het recht van gelijke vergelding wilde geven, dan zou Umar hem zelf slaan. Waarop Jabalah zei “Nou dan wordt ik weer Christen!” Hierop maakte Umar hem duidelijk dat hij dan niet alleen een klap op zijn oog, maar zelfs de doodstraf kreeg (dit wordt beschouwd als hoogverraad in een Islamitische staat). Hierop stemde Jabalah in op het recht van de gelijke vergelding, hij vroeg alleen om uitstel tot de volgende dag.

Die kreeg hij. Maar die nacht nog voor de volgende ochtend was hij gevlucht naar de Romeinen en keerde terug tot het Christendom. De Romeinen behandelden hem goed en eerden hem als koning, hij leefde als rijke man in Constantinopel. Maar desondanks kreeg hij later in zijn leven enorme spijt over het feit dat hij zijn ego in de weg liet komen tussen hem en de waarheid. Hij huilde soms dagenlang van verdriet. Er zijn ook bekende Arabische gedichten van hem waarin hij zou weeklagen met spijt en verdriet.

تنصرت الأشراف من عار لطمةٍ * وما كان فيها لو صبرت لها ضرر
De nobele werd Christen vanwege een onnobele klap,
Er zou geen kwaad in zitten indien ik geduldig bleef.

تكنفني فيها اللجاج ونخوةٌ * وبعت بها العين الصحيحة بالعور
Koppigheid en trots omsingelden mij daarin,
Dus verruilde ik een gezond oog voor een blind oog.

فيا ليت أمي لم تلدني وليتني * رجعت إلى القول الذي قاله عمر
Oh ik wens dat mijn moeder mij maar niet had verwerkt,
Oh ik wens dat ik terugkeerde naar de woorden van Umar.

ويا ليت لي بالشام أدنى معيشةٍ * أجالس قومي ذاهب السمع والبصر
Oh ik wens dat ik dichterbij Shaam leefde,
In het gezelschap van mijn volk, al is het zonder gehoor en zicht!

We kunnen een aantal lessen uit deze gebeurtenis trekken. Ten eerste wordt iedereen als gelijk gezien in de Islam, en wordt iedereen ook als gelijk behandeld. Dit is rechtvaardigheid. Ten tweede sluiten wij geen compromissen in onze religie, Umar ibn Khattab zou deze koning niet tevreden stellen omdat hij rijker en machtiger was dan een ander. Zelfs al zou hij dreigen met het verlaten van de Islam. Wij blijven bij onze standpunten en houden vast aan de Islamitische principes en onze Islamitische leer. Verkondig de Islam zoals deze is, dat is jouw taak, of anderen het wel of niet accepteren daar hebben wij verder geen macht over. Hoe vaak zien wij tegenwoordig helaas dat Islamitische principes worden verlaten voor zogenaamde belangen, en deze compromissen sluiten velen tegenover de gemiddelde burgers, laat staan tegenover mensen in hoge posities zoals een koning.

De belangrijkste les die we hieruit leren is dat we onze ego en hoogmoed moeten leren onderdrukken, het volgen van jouw ego en trots, in plaats van rechtvaardigheid, kan een grote bron van spijt en verdriet worden. We hebben gezien hoe fataal de hoogmoed was van Iblees die voor Adam weigerden te buigen. De Profeet (SalAllahu Alayhi wa Selam) heeft ook gezegd “Degene die in zijn hart het gewicht van een atoom aan hoogmoed heeft, zal het Paradijs niet binnentreden.” (Saheeh Muslim en At-Tirmidhi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s