De strijd om harten en zielen

De strijd om harten en zielen

Waarom is het zo dat sommige hun discussies in een ruzie laten eindigen, terwijl anderen over hetzelfde onderwerp discussiëren en hun discussie vriendelijk af weten te ronden? Waarom is het zo dat wanneer een broeder aan het woord is, iedereen aandachtig naar hem luistert terwijl een andere broeder, die wellicht veel intelligenter is dan hij, niet wordt aangehoord? Waarom is het zo dat Moslims zich graag om de ene broeder verzamelen. Iedereen lacht naar hem, de één groet hem, de ander vraagt om zijn advies of klaagt bij hem over een persoonlijk probleem en weer een ander nodigt hem uit of komt bij hem op bezoek. Ze zijn blij om hem te ontmoeten en iedereen wil naast hem zitten. Terwijl men een andere broeder ontwijkt. Wanneer hij een openbare gelegenheid binnen treed krijgt hij koude handen geschud, die slechts uit gewoonte of beleefdheid worden gegeven. Niemand nodigt hem uit of komt bij hem op bezoek en men is niet graag in zijn gezelschap. Waarom is het zo dat ene Moslim broeder zeer geliefd is bij mensen, en men ervan houdt om hem te groeten en hem te vergezellen waar hij ook naartoe gaat. Terwijl de ander overal wordt ontweken?

Dit heeft alles te maken met omgangsvaardigheden en gedrag. De juiste omgangsvaardigheden zijn belangrijk indien wij succesvol willen zijn als Moslim gemeenschap. Hetzij als ouders tegenover onze kinderen of als echtgenoot en echtgenote, als buurman, als student en ook als Mujahid. Niemand is succesvol indien hij niet het juiste gedrag heeft tegenover mensen. Sterker nog, ik daag iedereen uit om slechts één persoon op te noemen die succesvol is zonder goede omgangsvaardigheden.

Wellicht is goed gedrag (Akhlaaq) de daad die het meest wordt verwaarloosd in onze Ummah. Terwijl het erop lijkt dat dit het meest wordt beloond, naast het feit dat dit enorme vruchten afwerpt. Zo is er van de Profeet overgeleverd: “Ik verzeker een verblijfplaats op het hoogste punt van de hemel voor degene met goed gedrag.” Ook is er overgeleverd: “Niets is zwaarder op de weegschaal van een dienaar op De Dag des Oordeels dan goed gedrag.” En er is overgeleverd: “De beste onder jullie zijn degene die het beste gedrag en beste karakter hebben.” Ook zou de Profeet hebben gezegd: “Degene met het beste gedrag zijn degene met het volmaaktste geloof.” En hij zou ook gezegd hebben: “Degene die het dichtst bij mij in de hemel zijn, zijn degenen met het beste gedrag.” Hij zou tevens gezegd hebben: “Hetgeen mensen naar de hemel leidt is vrees voor Allah en goed gedrag.” Ook zei hij: “De gelovige bereikt met zijn goede gedrag het niveau van een Moslim die dag en nacht bidt en vast.” En we lezen in een andere overlevering: “Je zult nooit in staat zijn de mensen met je huizen te winnen, noch met je geld, dus win hen met een glimlach en goed gedrag.” Enzovoorts!

Mensen worden nu eenmaal beïnvloed door de manier waarop wij met ze omgaan, al hebben we dit zelf misschien niet door. Het positief beïnvloeden van mensen en hun harten winnen is belangrijker dan het veroveren van landen en heiligdommen. Iedereen die de biografie van de Profeet (SallAllahu Alayhi wa Selam) heeft bestudeerd zal dit weten. Hij heeft 13 jaar lang geïnvesteerd in het winnen van Moslim harten voordat hij een onafhankelijke Islamitische staat heeft kunnen stichten in Medina. Dit bleven zijn volgelingen doen totdat zij een geheel Islamitisch rijk hebben weten te stichten. Dit is dus niet iets dat wij als Mujahideen kunnen verwaarlozen; Indien wij op de Profetische wijze willen werken richting de wederkeer van de Moslim Ummah als leiders en als voorbeelden op de wereld.

Jullie broeders uit Bilaad As-Shaam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s