Category Archives: Nieuws-Actualiteiten

Het Martelaarschap van Abu Muhammad Ad-Dagastani

Condoleance inzake het Martelaarschap van de leider, de Emir, Abu Muhammad Ad-Dagastani Geprezen is Allah, die zei: “En zij die omwille van Allah worden gedood, hun daden zal Hij zeker niet vruchteloos laten zijn. Hij zal hen leiden en hun toestand verbeteren. En hen in het paradijs toelaten, dat Hij hun heeft bekend gemaakt.” (Muhammad: 4-6) Vrede en zegeningen zijn

Read more

Het Martelaarschap van Ustad Ahmad Farooq en Shaykh Qari Imran

Lof is aan Allah de Heer der werelden en vrede en zegeningen op de meest nobele onder de Profeten, de beste Boodschapper Muhammad ibn Abdullah en zijn familie en zijn deugdzame metgezellen. Wat volgt, Wij bieden onze condoleances aan onze Mujahid broeders in het Indische-Subcontinent en de gehele Islamitische Ummah over de dood van de twee ridders van onder de

Read more

Getuigenis over ISIS en ervaringen in Iraq – Deel 2: De basisprincipes

Ik denk dat wat ik tot nu toe heb geschreven een beetje vermoeiend is geworden. Ik wil het nu eenvoudiger gaan uitleggen. Feitelijk is er momenteel verdeeldheid tussen de Mujahideen, dit was ook het geval voor 2001, en wellicht nog veel eerder. Algerije was een voorbeeld. Wij waren toen nog jong, en gingen met onze leeftijd en onze denkwijze luisteren

Read more

Getuigenis over ISIS en ervaringen in Iraq – Deel 1: De grootste prioriteit

Getuigenis over ISIS en ervaringen in Iraq – Deel 1: De grootste prioriteit. Bismi Laahi Rahmani Raheem, Alle lof behoort toe aan Allah. Hem vragen wij om hulp en Hem vragen wij om vergeving. Wij zoeken onze toevlucht bij Allah tegen het kwade van onze eigen ziel (Nafs) en van onze eigen slechte daden. Degene die door Allah geleidt wordt

Read more

Het Martelaarschap van de Mujahid Shaykh Ibrahim ibn Sulayman Ar-Rubaish

Kennisgeving van het Martelaarschap van de Mujahid Shaykh Ibrahim ibn Sulayman Ar-Rubaish In de Naam van Allah de Barmhartige Meest Genadevolle Alle lof behoort toe aan Allah, de Heer der werelden, en moge de vrede en zegeningen op de Profeet rusten en zijn Metgezellen. Voor wat volgt, Allah zei in Zijn Nobele Boek: “Er zijn onder de gelovigen mannen die

Read more

Een aantal verklaringen die de media nooit hebben bereikt

Een aantal verklaringen van de Mujahideen die de mainstream media nooit hebben bereikt.   Shaykh Dr. Ayman Az-Zawahiri heeft gezegd: “We hebben geen onschuldigen gedood, niet in Bagdad, niet in Marokko, noch in Algerije, noch ergens anders. En als er onschuldige mensen zijn die gedood werden in de operaties van de Mujahideen, dan was dit ofwel een onbedoelde fout, of

Read more

Shaykh Abu Yahya Al-Libi (r.a) – Een advies aan Shaykh Abu Muhammad Al-Joulani

Een advies van Shaykh Abu Yahya Al-Libi, Moge Allah hem genadig zijn, aan Shaykh Abu Muhammad Al-Faatih Al-Joulani, moge Allah hem beschermen. In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest genadevolle. Vrede en zegeningen zijn op Al-Mustapha (de uitverkorene, d.w.z. de Profeet). Wat volgt; Van de nederige dienaar, Abdul Haleem, aan zijn broeder Abu Muhammad Al-Joulani, moge Allah

Read more
« Older Entries