De herders van de Ummah

De herders van de Ummah

We horen de laatste tijd veel geluiden over het Khalifaat dat kortgeleden is uitgeroepen, en we zien ook dat er een meningsverschil is ontstaan over dit Khalifaat. Er kan veel over gezegd worden. Aan de kern van deze discussie ligt hoederschap. Wij hebben onze hoederschap verloren en verlangen naar het Khalifaat zoals een weeskind dat naar zijn moeder verlangt. Als we kijken naar het Profeetschap van de Boodschappers die Allah heeft gezonden dan zien we dat dit centraal lag aan hun missie.

Het eerste beroep dat de Profeet (SalAllahu Alayhi wa Selam) uitoefende was schapenherder. Hij heeft ook gezegd “Allah heeft geen enkele Profeet gezonden die niet als schapenherder werkte.” Allah heeft de Profeten op meerdere manieren voorbereid op hun functie als leiders in de gemeenschap, en één van deze manieren was hun beroep als schapenherders voordat zij de openbaring kregen. Ze werden getraind voor de verantwoordelijkheid van leiderschap. De Profeet heeft ook gezegd “Eenieder van jullie is herder, en jullie zijn verantwoordelijk voor jullie horde. De leider is herder en verantwoordelijk voor zijn onderdanen. De man is herder over zijn gezin en is daar verantwoordelijk voor. De vrouw is herder over het huis van haar man en is daar verantwoordelijk voor. Een bediende is herder over het eigendom van zijn baas en is daar verantwoordelijk voor.”

Geen enkele Moslim leeft zonder verantwoordelijkheid. Elk van ons is een herder, en wij zijn verantwoordelijk over datgene wat ons is toevertrouwd. Een herder is geen zelfstandige ondernemer, hij werkt in dienst en zal verantwoordelijk worden gehouden door de opdrachtgever. Dit hoederschap is ons toevertrouwd door Allah, en wij zullen hierover worden ondervraagd. En de zwaarste verantwoordelijkheid rust op de leider. Dit is waarom onze vrome voorgangers zouden vluchten van deze enorme verantwoordelijkheid. Men moest hen dwingen tot leiderschap.

De Profeet (SalAllahu Alayhi wa Selam) heeft daarom ook gezegd “Wij benoemen niemand tot leider die hiernaar vraagt of hier hebzuchtig naar is.” Want iemand die op zoek is naar zo een positie is zich niet bewust van de zware verantwoordelijkheid die op de schouders van een leider rust. Ironisch genoeg is het vluchten van leiderschap de karaktereigenschap van een goede Islamitische leider.

Allah zou de Profeten om die reden ook trainen voor hun positie als leiders in de gemeenschap. Mozes groeide op in het Koninklijke huis van Farao. Jozef werd groot gebracht door de minister van de Egyptische staatskas. Salomon groeide op onder zijn vader, Koning David. Muhammed werd opgevoed door Abu Talib en zijn andere ooms die vooraanstaande stammenleiders waren Quraiysh. De Profeet heeft ook jarenlang als handelaar gewerkt en leerden verschillende omringende volkeren kennen in zijn handelsreizen. De Boodschappers groeiden op in een leefomgeving die hen trainde voor het leiderschap, ze werden bekend gemaakt met bepaalde vaardigheden die een leider nodig heeft.

Als herders leerden zij bijvoorbeeld simpel leven. Je kunt niet met een koelkast of televisie leven. Zelfs al kun je dit veroorloven, je kunt deze zaken niet meenemen tijdens het hoeden van de kudde. Je moet licht en mobiel blijven. Niet alleen de accommodatie van de herder maar zijn is voedsel ook simpel. Een herder leert gewend te raken aan de verschillende omgevingen en situaties; er kan een tekort zijn aan warmte, het kan regenen, sneeuwen of winderig zijn. De herder is echter de laatste die dekking zoekt, hij moet eerst voor zijn kudde zorgen. De Profeet zou in zijn leven veel reizen voor Dawah en Jihad. Hier moet je ook simpel leven, je moet licht en mobiel blijven, en je hebt hier ook te maken met verschillende klimaten. Je bent als herder ver verwijderd van materialisme.

De vraag die iemand kan stellen is; waarom waren het schapen herders en niet kamelen herders of ander soort vee? Schapen hebben namelijk bepaalde eigenschappen die veel overeenkomen met die van mensen. Schapen zijn hele zwakke dieren, veel zwakker dan kamelen of koeien. Dus zij hebben meer bescherming nodig dan ander soort vee. Je moet zacht en voorzichtig om gaan met schapen, je kunt niet hardhandig omgaan met schapen in tegenstelling tot kamelen bijvoorbeeld. Schapen hoeden vraagt daarom zachtaardigheid en genade van de herder. Schapen zijn ook veel moeilijker bijeen te houden dan ander vee, ze raken snel afgedwaald. Een schapenherder is daarom extra alert.

Als herder leer je ook veel geduld. Want schapen hoeden vereist veel geduld, grazen neemt tijd in beslag. De schapen nemen hun tijd en de herder moet geduldig wachten. Vaak gaat een schapenherder vroeg in de ochtend de deur uit en komt in de avond terug. De Profeet Mozes heeft tien jaar gewerkt als schapenherder, en wij weten wat voor geduld hij heeft gehad met zijn volk.

Naast geduld hebben moet je de schapen ook beschermen tegen verschillende gevaren. Er liggen wolven en andere beesten op de loer. Je moet de kudde naar veilige gebieden leiden. Je moet ze beschermen tegen giftige planten. Een herder moet zijn kudde constant beschermen tegen allerlei soorten gevaren. Zo probeerden de Profeten hun volgelingen ook te beschermen. Onze Profeet heeft ons voor vrijwel alle gevaren gewaarschuwd, tot aan de komst van de Anti-Christ (Ad-Dadjaal).

Het kunnen bieden van bescherming is daarom ook één van de voorwaarden waaraan een Islamitische leider moet kunnen voldoen. De ervaren Mujahid leiders en geleerden met kennis en inzicht begrijpen dit, daarom zijn ze bezig met het bouwen van de fundamenten die dit mogelijk zullen maken. Ondanks dat Al-Qaedah over meerdere wereld delen uitstrekt en een internationaal leger heeft, hebben zij geen Khalifaat uitgeroepen. Hoe zeer zij ook naar de wederkeer van het Khalifaat verlangen. Wij mogen de Ummah niet bedriegen en blij maken met een dode mus. Wij kunnen de Ummah geen symbolisch Khalifaat aanbieden. Het Khalifaat moet een staat zijn waar Moslims naar toe kunnen emigreren, en waarin zij van veiligheid en bescherming kunnen genieten.

De senior Mujahid leiders en onze Mujahid geleerden maken ons duidelijk dat we de Tamqeen hier niet voor hebben bereikt. Wij verkeren nog steeds in een verdedigende Jihaad en moeten onze landen en volkeren eerst bevrijden voordat we hierover kunnen regeren. Hoe kunnen wij van de Moslims verwachten om te emigreren naar een Islamitische Staat, als de leiders ervan hun eigen veiligheid niet kunnen garanderen, laat staan die van het volk? Is een leider die gemaskerd de deur uit moet gaan, en zijn gezicht niet kan laten zien uit vrees voor zijn eigen veiligheid, in staat om de veiligheid van zijn onderdanen te garanderen? Is een leider die ondergedoken moet leven uit vrees voor zijn eigen leven, in staat om het leven van zijn onderdanen te beschermen? Nee, en daarom hebben de Mujahid leiders er niet voor gekozen om een Khalifaat uit te roepen. Een Khalifaat uitroepen is heel wat anders dan een daadwerkelijk Khalifaat administreren. Vechten en gebieden veroveren is niet hetzelfde als een staat besturen, dit zijn twee verschillende deskundigheden die om de bevoegdheden vraagt van Moslim geleerden e.a. intellectuelen met de nodige competenties.

Wij moeten ons focussen op het bevrijden van grondgebieden en het bouwen van sterke basissen. Een Khalifaat uitroepen op dit moment zal de verdedigende Jihad alleen verzwakken. Het zal betekenen dat we ons moeten focussen op het bouwen van instituten en stabilisatie, waardoor minder tijd en energie gestoken kan worden in militaire fronten. Dit zal ten koste gaan van onze strijd capaciteit. Deze zelfde fout heeft Hamas ook gemaakt in het verleden toen zij de verantwoordelijkheden van een staat op zich hebben genomen in Gaza. De verzetskracht van Hamas is hierdoor dramatisch gedaald. Hun omschakeling van guerrilla- naar conventionele oorlogvoering komt niet eens in de buurt van de nachtmerries die Yahya Ayash de Zionisten bezorgden.

Met de groeiende militaire kwetsbaarheid waar de Ummah aan bloot wordt gesteld is het niet verstandig om manuren te verspillen die geïnvesteerd kunnen worden in de verdedigende Jihad om onze landen te bevrijden. Naast het opbouwen en beheren van een gestructureerde binnen- en buitenlands politiek-economische beleid moet er veel tijd, aandacht en energie gestoken worden in de gangbare dagelijkse publieke administraties. De ervaren Mujahideen weten daarnaast ook dat het geen gemakkelijke taak is om een Islamitische Staat op te richten zonder tijd en energie te steken in publieke relaties. Zonder steun van de (plaatselijke) Moslim bevolking kom je nergens.

De Profeet (SalAllahu Alayhi wa Selam) heeft dertien jaar lang de fundamenten lopen voorbereiden voor het Khalifaat. Hij heeft eerst land gewonnen in Medina, en daarna heeft hij volk (de stammen Aws en Khazradj) achter zich gewonnen die bereid waren hun levens op te offeren. Waarom heeft de Profeet het Khalifaat niet uitgeroepen in Mekka en bleef hij dertien jaar lang zoeken naar de fundamenten waarop het gebouwd kan worden? We moeten realistisch wezen en de Ummah niet voor de gek houden. Onze landen zijn bezet en wij voeren een verdedigende guerrilla oorlog, we hebben geen luchtmacht noch marine. We hebben geen kernwapens noch satellieten.

Wat voor nut heeft het om een symbolische Khalifaat uit te roepen wanneer weten dat we hier slechts en alleen de zoveelste internationale bommenregen mee afroepen op de Moslim Ummah? Een herder hoort in te zien dat hij zijn kudde niet in een gebied laat grazen dat bekend staat als woeste wolvengebied. De reden waarom wij Jihad voeren is juist om de Ummah te beschermen, en niet om hun aan allerlei gevaren bloot te stellen. De Moslim burgers worden vermoord door het Nusairiyah leger en de Shia Rawaafidh, en alsof dit niet genoeg is worden ze nu ook nog bestookt door een internationale coalitie macht. Dit is precies waar de senior Mujahid leiders en de Mujahid geleerden ons voor hebben gewaarschuwd. Dit is de reden waarom zij momenteel geen Islamitische Staat wilden uitroepen. Wij moeten genade hebben met onze volk, zij lijden al zo lang onder brute tirannie, ze hoeven niet nog meer te lijden door onze ondoordachte en kortzichtige beslissingen.

De senior Mujahid leiders en de Mujahid geleerden nemen het hoederschap dat Allah hun heeft toevertrouwd serieus. Zij beseffen dat hun woorden en daden grote gevolgen kunnen hebben; het kan veel Moslim levens kosten of sparen. We moeten niet verblind zijn door machtsstrijd en het hoederschap dat Allah ons heeft toevertrouwd vergeten. Het is de gehele Moslim Ummah die de prijs moet betalen voor onze fouten, dit project is van de Ummah en niet slechts van een strijdgroep. De eerste nacht waarin de VS luchtaanvallen heeft uitgevoerd op Syrië hebben ze al meerdere basissen en tientallen Mujahideen van Jabhat An-Nusra bestookt en gedood, waaronder drie broeders uit Nederland. De Islamitische Staat is dus niet de enige hoofdrolspeler op het wereldtoneel. De media probeert dit presenteren als zodanig, de realiteit getuigt echter anders.

Jullie broeders uit Bilaad As-Shaam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s