Globale Jihadisme – Deel 7: Het Shayma effect

Globale Jihadisme – Het nieuwe paradigma

Deel 7: Het Shayma effect

Iedereen heeft gehoord over de onthoofding van de journalist James Foley of de hulpverleners Alan Henning, Peter Kassig en David Haines. Maar hoeveel mensen hebben gehoord over de Mujahideen die IS heeft onthoofd, geëxecuteerd of gemarteld? Zoals de onthoofding van Muhammad Fares, of de executie van Abu Saeed Al-Hadrami, of de marteling en de executie van Abu Rayyan, of de aanslag op Abu Muhammad Al-Fatih en zijn vrouw en kinderen. De onthoofding van onschuldige westerse journalisten of hulpverleners is voldoende om de gemiddelde Moslims en de internationale gemeenschap af te laten schrikken. Daarom werd hier veel media aandacht aan geschonken. Terwijl het executeren en onthoofden van onschuldige Moslims, Mujahideen nota bene, vooral de Jihad sympathisanten zal afschrikken. Hieraan werd dus vrijwel geen media aandacht aan geschonken.

IS heeft allerlei misdaden gepleegd tegen onschuldige Moslims, van massa Takfir tot massa executies. Meerdere Mujahideen zijn, met name in Syrië, publiekelijk en openlijk onthoofd door IS. Voorheen werd dit nog met enige geheimzinnigheid gedaan, en met amateurbeelden verspreid. Maar nu onthoofd IS de Mujahideen openlijk in hun officiële media publicaties. Zoals de publicatie ‘Walaahi Lanath2aran’ uitgebracht door Wilayat Furat, op 12 maart 2015. Hierin werden onder andere drie Mujahideen van Ahraar As-Shaam onthoofd. Ze werden zoals de Westerse journalisten en hulpverleners gekleed in oranje Gitmo overalls. Desondanks heeft de Westerse media hier niet over gesproken, net zoals de vele andere gevallen waarin Mujahideen werden onthoofd en geëxecuteerd door IS. Het is niet dat wij de afkeur van het Westen wensen te horen. Het is echter zeer verdacht als we nagaan dat de Westerse media en politiek, niet lang geleden, juist het beeld probeerde te schetsen dat de Mujahideen onschuldige Moslims vermoorden, om populaire steun onder de Moslims te ondermijnen. Nu IS echter openlijk Moslims onthoofdt blijft de media hierover zwijgen.

Wanneer Westerse hulpverleners of journalisten worden gedood door IS, dan wordt dit breed uitgemeten. Wij zien echter niet eens een procent van deze aandacht wanneer het Moslims betreft die door IS worden onthoofd. Je zou denken dat de Westerse media zich juist daarop zou focussen om de populaire steun voor IS te ondermijnen. Sterker nog, wij zien dat de Westerse media juist indirect bijdraagt aan de populariteit van IS, door o.a. zulke misdaden tegen Moslims te negeren. Dit is een duidelijk waarneembare verschuiving in de smeercampagne die in het verleden werd gevoerd.

“Zawahiri heeft een pijnlijke les geleerd na een aanslag op de Egyptische premier Atif Sidqi. Leden van de Islamitische Jihad detoneerde een autobom in een mislukte poging om de premier te doden. In plaats daarvan, doodde de explosie een 12-jarige meisje genaamd Shayma, in een nabijgelegen basisschool. De regering lanceerde een mediacampagne en beweerde dat de aanslag opzettelijk gericht was tegen Shayma en niet de premier. Zawahiri legde uit dat de leden van de groep het gebied hadden onderzocht en dachten dat de school leeg was. Hij geeft toe dat hij diep bedroefd was door de dood van het meisje, en erkent dat de mediacampagnes van de regering de publieke steun voor de beweging drastisch hebben verminderd. Het schockeerde ook de hoogstaande leiders binnen de beweging, waardoor een aantal van hen ontslag nam en uit de organisatie stapten.

De populariteit van de beweging daalt wanneer het wordt gezien als de aanvaller op mede-moslims, de openbare orde ondermijnt, en kritieke nationale industrieën schaadt, of sektarisme begaat. De Amerikaanse regering moet mediacampagnes financieren die zich richten op het wenden van de Islamitische publieke opinie tegen de Jihadisten. Maar op een zeer subtiele en indirecte manier. In het bijzonder moeten de VS de macht van het “Shayma effect” benutten, en beelden uitzenden van Jihadistische aanslagen waarbij Moslim kinderen zijn omgekomen. Maar het is essentieel dat de Verenigde Staten achter de schermen werken. Dus zulke mediacampagnes moeten zorgvuldig beheerd worden door professionals, en moeten gebruik maken van dezelfde uitstekende strategieën en organisaties, die de Verenigde Staten effectief in hadden gezet in de Koude Oorlog.” (1)

Toen de Jordanese piloot Muath Al-Kasasbeh gevangen werd genomen door IS werd dit uitvoerig belicht in de media, net zoals meerdere gevangenen van IS, die vaak nog minder belangrijker waren dan Muath. Het is opvallend dat relatief kleine gegevens zoals deze, groots belicht worden in de media. Waarom was bijvoorbeeld het neerstorten van Muath, één enkele piloot, belangrijker dan een vrachtvliegtuig dat een maand later neer werd gehaald door Jabhat An-Nusra in Idblib, waarbij tientallen hoogstaande Syrische officieren en generalen werden gedood? Of waarom hoorden we niets over de Syrische piloot die drie maanden later gevangen werd genomen door Jabhat An-Nusra in Idlib? Sterker nog, de media zoals BBC Arabic rapporteerde zelfs dat IS deze piloot had neergehaald, terwijl ze dondersgoed weten dat IS geen enkele aanwezigheid heeft in Idlib.

In het geval van de Jordanese piloot Muath Al-Kasasbeh zien we een voorbeeld van het eerder besproken paradox. Meerdere vliegen werden met één klap geslagen. Aan de ene kant werd zijn gevangenschap en verbranding gebruikt om de gemiddelde Moslim en de internationale gemeenschap af te schrikken van de Sharia en de Islam; aan de andere kant werd zijn gevangenschap en verbranding als overwinning voor IS afgeschilderd; daarnaast werd zijn gevangenschap en verbranding overbelicht om de verliezen van IS in o.a. Kobani te overschaduwen. Daarnaast leidde het de wereld ook af van de oorlogsmisdaden die begaan werden door het Syrische- en Irakese regime, of deze werden op zijn minst geneutraliseerd. Tenslotte overschaduwde deze overdreven aandacht de noemenswaardige overwinningen van de Mujahid groepen in, met name, Syrië.

Terwijl de onthoofdingen en executies van Mujahideen, uitgevoerd door IS, niet worden behandeld in de mainstream media; en het video bewijs hiervan verdacht snel van het internet wordt verwijderd. Is de gehele 23-minuten durende propaganda video van IS, waarin Muath wordt verbrand, compleet en zonder censuur op nieuws sites zoals Fox News geplaatst. Iemand die maar een beetje bekend is met de internationale Jihad beweging zal weten dat dit ongekend is. Het is nog nooit voorgekomen dat een mainstream nieuwszender een volledige propaganda video van de Mujahideen op hun website plaatst. Al-Jazeera werd nota bene bedreigd met bombardementen door de VS, omdat ze de volledige video boodschappen van Shaykh Usama bin Laden in het verleden hebben uitgezonden. Toen ze hiermee zijn gestopt, waren ook de dreigementen gestopt.

B9AT-zaIAAE96ps

Ook worden verschillende websites die kritisch zijn tegenover IS gesloten, en populaire Youtube accounts van geleerden die de Mujahideen en internationale Jihad beweging aansturen zijn ook verwijderd, waaronder de accounts van Shaykh Haani As-Sibaai en Dr. Iyad Qunaybi. Jarenlang waren hun accounts actief, ze hadden miljoenen volgers. Maar nu ze kritiek uitten op de misdaden van IS worden hun accounts ineens verwijderd? En er zijn meer voorbeelden van zulke incidenten. Zo is ook een Arabisch talige website (www.khelafah.net), opgericht door Kataib Rad Al-Khawaridj, die toegewijd was aan het ontmaskeren van IS, op advies van de VN verwijderd.

Niet alleen heeft de mainstream media de spanning op lopen bouwen naar de verbranding van Muath, en zijn gevangenschap als een groot succes voorgesteld. Maar de media (en zelf de politiek) probeerde de verbranding ook nog eens als een belangrijk succes te presenteren. Zo probeerde de Amerikaanse media en politiek kracht bij deze verbranding te zetten, door vlak na de verbranding van Muath, officieel aan te kondigen dat de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zich terug heeft getrokken uit de coalitie tegen IS. Alsof de verbranding van Muath een succesvol afschrikmiddel was tegenover de coalitie landen. Terwijl de VAE zich al een maand voor de verbranding van Muath had teruggetrokken, vanwege de Iranese rol in de coalitie. Sterker nog, na de verbranding van Muath besloot de VAE weer mee te participeren in de coalitie. Zelfs landen die niet deelnamen, voegden zich na de verbranding aan de coalitie toe, zoals Bahrein. En het land van afkomst van Muath, Jordanië, voerde de coalitie aanvallen tegen IS alleen maar op na de verbranding. Dus succesvol in het afschrikken van de vijanden is de verbranding van Muath zeker niet geweest, naast het feit dat het straffen van gevangenen middels verbranding expliciet verboden is in Islamitische Sharia. IS heeft ook geen enkele geleerde kunnen presenteren die de Islamitische geldigheid hiervan goedkeurt.

Maar als het iemand is die IS heeft weten af te schrikken met hun brute daden dan is het de Moslim Ummah zelf wel. Ze hebben de Moslim af laten schrikken van de Jihad, de Sharia en het Khalifaat. Voor de verbranding van Muath stond het Jordanese volk niet achter de coalitie tegen IS, en na zijn verbranding stond het Jordanese volk op en schreeuwde om meer bombardementen tegen IS. Enkele jaren geleden (in 2011) stond het Jordanese volk op in massa protesten tegen het corrupte tirannieke regime van Jordanië, maar IS heeft ditzelfde volk nu succesvol in de handen van hetzelfde corrupte tirannieke regime weten te duwen. Dit is het tegenovergestelde van wat we willen bereiken.

Al-Qaedah motiveert en roept de Ummah op om zich tegen hun tirannieke regimes te keren, zoals zij dit massaal hebben gedaan in de Arabische Lente, na de jarenlange Dawah van Al-Qaedah. Al-Qaedah motiveert en roept hun op zich bij de Mujahideen aan te sluiten in een gemeenschappelijke Jihad tegen de vijanden van deze Ummah, zoals dit nu gebeurt in Syrië bijvoorbeeld. IS bereikt echter het tegendeel met hun provocerende, ondoordachte handelingen. De Ummah wordt in de handen van de tirannieke regimes geduwd, en Moslims beginnen de rug toe te keren naar de Mujahideen. Terwijl Al-Qaedah een gemeenschappelijke Jihad probeert te voeren waarin de gehele Ummah zal participeren InshaAllah, voert IS een exclusieve groepseigen Jihad. Welke Jihad zouden onze vijanden meer vrezen? We zien Al-Qaedah de stammen in Yemen bijvoorbeeld bewapenen, terwijl IS de stammen in Syrië en Irak ontwapent. Mocht IS zich uit die gebieden terugtrekken, wat vaak gebeurt, dan staan die stammen feitelijk kansloos zonder wapens tegenover de vijanden van deze Ummah.

Dat Muath behoorde tot een internationale coalitie, en hij daarom meer aandacht kreeg in de media, is geen overtuigend excuus. De Taliban heeft bijvoorbeeld vele grote operaties uitgevoerd op coalitie troepen in Afghanistan, met de zeer beperkte middelen die ze hebben, desondanks werden deze sterk onderbelicht of zelfs genegeerd in de media. Daarnaast bestaat de Taliban uit zeer bescheiden Mujahideen en heeft deze operaties zelf ook niet overdreven uitgebuit in hun media publicaties. Dezelfde bescheidenheid zien we bij andere Mujahideen. Tot op het punt dat velen zelfs kritiek hebben op Jabhat An-Nusra bijvoorbeeld, vanwege hun media-bescheidenheid, en zich afvragen waarom hun media producties niet zo bombastisch en gelikt zijn als de propaganda video’s van IS.

De Taliban en andere Jihad groepen hebben vele grote operaties uitgevoerd die bijna niet werden uitgelicht in hun eigen media, of de mainstream media. Zij hebben ook geen social-media leger of een grote anonieme internet fanbase, die al deze operaties uitvoerig delen, zoals IS die heeft. Dit anonieme elektronische social-media leger dat IS ondersteund is iets nieuws in de Jihadi beweging. Zelfs het Khalifaat van IS werd uitgeroepen op social-media. Hierdoor is een vertekend beeld gaan ontstaan van de realiteit op de grond. Het uitbundig delen en uitmeten van operaties in de media of het uitroepen van Islamitische staten op social-media, zegt niet veel over het succes of de autoriteit van een Jihad organisatie op de grond, in de realiteit. De bescheiden Taliban in Afghanistan en Pakistan is hier een uitstekend voorbeeld van. Zij hebben veel meer grondgebied in handen dan IS en hebben veel meer manschappen dan IS. In de provincie Helmand alleen al hebben de Taliban rond de 18.000 Mujahideen. Dan spreken we nota bene over hun moment van zwakte, nu ze slechts ruim de helft van Afghanistan in handen hebben. Laat staan voor de Afghaanse coalitie oorlog in 2001, toen ze dubbel zoveel grondgebied in handen hadden, met nog een veel groter leger dan nu.

CAyeGPGUwAAB-b2.jpg large

Hoe kan het dat één enkele strijdgroep groter is en meer gebied in handen heeft dan het Khalifaat nota bene; dat zich over de gehele Moslim Ummah wil opdringen? Constant horen wij over de groeiende aantallen van IS, die van 7000 in januari naar ruim 30.000 in juni 2014 waren gesprongen –als we de Westerse media mogen geloven. Daarnaast horen we constant over het enorme gebied dat IS heeft veroverd. Ondanks dat IS een groot gebied in handen heeft dat over 640 kilometer uitstrekt, van Ar-Raqqah in Syrië naar Mosul in Iraq, is het gebied van vrij weinig strategisch belang. Het oostelijke deel van Syrië dat IS in handen heeft is van weinig economisch, historisch of geopolitiek belang. Het gebied bestaat vooral uit dor en onvruchtbaar woestijngebied, dat vaak getroffen wordt door droogtes. Daarom is de populatie in dit gebied erg gering, in tegendeel tot het Westelijke deel van Syrië dat in handen ligt van andere Mujahid groepen. Het gebied van Aleppo in het noorden tot Damascus in het zuiden, is sinds oudsher het economische en politieke corridor van Syrië. Dit gebied ligt voor grote delen in handen van Mujahid groepen zoals Jabhat An-Nusra. Desondanks wordt IS als de hoofdrolspeler in Syrië geschetst, en worden hun overwinningen uitgezoomd. Het meest trieste hiervan is dat IS deze gebieden niet eens heeft veroverd van het Assad regime, maar IS heeft deze gebieden, zoals Deir Zor en Ar-Raqqah, van andere Mujahid groepen afgepakt. Terwijl de Mujahideen grondgebieden bevrijden van het Assad regime, veroverd IS grondgebieden die de Mujahideen hebben bevrijd.

______
Stealing Al-Qaida’s Playbook, februari 2006.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s